GoogleCalendar-Gsuite-Tangerine

การเชิญผู้เข้าร่วม การตอบกลับการเชิญ Google Calendar

การเชิญผู้เข้าร่วม

เมื่อเลือกช่วงวัน-เวลาของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 

 • ในส่วนของผู้เข้าร่วม สามารถพิมพ์ชื่ออีเมลของผู้เข้าร่วม แล้วกด เพิ่ม ได้เลย
 • หากมีการเชิญผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สามารถเลือกช่วงเวลาแนะนำ ด้านล่าง เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ว่างตรงกันได้

  และคุณสามารถเพิ่ม Google Group mail เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมแบบกลุ่มได้

การตอบกลับการเชิญ

เมื่อได้รับการเชิญกิจกรรม จะมีกิจกรรมแสดงที่ปฎิทินของท่าน

 • หน้าของปฏิทินสามารถคลิกที่กิจกรรม/นัดหมาย จะแสดงหน้าสำหรับตอบกลับการเชิญได้ โดยการเลือก Yes – Maybe – No หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสามารถคลิกที่  More details แล้วคลิกการตอบกลับการเชิญของคุณ แล้วคลิก Save

   

 • สำหรับการเปลี่ยนการตอบกลับการเชิญคุณสามารถเลือกที่ Email guest พร้อมทั้งสามารถใส่ Note แจ้งให้เจ้าของนัดหมายทราบได้

   

 • สำหรับกิจกรรม/นัดหมายเมื่อผู้เชิญได้สร้าง และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม หน้าอีเมลก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถตอบกลับการเชิญได้เช่นกัน
 1. การตอบกลับบนปฎิทิน  ด้านขวาสุดการของการตอบรับมีลูกศรชี้ขึ้นเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีเมนูเพิ่มเติมดังนี้
  Propose a new time: ใช้สำหรับบอกเจ้าของกิจกรรมว่าเรามีช่วงเวลาใดที่ว่าง
  Add note: ใช้สำหรับบอกเหตุผลต่างๆใต้การตอบรับกิจกรรม เช่น เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมเป็นต้น

 2. การตอบกลับบนอีเมล
Work Collaboration & Productivity

Work Collaboration & Productivity

ใช้ Gmail, เอกสาร, ไดรฟ์ และปฏิทินสำหรับธุรกิจ Tangerine  เป็นพันธมิตรระดับ Google Premier Partner ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กว่า 100,000 ผู้ใช้งานในประเทศไทย ติดต่อ Tangerine ราคา G…
Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Blogs

ทำความรู้จักฟีเจอร์เด็ดของ Google Meet ที่ทุกองค์กรพลาดไม่ได้

ทำความรู้จักฟีเจอร์เด็ดของ Google Meet ที่ทุกองค์กรพลาดไม่ได้

Tangerine April 30, 2020 G Suite Google Cloud Highlight

Google Meet ปล่อยฟีเจอร์เด็ดเพิ่มขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบันทึกการประชุมผ่านวิดีโอ (Record Meeting) และความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเยี่ยม อีกทั้งรักษาความปลอดภัยละควบคุมการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

Read More
การตั้งค่าและการใช้งานเบื้องต้น Google Sheets

การตั้งค่าและการใช้งานเบื้องต้น Google Sheets

Tangerine August 14, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

Google Sheets สามารถจัดการข้อมูลบน ทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ Machine Learning ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล หรือกราฟง่ายขึ้นกว่าเดิม

Read More
FAQ: การเปลี่ยนภาษาสำหรับทุกๆเครื่องมือใน G Suite

FAQ: การเปลี่ยนภาษาสำหรับทุกๆเครื่องมือใน G Suite

Tangerine September 17, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

การเปลี่ยนภาษาในบัญชีสำหรับในทุกๆ แพลตฟอร์มในบัญชีของท่านเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

Tangerine April 28, 2020 G Suite Google Cloud Highlight

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

Read More
วิธีตั้งค่าแจ้งเตือน Google Calendar และ Privacy Setting

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือน Google Calendar และ Privacy Setting

Tangerine August 13, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

วิธีกำหนดการแจ้งเตือนและสิทธิ์การเข้าถึงของปฎิทินให้ผู้อื่นเข้าดู

Read More
Google docs การย้อน version ของเอกสาร

Google docs การย้อน version ของเอกสาร

Tangerine August 14, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

See version history ดูประวิติการแก้ไขย้อนหลังทั้งหมด

Read More
Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy