Navigate Planning with Technology from Uncertainty Business

DellEMC Cloud Storage
Navigate Planning with Technology from Uncertainty Business
ปัจจุบันนี้ธุรกิจของเรากำลังดำเนินอยู่กับวิกฤต Covid-19 เกิดผลกระทบกับการทำงานและ Business process รวมถึงการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและลูกค้า ทำให้หลายองค์กรเกิดความล่าช้าและติดขัดในหลาย ๆ จุด ซึ่งต้องหาวิธีการและเทคโนโลยี เพื่อช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

        เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ผู้บริหารด้านไอทีต้องมีแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อเร่งการดำเนินงานและบริการโดยใช้ประโยชน์จากบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud Services) จากการสำรวจของ ESG (The Enterprise Strategy Group ) พบว่า 58% ขององค์กรด้านไอที ที่สำรวจขณะนี้ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สาธารณะ IaaS ผู้ให้บริการรายเดียว และ 76% ใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการ IaaS มากกว่าหนึ่งราย นอกจากนี้ 64% ขององค์กรที่ใช้ประโยชน์จาก IaaS และคาดว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ IaaS จะเพิ่มขึ้นในปีนี้

        เราอยู่ท่ามกลางแนวโน้มธุรกิจที่ต้องการปรับตัว การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นไอทีที่เป็นไฮบริด และมัลติคลาวด์ (Hybrid / Multi-cloud Strategy) เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหว แต่ก็มีความซับซ้อนเช่นกัน หลายองค์กรต้องเผชิญกับการวางแผนและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ให้เหมาะสมกับองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป ด้วยเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ Dell Technologies ซึ่งเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้ออกแบบ Storage Portfolio ในการรวบรวมโซลูชันคลาวด์และคู่ค้าที่หลากหลายรวมถึง Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, แพลตฟอร์ม Google Cloud (GCP) และ VMware โซลูชันเหล่านี้มีแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก Public Cloud ที่เป็นทางเลือกและให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงในภายหลังหากจำเป็น

Dell Technologies Cloud Validated Designs

Dell Technologies Cloud Validated Designs

        Dell Technologies Cloud สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานของ Dell EMC ซึ่งใช้ประโยชน์จาก VMware Cloud Foundation ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับ Public Cloud Services เพื่อเป็น Hybrid Cloud Solution แบบ on-premises และ off-premises และมีหลายรูปแบบสำหรับการปรับใช้ ตัวอย่างเช่นใช้ประโยชน์จาก Hyper Convert Platform แบบ Subscription และสำหรับองค์กรที่ต้องการความสามารถของระบบคลาวด์ในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและความจุของแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก

Hyper Convert Platform

Dell Technologies มีทางเลือกที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล เช่น Dell EMC Unity XT หรือ PowerMax ที่ได้รับการตรวจสอบและปรับให้เหมาะสมสำหรับ VMware Cloud Foundation

Dell Technologies รองรับ vRealize Operations (vRO) plugin for PowerMax
ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการปรับใช้ VMware เพื่อปรับใช้และจัดเตรียมที่เก็บข้อมูล รวมถึง ความสามารถในการเตรียมการหรือการตั้งเวลา snap short โดยตรงจาก vRO

DellEMC Storage รองรับ vRealize Automation (vRA) ซึ่งจะทำให้การจัดการ storage เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยการสร้าง work flow ผ่าน self-service portal เพื่อช่วยให้เพิ่ม resource ได้ตามต้องการ

มีทางเลือกสำหรับ storage ที่เหมาะสมตามความต้องการและปริมาณงาน ซึ่งอาจจะเลือกใช้ Storage PowerMax ร่วมกับ Technology NVM ซึ่งเป็นหน่วยความจำระดับ SCM ของ Dell EMC สำหรับภาระงานที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสูง ในทางกลับกันอาจเลือก Dell EMC Unity XT เพื่อใช้งานในแบบ Midrange environment สำหรับงาน Block and File

vRealize Automation (vRA)

        หากองค์กรของท่านต้องการใช้งาน Hybrid cloud หรือ Multi-cloud ที่ต้องออกแบบและติดตั้ง Software-Defined Data Center สามารถใช้ประโยชน์จาก Dell Technologies Cloud Validated Designs จะทำให้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการ Integrate Technology จาก DellEMC และ VMware ซึ่ง Component ที่กล่าวถึงทั้งหมดในเอกสารจะมีการถูกติดตั้งและทดสอบมาแล้ว พร้อมคำแนะนำการปรับใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง  และมีทางเลือกในการวางแผนเพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพตามที่ต้องการและคุ้มการกับการลงทุน

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy