Menu

FAQ: การเปลี่ยนภาษาสำหรับทุกๆเครื่องมือใน G Suite

การเปลี่ยนภาษาในบัญชีสำหรับในทุกๆ แพลตฟอร์มในบัญชีของท่านเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

เปลี่ยนภาษา Google G Suite สามารถเข้าไปตั้งค่าใน Google Account เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการได้โดย

  1. เข้าบัญชีที่ My account  2. เลือกไปที่ Data & personalisation


  3. จากนั้นเลือกไปที่ Language

  4. จากนั้นกดที่รูปดินสอ เพื่อเลือกภาษาใหม่ที่ต้องการค่ะ

คุณสามารถเข้าไปอ่าน FAQ เพิ่มอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่

Work Collaboration & Productivity

Work Collaboration & Productivity

ใช้ Gmail, เอกสาร, ไดรฟ์ และปฏิทินสำหรับธุรกิจ G Suite เป็นชุดแอพพลิเคชันที่ให้บริการผ่านคลาวด์สำหรับธุรกิจหรือองค์กร ให้บริการในด้านการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในภายในองค์กร เช่น Gmail Docs Sheets Slides Forms Drive และ…
Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Link

Vendors

Highlight Post

แชร์ประสบการณ์ขึ้นพูด 15 นาทีในงาน Google Cloud Summit Bangkok 2019

แชร์ประสบการณ์ขึ้นพูด 15 นาทีในงาน Google Cloud Summit Bangkok 2019

ระหว่างนั่งที่บูธรอลูกค้าสอบถามเรื่อง Chatbot ผมเลยนึกสนุกสร้าง Chatbot ขึ้นมาเพื่อให้คุยกับผู้สนใจที่มาในบูธ โดยจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับการที่ลูกค้ามาเยี่ยมชมและสอบถามโซลูชันที่บูธ

VxBlock อีกหนึ่งทางเลือกของ Desktop Virtualization

VxBlock อีกหนึ่งทางเลือกของ Desktop Virtualization

ในปัจจุบัน HCI มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว และง่ายในการติดตั้ง สามารถเริ่มต้นเล็กๆและขยายให้ใหญ่ได้ไม่ยาก (Scale Up and Scale Out) รวมทั้งง่ายในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้

10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลต่อบริษัท(ตอนที่1)

10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลต่อบริษัท(ตอนที่1)

เหล่าผู้ดูแลระบบแทบทุกคนคงเคยนึกสงสัย ว่าพวกแฮกเกอร์นั้นสามารถเจาะเข้ามาในระบบเครือข่ายของเราได้อย่างไร ทั้งๆ ที่มีระบบป้องกันการบุกรุกต่างๆ ติดตั้งอยู่มากมายแล้ว สิ่งที่ทำได้ภายหลังจากการถูกบุกรุกก็คือ การสืบหาช่องโหว่หรือรูรั่ว ซึ่งก็อาจไม่ทันการณ์เสียแล้ว

Knowledge

การตอบกลับและส่งต่อ Gmail

การตอบกลับและส่งต่อ Gmail

G Suite Google Cloud Knowledge

การตอบกลับและส่งต่ออีเมบลเป็นพื้นฐานของการใช้งานอีเมลที่ทุกคนควรรู้เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารในการใช้ GMAIL

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

G Suite Google Cloud Knowledge

การค้นหาอีเมลเป็นฟั่งชั่นที่เอาไว้ใช้สำหรับการค้นหาเมลที่สะดวกและเร็วเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Google Docs สามารถเปิดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร เพื่อแชร์งานไปให้คนในทีม

Google Docs สามารถเปิดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร เพื่อแชร์งานไปให้คนในทีม

G Suite Google Cloud Knowledge

google docs จะเซตการเปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงเอกสาร มีขั้นตอนที่ง่ายมาก เพียงเซตค่าผ่านลิงก์ เพื่อเชิญให้คนเข้าในในไฟล์นั้นได้ง่ายและรวดเร็วเพียง 1 คลิก

News and Events

Related Blogs

FAQ: การเปลี่ยนภาษาสำหรับทุกๆเครื่องมือใน G Suite

FAQ: การเปลี่ยนภาษาสำหรับทุกๆเครื่องมือใน G Suite

Tangerine September 17, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

การเปลี่ยนภาษาในบัญชีสำหรับในทุกๆ แพลตฟอร์มในบัญชีของท่านเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More
New improvements for Jamboard mobile and tablet apps

New improvements for Jamboard mobile and tablet apps

Tangerine September 17, 2019 G Suite Google Cloud

ทาง Google ได้มีการออกแบบแอป Jamboard สำหรับ iOS และ Android ใหม่เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพการ

Read More
Google Calendar ใส่ช่วงเวลาทำงานมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

Google Calendar ใส่ช่วงเวลาทำงานมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

Tangerine September 10, 2019 G Suite Google Cloud

Google Calendar ในส่วนของช่วงเวลาทำงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมงานสามารถตระหนักถึงช่วงเวลาทำงานของเรา ในการเชิญเข้าร่วมประชุมหรือนัดสำคัญต่างๆ

Read More
Gmail ฉลาดขึ้น แก้ Grammar แนะนำ Vocabulary และ ประโยคภาษาทางการ

Gmail ฉลาดขึ้น แก้ Grammar แนะนำ Vocabulary และ ประโยคภาษาทางการ

Tangerine September 4, 2019 G Suite Google Cloud Productivity & Work Transformation

Google ได้นำโปรแกรมประมวลผลทางภาษามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้ G Suite ในการเขียนอีเมลเพื่อลดความผิดพลาดทางภาษาอย่างเรื่องไวยกรณ์และเพิ่มความแม่นยำในการเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เป็นทางการและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น

Read More
ทำงานด้วยกันบน Docs แบบ Real Time ไม่ต้องกด Save ไม่ต้องมี Flashdrive

ทำงานด้วยกันบน Docs แบบ Real Time ไม่ต้องกด Save ไม่ต้องมี Flashdrive

Tangerine September 3, 2019 G Suite Google Cloud Productivity & Work Transformation

ฟีเจอร์ผู้ช่วยที่หน้าจอที่ช่วยให้เราติดตามการแก้ไขแบบ Real Time ที่ Collaborator ของเราช่วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเอกสารด้วย Live Editions

Read More
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms

การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms

Tangerine August 15, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

ทุกวันนี้ feedback ในเรื่องต่างๆมีความสำคัญมาก ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้งานของคุณมีการปรับและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น Google Forms สามารถสร้างแบบสอบถามหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์การใช้งานที่ง่ายและประสิทธิภาพสูง

Read More
Scroll to Top