Pan Rajdhevee Group

ผู้บริหารของแพน ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวใจของการ ดำเนินธุรกิจ เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ดีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และความ คล่องตัวของธุรกิจ

Nakornthon Hospital

Google Apps for Work ได้แก้ไขปัญหาของโรงพยาบาลได้ถูกจุด ปัจจุบันพนักงาน รวมทั้งผู้บริหาร ในโรงพยาบาล มีความพึงพอใจในการใช้ Mail และ Calendar

Krungthai-AXA

การประสานงาน การนัดหมาย การบริหารจัดการข้อมูลระหว่างสาขาให้เป็นศูนย์กลางผ่าน Google Drive กลายเป็นเรื่องง่าย เพิ่ม productivity องค์กร

OLX Kaidee

High Availability เป็นหัวใจหลัก เพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลกรในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง”

Thaihealth.or.th

Google Apps ช่วยธุรกิจเกิดความคล่องตัว เข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา เพิ่มประสิทธิผลการทำงานร่วมกัน

KTB

ง่าย รวดเร็ว ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา” มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจการแชร์เอกสารแก้ไขงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน