เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics

workload optimize
เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics
ในยุคสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งาน Application ต่างๆ มีการปรับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งในช่วงเวลาเข้าใช้งาน สถานที่เข้าใช้งาน ทำให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Application เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที และปรับโครงสร้างของระบบ Infrastructure ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของ Application ให้แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

AppDynamics คือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของ Application ซึ่งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของApplication รวมถึง Infrastructure ของ Application นั้นๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง มีทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และยังบ่งบองถึงผลลัพธ์จากการใช้งานของผู้เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Application อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยง Application เข้ากับธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์ผลจากการใช้งาน Application เพื่อสะท้อนภาพธุรกิจในขณะนั้นให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

Follow the User Experience

Experience Journey Mapping (ExJM) คือการจัดทำแผนภูมิเส้นทาง Application ที่มีการเรียกใช้หรือการใช้งานมากที่สุด และประเมินประสิทธิภาพตลอดเส้นทาง ดูว่าผู้ใช้หรือลูกค้ามีการเข้าถึง Application อย่างไรและระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการ ด้วยมุมมอง Web และ Mobile Application ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำให้งานกับเจ้าของ Application ผู้ดูแลระบบ Infrastructure รวมถึงนักพัฒนาระบบอีกด้วย

Fix Anomalies in Real Time

เพื่อให้ทีม IT มีความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์การทำงาน ตั้งแต่ระดับ Code-level ไปจนถึงการทำงานแบบ End-to-end ที่มีผลต่อธุรกิจ และแก้ไขความผิดปกติแบบเรียลไทม์ โดยใช้กลไก Machine Learning(ML) เพื่อตรวจจับความผิดปกติโดยอัตโนมัติและลด MTTR โดยการวิเคราะห์สาเหตุที่ถูกต้อง และ สนับสนุนการทำงานเพื่อย้ายการทำงานไปยังระบบ Cloud ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการ ลดความซับซ้อนแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid ที่ซับซ้อนที่สุดด้วยภาพรวมของการให้บริการ Application และ Infrastructure

Build a Proactive Foundation

สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเกี่ยวกับ Application และ Infrastructure ด้วย Cisco Intersight Workload Optimizer ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง โดยประเมินปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายได้ของบริษัทที่ส่งผลกระทบจากการทำงานผิดพลาดของ Application เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

                    AppDynamics จึงเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ในการดูแล Application สำคัญในองค์กรของท่าน โดยเฉพาะ Application ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือ รายได้ขององค์กร เพื่อให้การทำงานสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาในการแก้ปัญหาทางและทรัพยากรต่างๆ ด้าน IT โดยหากท่านมีสนใจหรือต้องการที่ปรึกษา

สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชียวชาญของแทนเจอรีนได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
Google Maps API Developer
Google CloudGoogle Maps Platform

ส่องสภาพแวดล้อมจริง บนท้องถนน และตำแหน่งสถานที่สำคัญ ผ่าน Google Street View

ผู้ใช้งาน Google Maps ทุกท่าน คงคุ้นเคยกับการใช้งานในเรื่องของการดูแผนที่ การค้นหาเส้นทางและนำทาง รวมไปถึงการค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ร้านอาหาร อาคารสำนักงานต่างๆ ไม่มากก็น้อย ซึ่งจริงๆ แล้วบน Google Maps ยังมีอีกความสามารถในเรื่องของการแสดงสภาพแวดล้อมจริง ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงข่ายเส้นถนน หรือภายในสถานที่สำคัญต่างๆ บนแผนที่ Google Maps ผ่านภาพ Panorama แบบ 360 องศา

ML Certificate
Google CloudGoogle Cloud PlatformHighlight

รีวิวสอบ Google Professional Machine Learning Engineer Certification 2021

ต้องเกริ่นแบบนี้ก่อน ข้อสอบออกไม่ลึกแต่กว้างเป็นทะเล มีส่วนที่เป็น tools ของ Google และ ความรู้ concept Machine Learning คละๆ กันไป

workload optimize
Business TransformationCiscoSmart Business Analytics & AI

เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics

ในยุคสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งาน Application ต่างๆ มีการปรับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งในช่วงเวลาเข้าใช้งาน สถานที่เข้าใช้งาน ทำให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Application เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที และปรับโครงสร้างของระบบ Infrastructure ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของ Application ให้แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

cisco-anyconnect-mobility-client
CiscoHighlight

Secure Remote Worker : ช่วยให้ Work from Anywhere ปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

ช่วง Covid ก่อนหน้านี้ องค์การเริ่มมีการปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home (WFH) โดยพยายามปรับจาก Environment ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้วางแผนเรื่องความปลอดภัยของการทำงานจากภายนอก (Work Anywhere) ให้เหมาะสม เช่น ความปลอดภัยของ Device ที่เข้าใช้งาน หรือ Network ที่เชื่อมต่อ เป็นต้น

ป้องกัน Ransomeware
Security

ระวังภัย Ransomware ที่แฮกเกอร์อาจโจมตีระบบ VPN ที่ไม่ได้แพตช์

ในช่วงที่วิกฤตการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก หลายๆ องค์กรได้มีมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือภายนอกองค์กร (Work From Home) ดังนั้นการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานทรัพยากรขององค์กร (Resource) หรือใช้งานเครือข่ายภายในองค์กร จากที่บ้านหรือจากเครือข่ายสาธารณะ (Internet) โดยผ่านอุปกรณ์ VPN นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และควรให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามด้วย

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy