March 23, 2020

Security

Pulse Secure ให้ทุกการเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กรเป็นเรื่องง่าย

Tangerine Essentials Bundle: “Pulse Secure”
The easiest way to ensure business continuity with best-in-class secure access

Cisco

Free Conferences จาก Cisco WebEx เพื่อการทำงานในช่วง COVID-19

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาง Cisco และ Tangerine สามารถให้ทางลูกค้าใช้งาน Cisco WebEx Cloud ได้ฟรี เป็นเวลา 90 วัน ไม่จำกัดระยะเวลาการประชุม และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 1000 คน ต่อ 1 การประชุม โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ

VMware Work From Anywhere
VMware

Business Continuity by Working from Anywhere

หากเกิดเหตุที่พนักงานไม่สามารถเข้าบริษัทเพื่อทำงานอันเนื่องมาจากวิกฤต COVID-19 หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นใดก็ตาม เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารคำนึงและมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร ?

G SuiteGoogle CloudHighlight

Work from Home with G Suite ในสภาวะวิกฤตที่เราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกัน

สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เข้าสู่เฟสที่ 3 แต่อัตราการติดเชื้อของคนในประเทศกลับมียอดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการแพร่กระจายจากคนสู่คน นโยบายส่วนใหญ่ที่หลาย ๆ องค์กรให้ความเห็นตรงกัน คือการให้พนักงานเริ่มทยอยทำงานจากที่บ้าน หรือ การทำงานแบบ Work from Home เผื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
Work from home
G SuiteGoogle CloudHighlight

Teach from Home: 9 เครื่องมือ ตัวช่วยการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรแบบชีวิตวิถีใหม่

ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม G Suite มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีม Human Resource Development ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแบบชีวิตวิถีใหม่ และเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการทำงานขององค์กรให้ดำเนินธุรกิจต่อไป ด้วย 9 เครื่องมือ ดังนี้

DellEMC Cloud Storage
Dell EMCHighlight

Navigate Planning with Technology from Uncertainty Business

ปัจจุบันนี้ธุรกิจของเรากำลังดำเนินอยู่กับวิกฤต Covid-19 เกิดผลกระทบกับการทำงานและ Business process รวมถึงการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและลูกค้า ทำให้หลายองค์กรเกิดความล่าช้าและติดขัดในหลาย ๆ จุด ซึ่งต้องหาวิธิการและเทคโนโลยี เพื่อช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

Cisco DNA
CiscoHighlight

จะดีไหมถ้ามี AI และ ML มาช่วยวิเคราะห์การใช้งานในระบบเครือข่ายด้วย Cisco DNA Assurance

ปกติแล้วพนักงานที่ดูแลระบบเครือข่าย (IT) ใช้เวลาไปค่อนข้างมากในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย นอกจากจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ช้าแล้ว ในบางครั้งยังไม่สามารถหาสาเหตุ (Root Cause) ของปัญหานั้นได้อีกด้วย ผลที่ตามมาคือ ทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการใช้ระบบเครือข่าย

Email Protection
Security

ความปลอดภัยของอีเมลธุรกิจ ที่หลายองค์กรมักมองข้าม

Proofpoint Email Security โซลูชันรักษาความปลอดภัยระบบ Email ในองค์กร ช่วยป้องกันอีเมลของผู้ใช้งาน จากผลกระทบภัยที่มาจากอีเมล เช่น Spam, Phishing Mail, Malware, Impostor Email, Bulk Mail เป็นต้น

GMP 15 years aniversary
Google CloudGoogle Maps Platform

มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ หลัง Google Maps Platform ฉลองครบรอบ 15 ปี

แทนเจอรีนจะมาพูดถึงการครบรอบ 15 ปี ของ Google Maps Platform เครื่องมือแผนที่อันดับ 1 ในใจลูกค้าหลายๆ ท่าน ที่เมื่อพูดถึงเครื่องมือแผนที่ ก็ต้องนึกว่า Google Maps เสมอ

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy