เกี่ยวกับบริษัท แทนเจอรีน จำกัด

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำทางด้าน Total IT Solution ซึ่งให้บริการตั้งแต่ การให้คำปรึกษา (Consulting), การออกแบบ (Design), การติดตั้งและใช้งาน (Build & Deploy), การจัดการ (Management), การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) และบริการหลังการขาย  ทำให้องค์กรของลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ระบบ IT มีเสถียรภาพ และสามารถขยายการทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยการรวมการเชื่อมต่อเครือข่าย network, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และ solution ต่าง ๆ ทางด้าน IT แทนเจอรีนยังเป็นผู้นำในการให้บริการ cloud solution ทั้งในรูปแบบ private, public และ hybrid cloud 

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นพันธมิตรกับ  Google ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2008 โดยอยู่ในระดับ Premier Partner มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Google for Work เช่น Apps, Search, Maps, Chrome โดยบุคคลากรได้รับการ certified จาก Google ทั้งในด้านการขาย และการสนับสนุนทางด้านเทคนิค นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาในการทำ Business Transformation แทนเจอรีนได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากบริษัทเอกชนชั้นนำ และหน่วยงานราชการมากมาย ได้แก่ ลูกค้าในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและการสื่อสาร สาธารณูปโภค ธนาคาร โรงแรม และยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำทางด้าน IT เช่น EMC, Cisco และ VMware