Highlight

บราวเซอร์ IE ไม่ซัพพอร์ท Google Workspace
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

หยุดการสนับสนุนการทำงานของ Services ทั้งหมดบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (IE11)

ตามที่ Microsoft ได้ประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานของเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ดังนั้นทาง Google จึงประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ในวันที่ 15 มีนาคม 2021

App maker ปิดตัว
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ย้ำ! Google Cloud ประกาศปิดตัว App Maker จะปิดตัวในวันที่ 19 มกราคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 19 Jan 2021 App Maker จะหยุดการทำงานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เก็บบน App Maker ยกเว้นข้อมูลที่เก็บในรูปแบบของ Cloud SQL จะไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ผ่าน GCP account

CiscoHighlightSecurity

เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย Catalyst 8000 Edge Platforms จาก Cisco

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันระบบ Security และ Software-Defined เช่น SD-WAN รวมถึงการ Integration กับระบบที่ใช้งานบน Cloud ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Enterprise Network ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้

CiscoHighlightSecurity

ปกป้องข้อมูลสำคัญๆ ของคุณจากการโจมตีทาง Cyber ด้วย Power Protect Cyber Recovery with CyberSense

การโจมตีทาง Cyber (Cyber attack) สามารถโจมตีระบบหรือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งกำลังนอนก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการรับมือหรือป้องกันการโจมตีที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไร??

G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ลูกเล่นน่าสนใจใหม่ ๆ ของ Google Workspace ตอบโจทย์เทคโนโลยีในปี 2021

การรีแบรนด์จาก G Suite เป็น Google Workspace ได้เพิ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอย่างการปรับลักษณะการใช้งานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยการนำแอปพลิเคชันหลักมารวมไว้ในหน้าเดียวอย่าง Gmail ได้รวบรวมอะไรไว้บ้าง มาดูกัน!

วิธีเตรียมพร้อม PDPA
CiscoHighlightSecurity

ป้องการข้อมูลรั่วไหลในระดับ Endpoint ด้วย Cisco® AMP for Endpoints

โดยปัจจุบันเรื่องของ พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใกล้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้แล้ว เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

Workspace ช่วย PDPA อย่างไร
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Cloud ด้วย Google Worksapce

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ไปบางส่วน และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

PDPA Solution for Business
CiscoHighlight

ตอบโจทย์ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย Cisco Firepower 4100 Series

หากพูดถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามักจะอ้างอิงถึง แนวปฏิบัติสากล (Security Framework) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายมาตรฐาน เช่น NIST CIS ISACA’s และ ISO เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่าง NIST Cybersecurity Framework จะมีหลักๆ ดังนี้

ระบบช่วย PDPA ธุรกิจ
HighlightVMware

ก้าวสู่การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย VMware Workspace ONE

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ PDPA (Personal Data Protection Act) ที่กำลังจะมีผลคุ้มครองข้อมูลของบุคคลในไทย โดยประกาศบังคับใช้ใหม่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่กำลังจะถึงนี้ (หลังจากประกาศเดิม วันที่ 27 พ.ค. 2563 เลื่อนบังคับใช้ออกไป 1 ปี)

Email Protection
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

จัดการคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย Vault จาก Google Workspace

จาก Blog ที่แล้วที่ได้มีการพูดถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหลด้วย Google Workspace (ชื่อเดิมคือ G Suite) คราวนี้มาดูอีกมุมนึง ในด้านของการจัดการเกี่ยวกับคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้าง หากองค์กรใช้ Google Workspace แล้วมีคำร้องจากเจ้าของข้อมูล DPO หรือผู้ที่ต้องจัดการในส่วนนี้จะต้องทำอย่างไร

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Cisco Event
CiscoEvent

Secure Access with Duo [ Protect your Workforce, Workplace and Workloads ]

Cisco Duo ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณ ด้วยการตรวจสอบ Second source เช่น Smartphone หรือ Token เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงระบบ
Duo ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายและคล่องตัว ในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันทุกประเภท ด้วยการให้บริการรูปแบบคลาวด์ ทำให้สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

บราวเซอร์ IE ไม่ซัพพอร์ท Google Workspace
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

หยุดการสนับสนุนการทำงานของ Services ทั้งหมดบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (IE11)

ตามที่ Microsoft ได้ประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานของเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ดังนั้นทาง Google จึงประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ในวันที่ 15 มีนาคม 2021

App maker ปิดตัว
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ย้ำ! Google Cloud ประกาศปิดตัว App Maker จะปิดตัวในวันที่ 19 มกราคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 19 Jan 2021 App Maker จะหยุดการทำงานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เก็บบน App Maker ยกเว้นข้อมูลที่เก็บในรูปแบบของ Cloud SQL จะไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ผ่าน GCP account

CiscoHighlightSecurity

เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย Catalyst 8000 Edge Platforms จาก Cisco

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันระบบ Security และ Software-Defined เช่น SD-WAN รวมถึงการ Integration กับระบบที่ใช้งานบน Cloud ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Enterprise Network ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้

CiscoHighlightSecurity

ปกป้องข้อมูลสำคัญๆ ของคุณจากการโจมตีทาง Cyber ด้วย Power Protect Cyber Recovery with CyberSense

การโจมตีทาง Cyber (Cyber attack) สามารถโจมตีระบบหรือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งกำลังนอนก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการรับมือหรือป้องกันการโจมตีที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไร??

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่าย Support

servicedesk@tangerine.co.th
โทร.
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

ทีม Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 521 และ 523

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy