หา insight จาก Big Data ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ง่ายๆ ด้วย Google Sheets

GoogleWorkspaceBigquery
หา insight จาก Big Data ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ง่ายๆ ด้วย Google Sheets
คำว่า Big Data นั้นในปัจจุบันเป็นพื้นฐานของแต่ละธุรกิจไปแล้ว เพราะแต่ละองค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจาก insight ของ data ที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งบางครั้งข้อมูลระดับมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องจัดเก็บไว้บน data warehouse ที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง BigQuery

แต่การจะดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์นั้นก็อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่าง data analyst ในการหา insight ด้วย query ที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานของภาษา SQL จึงเป็น challenge อย่างหนึ่งที่บางครั้ง business user ต้องรอข้อมูลจาก data analyst นาน ทำให้องค์กรอาจจะออก action ที่ช้าไป หรือเป็นคอขวด เพราะเพียงไม่กี่นาทีนั้นก็อาจะทำให้เราล้าหลังคู่แข่งไปแล้ว

แทนเจอรีนเชื่อว่า ไม่ใช่แค่ data analyst หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน query ที่ซับซ้อนเท่านั้นที่จะเข้าถึง insight จาก data เพราะเมื่อองค์กรเข้าสู่ Digtal Tranformation เป็น Data-driven Culture แล้ว พนักงานทุกคนต้องเข้าถึง data ได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีม marketing, ทีม finance หรือแม้กระทั่ง business development ด้วย Google Sheets ที่พวกเราคุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย และเครื่องมือนั้นก็คือ Connected Sheets

เลือกอ่านตามหัวข้อที่สนใจ

Connected Sheets คืออะไร?

Connect Sheets คือความสามารถหนึ่งของ Google Sheets ที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ dataset บน BigQuery และแสดงผลบน Sheets ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา SQL ซึ่งหมายความว่าเราจะได้ข้อมูลที่อัพเดทสดใหม่อยู่เสมอและมีความปลอดภัยด้วย security จาก Google นั่นเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้รับบน spreadsheets ที่เป็น desktop app

ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ บน Sheets อาทิ pivot tables, charts และ formulas ต่างๆ กับข้อมูล big data ได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ต้องรอ data analyst ในการเตรียมข้อมูลให้

BigQuery + Google Sheets ทำให้เข้าถึง insight ได้เร็วขึ้น

เมื่อเราเชื่อมต่อ Google Sheets กับ BigQuery แล้วเราจะเห็นข้อมูล data แบบ preview เพื่อช่วยแสดงผลและ explore data เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อนำไปสร้าง Chart หรือ Pivot Tables นั้น Sheets จะใช้ data ทั้งหมดทุก rows ในการคำนวณและแสดงผล ซึ่งเมื่อ data warehouse มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ สิ่งที่อยู่บน Sheets ก็จะถูกอัพเดทด้วย ตามความถี่ที่เรากำหนดตั้งแต่ระดับชั่วโมง, วัน, สัปดาห์จนไปถึงระดับเดือน ทำให้หมดปัญหาที่เรามักจะเจอใน spreadsheets ที่เป็น desktop app คือ lack of data freshness กล่าวคือข้อมูลที่เราได้มามันเก่าไป

หลังจากเชื่อมต่อและแสดงหน้า preview เหมือรูปข้างต้นแล้ว เราจะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดงอยู่บนเมนูดังต่อไปนี้

Chart

สำหรับสร้างกราฟแสดงผลแบบต่างๆ อาทิ Line Chart, Bar Chart, Scatter Plot และอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำแต่ละ chart มาประกอบบน sheets เป็น dashboard ขนาดย่อมก็ได้

Pivot Tables

สำหรับบิดแกนและมุมมองต่างๆ เพื่อรวมข้อมูล อาทิ จำนวน order แต่ละสาขา, จำนวนลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละพื้นที่, sum ยอดขายแต่ละเดือน เป็นต้น

Function

สำหรับใส่สูตรแต่ละ columns อาทิ count จำนวนลูกค้า, sum ยอดขาย หรือ spending/head เป็นต้น

Extract

สำหรับ export ข้อมูลมาใส่บน Sheets ใหม่ โดยสามารถเพิ่ม Filter หรือเลือกเฉพาะบาง column ที่เราสนใจ อาทิ ชื่อลูกค้าที่จะส่ง lead เพื่อทำแคมเปญได้

Calculated column

สำหรับสร้าง column ใหม่บนข้อมูลชุดนี้ อาทิ ยอดรวมออเดอร์,  อายุจากวันเกิดเป็นต้น

Column stats

เป็นเสมือน magic function ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วว่ามีจำนวนกี่ rows, ความถี่เท่าไร, max/min, มี empty value กี่ rows, การกระจายตัวต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เรา explore และ cleansing data ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Get to insights faster

Google พัฒนา AI อยู่เสมอ ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะถูกบรรจุลงใน Google Sheets เพื่อให้ง่ายต่อทุกคน
เช่น ask questions about your data ที่ตอบคำถามจากข้อมูลของเราด้วยการถามคำถาม เช่น “Total sales in May 2021?”, “What’s the sum of price by salesperson?” เป็นต้น ซึ่งเราสามารถใช้ Google Sheets ที่ connect ข้อมูลจาก BigQuery ใน use case อื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น

Automate data entry

Sheets สามารถเรียนรู้ pattern ต่างๆ  เพื่อช่วยในการ fill ข้อมูล แบบ autocomplete อาทิ มี column ที่เป็นชื่อจริงกับนามสกุล แต่เราต้องการเพียงชื่อจริง ก็สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการนั่นคือชื่อจริงใน column จากนั้น Sheets จะทำการตรวจจับ pattern อัตโนมัติและ autocomplete ที่เหลือให้คล้ายๆกับ Smart Compose บน Gmail ที่ช่วยลดความผิดพลาดหรือ human error ในการทำงานต่อได้อีกด้วย

Make confident decisions, with clean data

ก่อนที่จะเอา data ไปหา insight ต่อ เราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีความถูกต้องหรือ error ไหม กระบวนการดังกล่าวคือ cleansing data ซึ่ง Google Sheets มี Sheets Smart Cleanup ที่ช่วย clean data ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้เราแยกแยะและแก้ไขข้อมูลที่ซ้ำกันได้ ซึ่งมี stat บอกทาง panel ด้านขวาทำให้เราตรวจพบความผิดปกติได้อย่างว่องไวและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างมั่นใจ

Summary

เป็นอย่างไรบ้างกับความสามารถสุดเก่งที่ Google Sheets ทำได้ โดยดึงเอาความสามารถของ Cloud Data Warehouse อย่าง BigQuery เข้ามาหา insight ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบไม่ต้อง coding ไม่ต้องเขียน query เลย ซึ่งเทคโนโลยีและความง่ายดายเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับองค์กรของเรา 

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มในเรื่องของ Google Workspace, Google Cloud Platform หรือ Service อื่นๆ
ด้าน AI/Machine Learning อาทิ AI Platform, Computer Vision, Speech Recognition
ทาง Tangerine มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาสามารถ
ติดต่อได้ที่อีเมล google.sales@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
Google CloudGoogle Maps Platform

Coding ยังไงให้ตอบโจทย์? Locator Plus จาก Google Maps Platform มีคำตอบ

สวัสดีผู้ใช้งาน Google Maps Platform ทุกท่าน ถ้าพูดถึงวิธีการเรียกใช้งาน API Service ต่างๆ ของ Google Maps Platform ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเรียกความสามารถของ Google Maps ไปใส่ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา ผู้พัฒนาโปรแกรม(Developer) ทุกท่านคงทราบกันดีว่า วิธีการเรียกใช้ คือการ Coding ด้วยภาษา ไม่ว่าจะเป็น JavaScript API หรือ SDK ต่างๆ ซึ่งทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการทำงานตรงส่วนนี้อยู่แล้ว

G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

กำหนดการบังคับเปลี่ยนแปลง Package G Suite เป็น Google Workspace

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 Google ได้เปิดตัว Google Workspace ใหม่ มาแทนที่ G Suite ระบบเดิม ขณะนี้ Google ได้มีแผนการที่จะปรับ Package ของลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน G Suite ให้เป็น Google Workspace โดยอัตโนมัติ มีช่วงเวลาตามตารางดังต่อไปนี้

Security

OWASP Top 10 : Update 10 อันดับการโจมตี Web Application ปี 2021

OWASP หรือ Open Web Application Security Project คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ได้ทำการจัดอันดับช่องโหว่ที่มีความรุนแรง และพบเจอได้บ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน 10 อันดับขึ้นมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั่วโลก ได้รับการยึดถือเป็นมาตรฐานการตรวจสอบช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชัน ที่อธิบายรายละเอียดของช่องโหว่ที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรง 10 อันดับแรกขึ้นมา เชิญอัปเดตรายละเอียดแต่ละช่องโหว่ ได้ดังนี้

CiscoSecurity

Slido is Now Integrated with Webex Meeting

ด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเป็นแบบ Hybrid Work การประชุมแบบ Virtual Meeting ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในปัจจุบัน Webex จึงได้นำเอา Feature ของ Slido ซึ่งเป็น Interactive Platform มาเพิ่มเติมลงบน Webex Meeting เพื่อเพิ่ม User experiences ในการประชุมให้ดียิ่งขึ้น และลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำ Polls, Quizzes หรือ Q&A ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอ หรือสลับเครื่องมือในการทำงาน และยังช่วยให้ผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเครื่องมือต่างๆ ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Dell EMCHighlight

PowerStore All-Flash : Make It Simpler and More Intelligent

เดลล์เทคโนโลยี ได้ออกผลิตภัณฑ์ Dell EMC PowerStore แบบ All-Flash รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ ให้รองรับ Workloads ระบบงาน Virtualize และ Container ได้มากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy