เพราะพิกัดบอกได้มากกว่าตำแหน่ง

ให้ข้อมูลของคุณแสดงความหมายที่มากขึ้นบนแผนที่ที่ใช้งานง่าย และคุ้นเคย ช่วยให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง และรวดเร็วกว่าเคย

Layer YOUR Data on a Map to enable actionable insights


Google Infrastructure Power

หมดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมหาศาลสำหรับการตั้ง Map Server, ด้วยการเรียกใช้งาน Google Maps API ประสิทธิภาพระดับโลกผ่าน Google Cloud

Rich Features, Simple Implementation

ใช้งานและปรับแต่งแผนที่ รวมทั้งเรียก map service ต่าง ๆ เช่น การนำทาง, การค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจ (POI) จาก Google Maps API สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Services หรือ Javascript

World Class Imagery and Maps Data

ข้อมูลบนแผนที่ที่ทันสมัย ปรับปรุงสม่ำเสมอ และหลากหลายรูปแบบ (Road View, Satellite View, Terrain View and Street View) ช่วยเพิ่มมุมมองให้กับข้อมูลของคุณยิ่งขึ้น

Platform Support

Google Maps API สนับสนุนทั้ง Web Application และ Mobile Platform (Android, iOS) ผู้ใช้สามารถใช้งาน Application ของคุณได้จากทุก Platform

Analytics Tools

สามารถวิเคราะห์การใช้งาน Google Maps ผ่าน Dashboard เพื่อปรับปรุง Application ให้ตรงกับลักษณะการใช้งานยิ่งขึ้น

Google Maps Use Cases

ตัวอย่างการนำ Google Maps ไปใช้งาน

  • แสดงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและบริการ (Services/Stores Location)
  • แสดงตำแหน่งสินทรัพย์ของหน่วยงานเช่น โครงการ, โกดัง หรือ โรงงาน (Resources Management)
  • วางแผนการเดินทาง สำหรับรถส่งของในแต่ละวัน เพื่อให้คุ้มทุนที่สุด (Planning)
  • การติดตามสินค้าหรือพาหนะต่าง ๆ (Asset Tracking)
  • การบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น การติดตามช่างที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอก (Workforce Management)
  • Call Center ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิง location (Goods/Services Delivering)
  • Dashboard สำหรับผู้บริหาร (Decision Making)
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถานที่ (Public Location-Based Information)
Apps2-300x1001
Google-Search-Appliance-GSA--300x100
Maps-300x1001
Chrome-OS-300x1002