เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics

workload optimize
เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics
ในยุคสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งาน Application ต่างๆ มีการปรับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งในช่วงเวลาเข้าใช้งาน สถานที่เข้าใช้งาน ทำให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Application เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที และปรับโครงสร้างของระบบ Infrastructure ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของ Application ให้แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

AppDynamics คือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของ Application ซึ่งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของApplication รวมถึง Infrastructure ของ Application นั้นๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง มีทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และยังบ่งบองถึงผลลัพธ์จากการใช้งานของผู้เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Application อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง Application เข้ากับธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์ผลจากการใช้งาน Application เพื่อสะท้อนภาพธุรกิจในขณะนั้นให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

Follow the User Experience

Experience Journey Mapping (ExJM) คือการจัดทำแผนภูมิเส้นทาง Application ที่มีการเรียกใช้หรือการใช้งานมากที่สุด และประเมินประสิทธิภาพตลอดเส้นทาง ดูว่าผู้ใช้หรือลูกค้ามีการเข้าถึง Application อย่างไรและระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการ ด้วยมุมมอง Web และ Mobile Application ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำให้งานกับเจ้าของ Application ผู้ดูแลระบบ Infrastructure รวมถึงนักพัฒนาระบบอีกด้วย

Fix Anomalies in Real Time

เพื่อให้ทีม IT มีความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์การทำงาน ตั้งแต่ระดับ Code-level ไปจนถึงการทำงานแบบ End-to-end ที่มีผลต่อธุรกิจ และแก้ไขความผิดปกติแบบเรียลไทม์ โดยใช้กลไก Machine Learning(ML) เพื่อตรวจจับความผิดปกติโดยอัตโนมัติและลด MTTR โดยการวิเคราะห์สาเหตุที่ถูกต้อง และ สนับสนุนการทำงานเพื่อย้ายการทำงานไปยังระบบ Cloud ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการ ลดความซับซ้อนแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ที่ซับซ้อนที่สุดด้วยภาพรวมของการให้บริการ Application และ Infrastructure

Build a Proactive Foundation

สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเกี่ยวกับ Application และ Infrastructure ด้วย Cisco Intersight Workload Optimizer ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง โดยประเมินปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายได้ของบริษัทที่ส่งผลกระทบจากการทำงานผิดพลาดของ Application เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

                    AppDynamics จึงเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ในการดูแล Application สำคัญในองค์กรของท่าน โดยเฉพาะ Application ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือ รายได้ขององค์กร เพื่อให้การทำงานสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาในการแก้ปัญหาทางและทรัพยากรต่างๆ ด้าน IT โดยหากท่านมีสนใจหรือต้องการที่ปรึกษา

สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชียวชาญของแทนเจอรีนได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

ตรวจสอบ / จัดการ / ควบคุม Networking & Security ด้วย Cloud Native App

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่างาน AI ขององค์กรจะไปวางระบบไว้ที่ Bare Metal ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูงแต่แลกกับการ utilize ประสิทธิภาพ hardware ได้ไม่เต็มที่ หรือจะไปที่ vSphere ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่ยังกลัวว่าประสิทธิภาพงาน AI ที่ได้จะไม่เพียงพอ เมื่อได้อ่านข่าวนี้อาจจะไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป

VMware

จัดการ Devices & Security ขององค์กรด้วย Workspace ONE (UEM)

Workspace ONE เป็น digital platform ที่ส่งมอบและการบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นบนทุกอุปกรณ์ โดยมีทำงานร่วมกับ access control, application management และ endpoint management ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ไอทีส่งมอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กรได้

G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

Google Workspace: เพิ่ม feature ให้ทุกการสื่อสารในการทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิม

Collaboration หรือการทำงานร่วมกัน การแชร์ไอเดีย และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้น มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน Google Workspace จึงได้เพิ่ม Feature ที่ยกระดับการทำงานร่วมกัน ให้สามารถพูดคุยไปพร้อมกับการทำงานได้อย่างลงตัว รวมถึง Feature อื่นๆ อีกที่ทำให้การทำงานนั้นง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

Huawai Data Storage
HuaweiHybrid Cloud & Multi Cloud

ทำไม Huawei ถึงได้ขึ้นมาเป็น Leader ใน Data Center Network Solution ในปัจจุบัน ?

ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Digital Transformation” มีผลกระทบกับทุกๆ องค์กร ข้อมูลได้กลายเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายในการแข่งขันทางธุระกิจ ถึงขนาดมีคำพูดว่า Data is the new oil ฉะนั้นการเก็บข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลจะต้องทำอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยที่สุด โดยแบ่งเนื้อหาหลักๆ ออกเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

CiscoSecurity

Cisco จับมือ Kenna Security เพิ่มศักยภาพ SecureX

สำหรับ KENNA Security นั้นถือได้ว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญของทาง Cisco’s security business นับตั้งแต่ดีลใหญ่ที่มีมูลค่า 75 พันล้านบาท ของ Duo Security ในปี 2018 ที่ผ่านมา (สำหรับมูลค่าของดีลนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใด)

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy