Menu

Cloud Technology

Expertise Company

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2546 เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่เป็น “ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้า

Time1
Tangerine ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2003 ณ เวลานั้นเริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางด้าน IT Solutions ทางด้าน เกี่ยวกับ Infrastructure โดยใช้เทคโนโลยีของ EMC เป็นหลัก ซึ่งอยู่ในธุรกิจนั้นยาวนานจนถึงปี 2008 ได้ขยายสายงานทางธุรกิจให้รองรับกับ 3 กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติมดังนี้ 1. Virtualization โดยใช้เทคโนโลยีของ VMware 2. Google Search Appliance และ Google Apps โดยใช้เทคโนโลยีของ Google 3. Enterprise Networking โดยใช้เทคโนโลยีของ Cisco Systems
Time2
จากนั้นเรื่อยมา Tangerine เองก็เข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการ IT Solution ผู้นำทางด้าน Cloud Computing และ Infrastructure จากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี 2011 โดยมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้แก่ ธนาคาร การเงิน สาธารณูปโภค สื่อสารโทรคมนาคม บริการทางการแพทย์ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น โดยลูกค้าของแทนเจอรีนมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก (บริษัทที่มีพนักงาน 1-2 คน) จนขนาดใหญ่ (กลุ่มบริษัทที่มีพนักงานกว่า 3 หมื่นคน) นั่นแปลว่า Tangerine พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ครอบคลุม และได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญมาใช้ในธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจาก Tangerine
About Tangerine
ในปัจจุบัน Tangerine มีจำนวนบุคคลากรคุณภาพกว่า 120 คนและกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีหลากหลายสายงานธุรกิจภายในบริษัทฯ รายได้ต่อปีของ Tangerine อยู่ที่หลัก 1 พันล้านบาทและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย จากบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจของแทนเจอรีน มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจาก Cisco, VMware, Dell/EMC หรือ Google เป็นต้น ทิศทางของธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการ IT Solution ของ Tangerine ณ​ เวลานี้ มุ่งไปในทิศทางของ Hybrid/Multi Cloud Computing, AI/Machine Learning, Big Data Analytics, Next Generation Network และ Cybersecurity

Management Team

CHAROENCHAI WONGPIYA

Charoenchai Wongpiya

Managing Director
Nirutti Lertsomboon

Nirutti Lertsomboon

General Manager
WITTAWAT HEMWANNANURAK

Wittawat Hemwannanurak

Network Presales Manager
KANLAYANEE WORACHAT

Kanlayanee Worachat

Head of Google Cloud
KUMPOL CHARASCHOTEPINIT

Kumpol Charaschotepinit

Business Development Manager
PHICHITCHAI BUDDHAPRASERT

Phichitchai Buddhaprasert

PMO Manager
SUPREE SUNGBOONMARK

Supree Sungboonmark

System Postsales Manager
PAKORN NGAMMANUSSIRI

Pakorn Ngammanussiri

Google Cloud Technical Manager
Suwanee Deevaja

Suwannee Deevaja

Software Dev Manager
PRAPAPORN VARARATTANKUL

Prapaporn Vararattankul

System Presales Manager
Jakkarin Wajananawat

Jakkarin Wajananawat

Network Postsales Manager
BUNDIT CHUCHEEP

Bundit Chucheep

Postsales Manager
ARPHAMARD RAKSAYARD

Arphamard Raksayard

Assistant Admin Manager
Nirutti Lertsomboon

Nirutti Lertsomboon

General Manager

Prasert Salaibaht

Sales Director

Prapaporn Vararattankul

System Presales Manager

Kumpol Charaschotepinit

Business Development Manager

Bundit Chucheep

Postsales Manager

Supree Sungboonmark

System Postsales Manager
robert-downey-jr_sc_768x1024

Jakkarin Wajananawat

Network Postsales Manager

Kanlayanee Worachat

Head of Google Cloud

Pakorn Ngammanussiri

Google Cloud Technical Manager
Suwanee Deevaja

Suwannee Deevaja

Software Dev Manager

Phichitchai Buddhaprasert

PMO Manager

Arphamard Raksayard

Assistant Admin Manager

Wittawat Hemwannanurak

Network Presales Manager

มาตรฐาน ISO 27001

แทนเจอรีนได้รับมาตรฐานสากล สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย และการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารของท่านได้อย่างปลอดภัย

  • ระบุความเสี่ยงและเข้าควบคุมการจัดการข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง
  • ลูกค้าไว้วางใจจากการที่ข้อมูลมีความปลอดภัย
  • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามที่กำหนด และได้รับสถานะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการ
  • ระบุความเสี่ยงและเข้าควบคุมการจัดการข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง
Scroll to Top