คุ้มค่าและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพกับ Unified Hybrid Flash Storage

ทุกวันนี้ระบบ IT ในหลายๆองค์กรยังต้องเผชิญกับปัญหาในการบริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้รองรับความต้องการการใช้งานอยู่ตลอดเวลารวมถึงการรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลขณะที่ต้องยังคง ให้ประสิทธิภาพ ที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องการระบบเก็บข้อมูลหรือ Storage ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง รวมถึงต้องคุ้มค่าการลงทุน”

Product-VNX-_-VNXe-Ver2-1

 

จุดเด่นของ EMC VNX คือ

 • MCx (multi-core optimization) ทำให้ประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • รอบรับการขยายพื้นที่ได้สูงถึงระดับ Peta Byte raw capacity
 • เป็นแบบ Unified สามารถใช้งานได้ทั้ง SAN, NAS และ object ทำให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย
 • สามารถทำ Deduplication and compression ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
 • เป็นผู้นำทางด้านการใช้งานร่วมกับ VMware และ Microsoft Hyper-V
 • สามารถทำ Auto tiering เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับป้องกันข้อมูลสูญหายได้หลากหลายรูปแบบ
 • การบริหารจัดการและการใช้งานง่าย ผ่าน Web GUI

EMC-VNXe3200-IMG-front-view

จุดเด่นของ EMC VNXe คือ

 • MCx (multi-core optimization) ทำให้ประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • รอบรับการขยายพื้นที่ได้สูงถึงระดับ Tera Byte raw capacity
 • เป็นแบบ Unified สามารถใช้งานได้ทั้ง SAN, NAS ทำให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย
 • สามารถทำ Deduplication and compression ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
 • เป็นผู้นำทางด้านการใช้งานร่วมกับ VMware และ Microsoft Hyper-V
 • สามารถทำ Auto tiering เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับป้องกันข้อมูลสูญหายได้หลากหลายรูปแบบ
 • การบริหารจัดการและการใช้งานง่าย ผ่าน Web GUI

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน EMC VNX Storage

 

** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานแทนเจอรีนที่ info@tangerine.co.th หรือ 02-285-5511

ติดต่อเรา