Enterprise Wireless LAN Services Networking Solution สำหรับธุรกิจที่ต้องการอัพเกรดระบบ Network ภายในองค์กร ให้รองรับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เช่น Private Cloud ภายในองค์กร และ/หรือ เชื่อมต่อกับ Hybrid/Multi Cloud ที่อยู่ภายนอกองค์กรให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่ยังคงมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
Device Management

Solution นี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่เล็ก ถึง ใหญ่ที่มีความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในองค์กร โดยสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น

1. Education / Digital Learning
สำหรับสถานศึกษาที่มีการใช้งาน internet ในการเรียนรู้ โดยสามารถให้นักเรียนเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้จากทุกที่ภายในโรงเรียน

2. Healthcare
สำหรับโรงพยาบาล ทำให้แพทย์/พยาบาลและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่ม productivity ในการให้บริการ

3. Retail
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ และสามารถนำข้อมูลลูกค้ามาวิเราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจความต้องการจากการที่ลูกค้ามาใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในร้านค้า

Key Value

Scalable

รองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถใช้รองรับการใช้งาน IoT, Application ต่างๆ

Maximize Security and Contain Breaches

สามารถ ใช้งานร่วมกับ Cisco ISE เพื่อตรวจจับและยับยั้งการโจมตีรูปแบบต่างๆได้ รวมทั้ง ISE ยังสามารถป้องการเข้าใช้งาน Wireless Network โดยการให้สิทธิในใช้งานที่แตกต่างกันตามแต่ละผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์นั้นๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้

Guest Access for Wireless Network

สามารถรองรับการทำ Captive Portal สำหรับ Visitor มาใช้งาน network ในองค์กร

Wireless analytics

นำข้อมูลการใช้งาน Wireless วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้, สามารถใช้ไวไฟในการช่วยค้นหาสินค้าต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น ช่วยสร้าง User Experiences ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Describe Tangerine Expertise

Experience Story

แทนเจอรีนมีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองประกาศนียบัตรในระดับสูงสุด (CCIE) ของ Cisco จำนวนมาก

Tangerine Service Offering

Enterprise Wireless LAN Services

แทนเจอรีนบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษา อีกทั้งยังบริการออกแบบและติดตั้งระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานตาม Requirement ของลูกค้า

Products & Solutions can transform your business

ระบบจัดการสาขา

1. ระบบเครือข่ายไร้สายมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. ระบบเครีอข่ายไร้สายมีความพร้อมในการรองรับการใช้งานหลากหลาย appication และ IoT
3. รองรับการทำงานทั้งแบบ On-Premise และ Cloud-based
4. ระบบสามารถเชื่อมต่อเพื่อรองรับการทำงานแบบ automated (DNA Center)

ติดต่อ - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   • Contact Information
   • ขอใบเสนอราคา
   • สอบถาม Product
   • สอบถามการประยุกต์ใช้ในธุรกิจของลูกค้า
   • ติดต่อสำหรับข้อมูลเชิงลึก

   [FAQ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Enterprise Wireless LAN Services

   <span class="q">Q : </span>&nbsp ข้อมูลไม่เพียงพอ
   I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
   <span class="q">Q : </span>&nbsp ยังไม่ impact พอ?
   I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
   <span class="q">Q : </span>&nbsp ดีพอมั้ยน้าาา
   I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
   Scroll to Top

   ติดต่อ tangerine

   Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

     This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy