เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics

workload optimize
เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics
ในยุคสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งาน Application ต่างๆ มีการปรับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งในช่วงเวลาเข้าใช้งาน สถานที่เข้าใช้งาน ทำให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Application เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที และปรับโครงสร้างของระบบ Infrastructure ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของ Application ให้แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

AppDynamics คือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของ Application ซึ่งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของApplication รวมถึง Infrastructure ของ Application นั้นๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง มีทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และยังบ่งบองถึงผลลัพธ์จากการใช้งานของผู้เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Application อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง Application เข้ากับธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์ผลจากการใช้งาน Application เพื่อสะท้อนภาพธุรกิจในขณะนั้นให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

Follow the User Experience

Experience Journey Mapping (ExJM) คือการจัดทำแผนภูมิเส้นทาง Application ที่มีการเรียกใช้หรือการใช้งานมากที่สุด และประเมินประสิทธิภาพตลอดเส้นทาง ดูว่าผู้ใช้หรือลูกค้ามีการเข้าถึง Application อย่างไรและระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการ ด้วยมุมมอง Web และ Mobile Application ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำให้งานกับเจ้าของ Application ผู้ดูแลระบบ Infrastructure รวมถึงนักพัฒนาระบบอีกด้วย

Fix Anomalies in Real Time

เพื่อให้ทีม IT มีความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์การทำงาน ตั้งแต่ระดับ Code-level ไปจนถึงการทำงานแบบ End-to-end ที่มีผลต่อธุรกิจ และแก้ไขความผิดปกติแบบเรียลไทม์ โดยใช้กลไก Machine Learning(ML) เพื่อตรวจจับความผิดปกติโดยอัตโนมัติและลด MTTR โดยการวิเคราะห์สาเหตุที่ถูกต้อง และ สนับสนุนการทำงานเพื่อย้ายการทำงานไปยังระบบ Cloud ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการ ลดความซับซ้อนแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ที่ซับซ้อนที่สุดด้วยภาพรวมของการให้บริการ Application และ Infrastructure

Build a Proactive Foundation

สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเกี่ยวกับ Application และ Infrastructure ด้วย Cisco Intersight Workload Optimizer ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง โดยประเมินปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายได้ของบริษัทที่ส่งผลกระทบจากการทำงานผิดพลาดของ Application เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

                    AppDynamics จึงเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ในการดูแล Application สำคัญในองค์กรของท่าน โดยเฉพาะ Application ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือ รายได้ขององค์กร เพื่อให้การทำงานสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาในการแก้ปัญหาทางและทรัพยากรต่างๆ ด้าน IT โดยหากท่านมีสนใจหรือต้องการที่ปรึกษา

สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชียวชาญของแทนเจอรีนได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
Google CloudGoogle Maps Platform

Coding ยังไงให้ตอบโจทย์? Locator Plus จาก Google Maps Platform มีคำตอบ

สวัสดีผู้ใช้งาน Google Maps Platform ทุกท่าน ถ้าพูดถึงวิธีการเรียกใช้งาน API Service ต่างๆ ของ Google Maps Platform ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเรียกความสามารถของ Google Maps ไปใส่ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา ผู้พัฒนาโปรแกรม(Developer) ทุกท่านคงทราบกันดีว่า วิธีการเรียกใช้ คือการ Coding ด้วยภาษา ไม่ว่าจะเป็น JavaScript API หรือ SDK ต่างๆ ซึ่งทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการทำงานตรงส่วนนี้อยู่แล้ว

G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

กำหนดการบังคับเปลี่ยนแปลง Package G Suite เป็น Google Workspace

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 Google ได้เปิดตัว Google Workspace ใหม่ มาแทนที่ G Suite ระบบเดิม ขณะนี้ Google ได้มีแผนการที่จะปรับ Package ของลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน G Suite ให้เป็น Google Workspace โดยอัตโนมัติ มีช่วงเวลาตามตารางดังต่อไปนี้

Security

OWASP Top 10 : Update 10 อันดับการโจมตี Web Application ปี 2021

OWASP หรือ Open Web Application Security Project คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ได้ทำการจัดอันดับช่องโหว่ที่มีความรุนแรง และพบเจอได้บ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน 10 อันดับขึ้นมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั่วโลก ได้รับการยึดถือเป็นมาตรฐานการตรวจสอบช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชัน ที่อธิบายรายละเอียดของช่องโหว่ที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรง 10 อันดับแรกขึ้นมา เชิญอัปเดตรายละเอียดแต่ละช่องโหว่ ได้ดังนี้

CiscoSecurity

Slido is Now Integrated with Webex Meeting

ด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเป็นแบบ Hybrid Work การประชุมแบบ Virtual Meeting ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในปัจจุบัน Webex จึงได้นำเอา Feature ของ Slido ซึ่งเป็น Interactive Platform มาเพิ่มเติมลงบน Webex Meeting เพื่อเพิ่ม User experiences ในการประชุมให้ดียิ่งขึ้น และลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำ Polls, Quizzes หรือ Q&A ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอ หรือสลับเครื่องมือในการทำงาน และยังช่วยให้ผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเครื่องมือต่างๆ ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Dell EMCHighlight

PowerStore All-Flash : Make It Simpler and More Intelligent

เดลล์เทคโนโลยี ได้ออกผลิตภัณฑ์ Dell EMC PowerStore แบบ All-Flash รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ ให้รองรับ Workloads ระบบงาน Virtualize และ Container ได้มากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy