บริหารจัดการอัตโนมัติด้วย Cisco Evolved Programmable Network Manager

บริหารจัดการอัตโนมัติด้วย Cisco Evolved Programmable Network Manager
หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานหลักใหญ่ๆ ต้องอาศัยการใช้งานระบบ IT เข้ามาช่วย เพื่อให้ Application สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบ Monitoring หรือ Management ที่ดี เพื่อให้ทีมงานผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ Resource ของระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปและอุปกรณ์ต่างๆ มีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นอีกทั้งต้องมีความสามารถให้บริหารจัดการได้หลายๆ เทคโนโลยี (Multi-Technology / Multi-Domain) ไปพร้อมกัน

Cisco Evolved Programmable Network Manager

ระบบบริหารจัดการยุคใหม่ที่สามารถทำงานได้หลากหลาย โดยสามารถทำงานในรูปแบบ Automation ได้ เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ โดยมีความสามารถในการทำ Devices Discovery เพื่อ Add Device เข้าสู่ระบบ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ และสามารถทำ Network Topology แสดงการเชื่อมต่อ รวมถึงการตรวจสอบปัญหาภายในของระบบได้อีกด้วย

Cisco Evolved Programmable Network Manager

มี Key Functions ในการทำงานดังนี้

 • Multitechnology / Multidomain Lifecycle Management สามารถบริหารจัดการได้หลากหลายเทคโนโลยี เช่น Carrier Ethenet, Layer 3 MPLS VPN, Optical Transport และ Circuit emulation ได้ และยังสามารถระบุการทำงานร่วมกันของ Time-Division Multiplexing (TDM) และ IP, Optical Transport Network (OTN) รวมถึง DWDM/ROADM ได้
  Provisioning โดย Cisco EPNM ช่วยลดเวลาในการ Onboarding อุปกรณ์เข้าใช้งานในระบบด้วยการทำ Devices Discovery อีกทั้งยังสามารถทำ Services

 • Provisioning สำหรับ Service ต่างๆ การสร้าง Network Topology แสดงการเชื่อมต่อและยังสามารถ Provisioning Flow การทำงานในระดับ end-to-end โดยผ่านทาง GUI และยังช่วยลดความผิดพลาดจาก Human Errors และยังรอบรับการสั่งงานผ่าน RESTCONF API รวมถึง Application ภายนอกอื่นๆ อีกด้วย
 • Network Visibility ทำให้สามรถมองเห็นภาพรวมการทำงานทั้งระบบ และสามารถวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดย Cisco EPNM สามารถแสดงภาพอุปกรณ์ทั้งในรูปแบบ Physical และ Logical โดยระบบ Graphical Chassis View พร้อมระบบแสดงสถานะ จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบอุปกรณ์ได้เสมือนยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การแก้ปัญหา และยังสามารถมองภาพรวมของเส้นทาง Service ที่ใช้งานอยู่จริง ทำให้เห็นการเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ ภายในระบบ
 • Monitoring ช่วยให้ง่ายในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือการขยายระบบในอนาคต Cisco EPNM สามารถนำ RAW Events ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ มาสร้างเป็น Condition โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ และสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบได้ และนำไปแก้ปัญหาได้อย่างทันที พร้อมทั้งยังสามารถแสดง Alarm และ Event ต่างๆ ที่ผิดปรกติ โดยสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนที่หน้า Dashboard เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้รวดเร็ว
 • Troubleshooting ช่วยลดเวลาในการซ่อมแซมและแก้ปัญหาระบบ โดย Cisco EPNM สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแสดงแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้ดูแลระบบ ทำให้ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องไปสืบหาปัญหาจากหลายปัจจัยซึ่งอาจใช้เวลานานและก่อให้เกิด Services Downtime รวมถึงกระทบการใช้งาน Application ต่างๆ อีกด้วย Cisco EPNM ยังสามารถจำลองทดสอบระบบการใช้งานโดนสร้าง Virtual Service เพื่อทำการทดสอบ Service ที่มีปัญหาโดยไม่กระทบการใช้งานจาก Service หลักที่ใช้งานอยู่
 • Cisco Evolved Programmable Network Manager จึงเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ในการดูแลอุปกรณ์สำคัญในองค์กรของท่าน โดยเฉพาะการทำงานในลักษณะ Multi-Technology / Multi-Domain ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือ รายได้ขององค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาในการแก้ปัญหาและทรัพยากรต่างๆ ด้าน IT 

หากคุณสนใจบริการต่างๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่
 marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Share on social media

Napa Sittipan

Network Presales

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy