GoogleCalendar-Gsuite-Tangerine

การเชิญผู้เข้าร่วม การตอบกลับการเชิญ Google Calendar

การเชิญผู้เข้าร่วม

เมื่อเลือกช่วงวัน-เวลาของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 

 • ในส่วนของผู้เข้าร่วม สามารถพิมพ์ชื่ออีเมลของผู้เข้าร่วม แล้วกด เพิ่ม ได้เลย
 • หากมีการเชิญผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สามารถเลือกช่วงเวลาแนะนำ ด้านล่าง เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ว่างตรงกันได้

  และคุณสามารถเพิ่ม Google Group mail เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมแบบกลุ่มได้

การตอบกลับการเชิญ

เมื่อได้รับการเชิญกิจกรรม จะมีกิจกรรมแสดงที่ปฎิทินของท่าน

 • หน้าของปฏิทินสามารถคลิกที่กิจกรรม/นัดหมาย จะแสดงหน้าสำหรับตอบกลับการเชิญได้ โดยการเลือก Yes – Maybe – No หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสามารถคลิกที่  More details แล้วคลิกการตอบกลับการเชิญของคุณ แล้วคลิก Save

   

 • สำหรับการเปลี่ยนการตอบกลับการเชิญคุณสามารถเลือกที่ Email guest พร้อมทั้งสามารถใส่ Note แจ้งให้เจ้าของนัดหมายทราบได้

   

 • สำหรับกิจกรรม/นัดหมายเมื่อผู้เชิญได้สร้าง และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม หน้าอีเมลก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถตอบกลับการเชิญได้เช่นกัน
 1. การตอบกลับบนปฎิทิน  ด้านขวาสุดการของการตอบรับมีลูกศรชี้ขึ้นเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีเมนูเพิ่มเติมดังนี้
  Propose a new time: ใช้สำหรับบอกเจ้าของกิจกรรมว่าเรามีช่วงเวลาใดที่ว่าง
  Add note: ใช้สำหรับบอกเหตุผลต่างๆใต้การตอบรับกิจกรรม เช่น เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมเป็นต้น

 2. การตอบกลับบนอีเมล
Google Workspace

Google Workspace

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:
Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Blogs

ETDA เผย e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

ETDA เผย e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

Tangerine April 9, 2020 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ปัจจุบันการบริหารงานให้ดำเนินธุรกิจไปแบบต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสนใจอย่างมาก เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำเทคโนโลยี ผนวกกับการสื่อสาร ทั้งการประชุม การนำเสนองานต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Meeting นี้ มีข้อกำหนดกฎหมายอะไรรองรับบ้าง รวมถึงผู้ให้บริการรายใดที่ตอบโจทย์องค์กรคุณ?

Read More
Gmail ฉลาดขึ้น แก้ Grammar แนะนำ Vocabulary และ ประโยคภาษาทางการ

Gmail ฉลาดขึ้น แก้ Grammar แนะนำ Vocabulary และ ประโยคภาษาทางการ

Tangerine September 4, 2019 G Suite Google Cloud Productivity & Work Transformation

Google ได้นำโปรแกรมประมวลผลทางภาษามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้ G Suite ในการเขียนอีเมลเพื่อลดความผิดพลาดทางภาษาอย่างเรื่องไวยกรณ์และเพิ่มความแม่นยำในการเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เป็นทางการและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น

Read More
การตอบกลับและส่งต่อ Gmail

การตอบกลับและส่งต่อ Gmail

Tangerine August 9, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

การตอบกลับและส่งต่ออีเมบลเป็นพื้นฐานของการใช้งานอีเมลที่ทุกคนควรรู้เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารในการใช้ GMAIL

Read More
สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ไม่ต้องใช้โค้ด

สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ไม่ต้องใช้โค้ด

Tangerine August 13, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

สร้างเว็บไซต์ธุรกิจ ได้ง่าย ไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม

Read More
ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

Tangerine January 22, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

จากที่ Google มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดพื้นที่ภายใน Google Drive ในปี 2021 เดิมมีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 แต่ยังไม่มีการดำเนินการจริงในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันทาง Google เริ่มใช้นโยบายดังกล่าวแล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2022 โดยคิดพื้นที่การจัดเก็บ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard

Read More
โครงสร้างของกล่องอีเมลของ Gmail

โครงสร้างของกล่องอีเมลของ Gmail

Tangerine August 9, 2019 G Suite Google Cloud Knowledge

กล่องอีเมลคืออะไร กล่องข้อความสำหรับการส่ง Mail ถึงผู้รับข้อความ

Read More
Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy