A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

VMware Workspace ONE Enterprise Mobility Management

VMware Workspace ONE Enterprise Mobility Management

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน Mobility & Cloud เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงานมีมากขึ้น ทำให้แผนกไอทีหลายบริษัทต้องประสบกับปัญหาในการดูแล ให้การใช้งานอุปกรณ์ไอทีเหล่านั้นเป็นไปตามนโยบายด้านไอทีขององค์กร รวมถึงประสบกับปัญหาในการช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เพื่อเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่ต้องการบนอุปกรณ์ที่พนักงานเลือกที่จะพกพา จากการสำรวจพบว่า มีความพยายามหาวิธีการหลีกเลี่ยงระเบียบข้อบังคับด้านไอทีและนโยบายด้านความปลอดภัย หากธุรกิจไม่สามารถให้บริการตามความต้องการของพวกเขาได้

v1

         v2 v3
เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของแผนกไอที รวมถึงแก้ปัญหาสำหรับพนักงาน ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจและการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ สำหรับทำงาน VMware จึงเปิดตัว VMware Workspace ONE™ ซึ่งได้รับการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ในด้านการจัดการสิทธิ์ในการใช้งาน (Access Management) และการรักษาความปลอดภัย ตอบโจทย์ในการทำ BYOD สำหรับองค์กร
v4
ทำให้แผนกไอทีสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและให้พนักงาน สามารถใช้งานแบบ Single Sign-On โดยผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวบุคคลและล็อคอินเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ขององค์กรได้ สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ Windows, iOS หรือ Android รวมถึงความสามารถรักษาความปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์และปรับให้เป็นไปตามนโยบายไอทีบริษัทได้อย่างอัตโนมัติ เครื่องมือในการควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์แบบพกพา (EMM) และการจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กร ภายใต้ Workspace ONE จะช่วยให้องค์กรสามารถเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นและบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานในองค์กรมีประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้น
v5
ทีมงานของ Tangerine เรามีทักษะ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการ Implement มีความพร้อมที่ให้บริการและเข้าใจธุรกิจในกลุ่มลูกค้าในระดับ Enterprise ด้วยการนำเสนอ Solution ของ Enterprise Mobility Management ที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของ VMware Workspace ONE ทำให้องค์กรและธุรกิจบริหารจัดการแอพพลิเคชันและโมโมบายล์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
เรามีความยินดีที่ให้คำปรึกษา เพราะเรามีความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอ Solution ให้ตรงความต้องการธุรกิจของคุณ ติดต่อทีมแทนเจอรีนได้ที่ 02-285-5511 หรือ info@tangerine.co.th

** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานแทนเจอรีนที่ info@tangerine.co.th หรือ 02-285-5511

Share