CAREER

Tangerine สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 23 (อยู่ใกล้ MRT ลุมพินี และ BTS ศาลาแดง )

แผนที่: https://goo.gl/RYUEWu เวลาปฏิบัติงานของวันทำการจันทร์ถึงศุกร์คือ 9.00am – 6.00pm

Benefits

นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถและศักยภาพของบุคลากรประจำปีแล้วเพื่อประเมินในเชิง
ค่าจ้าง ผลตอบแทนในส่วนของสวัสดิการทั่วไปของพนักงานใน Tangerine มีดังต่อไปนี้

Sales Commission สำหรับตำแหน่งงานด้าน Sales

โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท
จากสถิติที่ผ่านมาคือ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย
สำหรับกลุ่มพนักงานที่ไม่ใช่ Sales)

สามารถเบิกค่าเดินทางไปพบลูกค้า (Taxi, ทางด่วน, MRT/BTS หรือในบางตำแหน่งจะมี PTT Fleet Card)

ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) สำหรับตำแหน่งด้าน Technical, Engineer

สามารถเบิกค่า Voice, Data3G/4G รายเดือนได้
(สูงสุด 1,500 บาท/เดือน)

มี Computer Laptop ประจำตัว หรือหากใช้เครื่องส่วนตัวได้จะรับเงินต่อเดือนเพิ่มอีก (1,000 บาท/เดือน)

ประกันสุขภาพกลุ่ม / ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบเลือกสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ได้ (Employee’s Choice)

ส่ง Training ต่างๆ รวมถึงไปงาน Conference ของ IT Vendor ที่เป็นพันธมิตรของบริษัท ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง Online Course แล้วแต่โอกาส

Company Outing Activity ต่างจังหวัด / ต่างประเทศ ประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทฯ)

ลาพักร้อนได้ 10 วัน (+ 5 วัน ทบจากปีก่อนหน้า)

กิจกรรม TBIF ทุกเดือน (Thanks Boss It’s Friday)
รับประทานอาหารฟรี

สามารถใช้ Fitness Room รวมถึง โต๊ะ Pool และอื่นๆ ภายใน Tangerine ได้ไม่จำกัด

และอื่นๆ แล้วแต่ช่วงจังหวะแต่ละปี เช่น Course โยคะ , Course ภาษาอังกฤษ , …

Application Form

Email: hr@tangerine.co.th1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าจะเพิกถอนความยินยอมไม่ให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าๆ จะยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัครงานจากข้าพเจ้า หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้าให้การรับรองว่าบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบริษัทฯ ได้1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าจะเพิกถอนความยินยอมไม่ให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าๆ จะยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัครงานจากข้าพเจ้า หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้าให้การรับรองว่าบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบริษัทฯ ได้

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy