“ง่าย รวดเร็ว ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา” มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำ เนินธุรกิจ การแชร์เอกสารแก้ไขงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ งาน ไม่มีต้นทุนของ Infrastructure และหมดปัญหาของการดูแลระบบ”

HEADQUARTER

Bangkok, Thailand

INDUSTRY

Online Exchange

COMPANY SIZE

About 150 Employee

SOLUTION

Google Apps for Work


pic6

Background

Kaidee.com ชื่อใหม่ของ  OLX.co.th (Online Exchange) เป็นบริษัทในกลุ่ม OLX Group หนึ่งในเว็บไซต์ระดับโลกในเครือ Naspers ที่มีให้ บริการอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่อยากให้ คนไทยสามารถประกาศขายของมือสอง หรือของเก่าเก็บไม่ ใช้ได้เองง่ายๆ เหมือน การาจ เซลล์ (garage sale) การเปิด บ้านขายของซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก ที่จะช่วย เปลี่ยนของไม่ใช้ให้กลายเงิน เคลียร์บ้านให้ไม่รก และยังได้แบ่ง ปันประสบการณ์ดีๆ ให้ผู้อื่นจากการได้สินค้าสภาพดีไปใช้ใน ราคาที่พึงพอใจอีกด้วยการให้บริการลูกค้า online แบบ 24×7 เป็นหัวใจหลักของ Kaidee.com จึงให้ความสำคัญในการ ลงทุนระบบโครงสร้าง IT Infrastructure และต้องมีพนักงาน สนับสนุนระบบงานหลักให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง Google Apps for Work เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Kaidee สามารถบริหารทรัพยกรบุคคลที่มีอยู่สามารถทำ งานทางด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจหลักสามารถดำ เนินอย่าง ไม่สะดุด อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน Hardware & Software หมดปัญหาของบุคคลกรในการ update version Google Apps มีระบบที่มีความเสถียรภาพสูง ทำ ให้รองรับ การทำ งาน Anywhere Anytime Any Device ได้ตลอด เวลา

Challenges

1. ต้องการระบบสื่อสารที่มีความเสถียรภาพสูง สามารถ รองรับการทำ งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. ต้องการความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการระบบ งานสื่อสารให้สามารถเพิ่ม แก้ไข ได้ทันที เพื่อลดขั้นตอน การทำ งานของบุคคลากร IT

3. ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพิ่มประสิทธิผลการดำ เนิน ธุรกิจหลัก

4. ต้องการให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

5. ต้องการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนในการทำ งาน ของทางด้าน IT ในการ update ทั้งทางด้าน Hardware & Software

6. ต้องการลดทุนต้นของ IT Infrastructure

Solution

Google Apps for Work ช่วยเติมเต็มให้กับธุรกิจและ ความต้องการของ Kaidee ไม่ว่าช่วยลดต้นทุน IT Infrastructure ระบบสื่อสารที่มีความเสถียรภาพสูง High Availability การ เข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ลดขั้นตอนการ ทำ งานให้กับฝ่าย IT ทำ ให้ทีมมุ่งที่จะพัฒนาระบบหลักของ Kaidee ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Result

Google Apps for Work ช่วยให้การทำ งานของ IT สามารถเพิ่ม แก้ไข user บนระบบได้ทันที ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวทาง IT ไม่ต้องวางแผนการเพิ่มระบบโครงสร้าง และ เพิ่มการลงทุนแต่อย่างไร

การเพิ่มประสิทธิผลของทีมงาน kaidee ได้นำ เอาฟังก์ชั่นข อง Collaboration มาใช้เช่นการวางแผนงานโดยใช้ Google Docs, Google Sheets เพียงเอกสารชุดเดียว ง่ายต่อการเสนอแนะความคิดเห็นพร้อมกับการแก้ไข เอกสารในเวลาเดียวกัน และยังมีการนำ เอา Hangouts เป็นตัวช่วยการประชุมไม่ว่าจะภายใน หรือ นอกประเทศ ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิผลมากขึ้นอีก ด้วย