ลดHumanError-GoogleGsuite

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน เพื่อลด Human Error ด้วย G Suite

การทำงานผิดพลาดจากคน เป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องเผชิญอยู่เสมอ

การทำงานที่ผิดพลาดถือจากคนทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจำกัดหรือควบคุมได้ยาก และสร้างผลกระทบมากมายให้กับองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรเลือกที่จะใช้เครื่องมือเสริมเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญญาเรื่องนี้

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ องค์กรประเภท สถาบันการเงิน เป็นองค์กรที่ใช้การทำงานเอกสารเยอะมากและเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องอาศัยความปลอดภัย หรือรายละเอียดเอกสารสำหรับสัญญาเงินกู้ การค้ำประกัน การสมัครบัตรเครดิต เป็นต้น

G Suite จะเข้ามาช่วยในการทำงานและลดความผิดพลาดการทำงานของคนและได้ข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยเครื่องมืออย่าง Google Drive, Google Forms และ Google Sheets เป็นต้น

Google Drive

ใช้เป็นตัวกลางในการเก็บ Forms Sheets รวมถึง Products อื่นๆ ของ G Suite ทำให้การหาข้อมูลหรือไฟล์สามารถค้นหาได้ง่าย และเนื้อหาที่ถูกเก็บนั้นปลอดภัย ไม่หาย

Google Forms

กำหนดรูปแบบของข้อมูลและลดงานที่ทางฝ่ายต้องกรอกข้อมูลเองได้ ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการทำสัญญาต่างๆ เพราะตัว Google Forms สามารถกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่กรอกเข้ามาได้ ทำให้ไม่ได้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดเข้ามาในแบบฟอร์ม

Google Sheets

ใช้เป็น Template ฐานข้อมูลรูปแบบเอกสาร สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก Google Forms ทำให้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ทันที

ซึ่ง G Suite เองบริการเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของระบบคลาวด์ (Cloud) เพิ่มความปลอดภัยและกันข้อมูลสูญหายได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ใช้งานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง  “anywhere, anytime on any device”

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจประเภทอื่นเช่นกัน หากมีการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน จะเห็นได้ว่า G Suite ช่วยเรื่องของการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัดขั้นตอนและแรงในการทำงานได้มาก เพื่อให้คนภายในองค์กรมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรอีกด้วย

Google Workspace

Google Workspace

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:
Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Blogs

Google ประกาศยกเลิกบริการ G Suite Legacy Free Edition

Google ประกาศยกเลิกบริการ G Suite Legacy Free Edition

Tangerine January 27, 2022 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ชุดโปรแกรมการทำงานออนไลน์จาก Google เริ่มเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Google Apps จนกลายมาเป็น
G Suite ที่หลายคนคุ้นเคยในเวอร์ชั่นฟรี เช่น Gmail, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, Google Slides และ Google Meet ชุดโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งกำลังจะถูกยกเลิกเวอร์ชั่นฟรีนี้ในเร็วๆนี้ หากไม่ทำการ Upgrade หรือ Backup ข้อมูลของท่านก็จะหายไปตลอดกาล ทาง Google แนะนำให้รีบอัพเกรดเป็น Google Workspace ก่อน 1 พ.ค. 2565 เพื่อได้สิทธิ์ใช้งานฟรี จนถึง 1 ก.ค. 2565

Read More
สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

Tangerine March 2, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ในยุคโควิด-19 ที่หลายๆ องค์กรปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ Work From Home, การใช้ tools ต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงาน และ Google Workspace เอง ก็เป็นดาวเด่นในเรื่อง Work Collaboration Tools และเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยในการติดต่อสื่อสารก็คือ Messaging App อย่าง Google Chat

Read More
ประกาศ! Google เปลี่ยน Drive File Stream & Backup and Sync ไปที่ Google Drive for Desktop

ประกาศ! Google เปลี่ยน Drive File Stream & Backup and Sync ไปที่ Google Drive for Desktop

Tangerine March 1, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ปัจจุบัน Google Workspace มีวิธีการ Sync ข้อมูลบน Google Drive สู่ Computer สองวิธีคือ Drive File Stream สำหรับ Business user(Google Workspace user) และ Backup and Sync สำหรับ Consumer users

Read More
Google Classroom : การเรียนการสอนแบบ Community ในยุค New Normal

Google Classroom : การเรียนการสอนแบบ Community ในยุค New Normal

Tangerine March 1, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

Google Classroom อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการสอนที่สนับสนุนทั้งไฟล์เอกสาร รูปภาพ รวมไปถึงวิดีโอ อีกทั้งยังรักษาความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน โดยระบบจะสร้างรหัสและ link การเข้าถึงห้องเรียนให้อัตโนมัติ

Read More
ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022

Tangerine January 22, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

จากที่ Google มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดพื้นที่ภายใน Google Drive ในปี 2021 เดิมมีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 แต่ยังไม่มีการดำเนินการจริงในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันทาง Google เริ่มใช้นโยบายดังกล่าวแล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2022 โดยคิดพื้นที่การจัดเก็บ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard

Read More
4 Features เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Google Meet

4 Features เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่าน Google Meet

Tangerine January 22, 2021 G Suite Google Cloud Google Workspace Highlight

ปัจจุบันการทำงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า การประชุมงานแบบผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบลื่น Google จึงได้เพิ่ม Feature ต่าง ๆ บน Google Meet ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี 4 Feature ดังต่อไปนี้

Read More
Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

      This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy