EMC XtremIO

EMC XtremIO All Flash Array storage ความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหาความเป็นไปได้ในการสร้างธรุกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจได้

ในปัจจุบัน ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หา โปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น, การคาดการณ์การบริโภคสินค้าของลูกค้าล่วงหน้า เพื่อนำมาวางแผนการผลิตหรือการจัดซื้อสินค้า, การนำข้อมูลทางธรุกิจเดิมมาหาความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูล (storage) นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจ

องค์กรของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

  • ระบบทำงานช้า ไม่ตอบความต้องการ
  • ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือพื้นที่ให้ระบบจัดเก็บข้อมูลสูง
  • การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลยุ่งยาก
  • ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลซ้ำๆกันเยอะ

เทคโนโลยี Storage แบบ All Flash Arrays จึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ในการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจที่อาจจะเคยใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือนให้ใช้เวลาลดลงเหลือเพียงไม่กี่นาทีหรือ ไม่กี่วินาทีเท่านั้น

Product-XtremIO-Ver2-1

จุดเด่นของ EMC XtremIO คือ

  • บริหารจัดการง่าย เริ่มต้นใช้งานได้รวดเร็ว

ลดระยะเวลาในการบริหารจัดการและช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบและการปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบโดย การบริหารจัดการผ่านหน้าจอเดียว

  • ความจุขนาดใหญ่กว่า คุ้มค่ากับทุกการใช้งาน

มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าเนื่องจากสามารถเพิ่มขยายพื้นที่และประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันได้ รวมไปถึงช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนที่ซ้ำซ้อนของระบบพร้อมกับทำการบีบอัดข้อมูลไปด้วย

  • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า รองรับงานได้ทุกรูปแบบ

ด้วยการจัดการข้อมูลในระดับ Memory ทำให้ประสิทธิภาพการเขียนอ่านข้อมูลมีความรวดเร็วสูงมากในการ ใช้งานกับ Application ทุกประเภท

  • ทนทานกว่า ปกป้องข้อมูลจากทุกความเสียหาย

ไม่มีSingle Point of Failure ในระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีสำหรับการปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ที่ระดับของข้อมูลได้และทนทานยิ่งกว่าโดยช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยการลดปริมาณข้อมูลที่จะต้องเขียนทำให้มีความทนทานถึงระดับ 99.999%

LET XTREMIO TRANSFROM YOUR BUSINESS

XtremIO ให้ทั้งประสิทธิภาพ ในแง่ agility, scale, reliability และ capabilities ซึ่งจะช่วยIT Operation ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน XtremIO จึงเหมาะที่จะไปใช้กับ Server Virtualization, Database and Analytics, VDI และอื่นๆอีกมากมาย

 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน EMC XTREMIO

 

** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานแทนเจอรีนที่ info@tangerine.co.th หรือ 02-285-5511

ติดต่อเรา