A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

SOLUTIONS & SERVICES

เน้นปฎิรูปกระบวนการทำงานในรูปแบบของ Application หรือ Mobile Application ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้งแบบ Cloud Platform หรือ On Premise เป็นการปรับกระบวนการให้กระชับ เพ่ิ่มขีดความสามารถที่ทำให้ End-Use สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย เหมือนลักษณะแบบของ Self-Service อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในรูปแบบของ Digital ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นทางเลือกขององค์กรที่ไม่เน้นการลงทุน Hardware ต้องการความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการสูง ซึ่งรูปแบบการบริการครอบคลุมทุกส่วนได้แก่

 • Infra-as-a-Service (IaaS)

บริการในรูปแบบ Virtualization ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือ Storage, Hardware, Servers

 • Platform-as-a-Service (PaaS)

บริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์ ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน โดยทำงานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง

 • Software-as-a-Service (SaaS)

บริการด้านแอพพลเคชันหรือซอฟต์แวร์ โดยคิดค่าบริการเป็น License ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับทุกอุปกรณ์ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นก็สะดวก

 • เพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • สามารถทำงานได้ในแบบ Automation
 • ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน และลดต้นทุนทางธุรกิจ
 • ผสานเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ด้าน Cloud, Convergence Infrastructure, Storage, Security และ Data Protection
 • รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ (Automated Protection System)
 • ปกป้องดูแลระบบเครือข่าย และข้อมูลได้อย่างครบวงจร
 • ลดปัญหาทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างคุ้มค่า
 • ลดความซับซ้อนของระบบ ตอบสนองต่อการโจมตีได้แบบ Real time
 • ระบบป้องกันมัลแวร์ขั้นสูงและ NGFW ในอุปกรณ์เดียวกัน
 • สามารถตรวจจับภัยคุกคามในรูปแบบของ Signature Based Protection และ Behavior Based Protection ในหนึ่งเดียว
 • สามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายผ่านทาง NetFlow, sFlow
 • ทำให้ระบบเครือข่ายทั้งหมดทำหน้าที่เป็น Security Sensor เมื่อพบการใช้งานที่ผิดปกติ
 • มีระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบอย่างอัตโนมัติ
 • หยุดยั้งการทำงานของผู้ใช้งานนั้น ๆ (Block User ) แบบ Real Time
 • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • สามารถดูเหตุการณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • ช่วยตรวจสอบภัยคุกคามจากภายในองค์กร
 • สามารถตรวจจับภัยคุกคามแบบ Known & Unknown แบบอัตโนมัติ
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติได้แบบ Real Time
 • ตอบโจทย์ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • มีระบบบริหารจัดการที่ง่าย รวดเร็ว แบบอัตโนมัติ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบแอพพลิเคชัน
 • สามารถ Integrate ระบบงานเดิมที่มีการใช้งานอยู่เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
 • ปรับแต่งการตั้งค่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความทนทาน
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร
 • ช่วยลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรลงได้มาก
 • ช่วยประหยัดงบประมาณด้านการบำรุงรักษา
 • สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขื้น
 • ลดต้นทุนในการซื้อ Serve
 • ง่ายต่อการจัดการดูแลระบบทางด้านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองรับการเชื่อมต่อเข้าจากเครื่อง Thin Client ได้จากทุกที่ทุกเวลา
 • สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) เช่น Windows Server, Unix, Linux, Ubuntu, FreeDBS หรือ Solaris
 • จัดการระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • สามารถบริหารจัดการได้แบบอัตโนมัติ
 • ช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยในข้อมูล เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
 • รองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้ในอนาคต