ขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม digital transformation ด้วย API และ Ecosystem Strategies

api management
ขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม digital transformation ด้วย API และ Ecosystem Strategies
ในธุรกิจระดับ enterprise นั้นนอกจากเรื่อง innovation ที่เป็นประเด็นอยู่เสมอๆ แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่กำลังเป็นที่พูดถึงอีกคำนั่นคือ co-innovation ซึ่งเป็นแนวความคิดขององค์กรในการร่วมมือกับ partner ภายนอกองค์กรเพื่อสร้าง business innovation ที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งเหล่านี้เรียกว่า digital ecosystems strategy นั่นคือองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องแชร์ data, functionality, และ digital assets ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ในความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับ enterprise จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานให้แก่ลูกค้า ดังนั้น แนวทาง ecosystem ถือเป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวม data และ functionality ที่ธุรกิจจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถและขับเคลื่อน innovation

Using APIs to Drive Ecosystem Participation

APIs เป็นมาตรฐานในการสร้างและเชื่อมต่อ application ในยุคปัจจุบัน โดยเป็นการจัดเตรียม interface ที่เป็นมาตรฐานในการเรียกใช้งาน ในขณะที่ซ่อนความซับซ้อนของ backend เบื้องหลังไว้ ทั้งยังช่วยในเรื่อง secure, monitor และ manage สำหรับการแชร์ digital assets ต่างๆ ซึ่ง innovation ไม่ได้แปลว่า เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเสมอไป บ่อยครั้งที่ innovation เกิดจากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ ซึ่ง API ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยองค์กรในการเข้าถึงและใช้งาน data และ functionality ต่างๆ ที่มีได้โดยง่าย ทั้งยังสามารถสร้างช่วยสร้าง innovation ได้โดยการเปิดให้ innovator ไม่ว่าจะเป็น partner ที่เป็นองค์กรหรือว่า developer ทั่วๆ ไปจากภายนอกสามารถเข้าถึง asset เหล่านี้ได้ด้วย 

ในการสำรวจ CIO จำนวน 1,000 คนโดย Google Cloud และ Oxford Economics พบว่า องค์กรที่มี API platforms มีแนวโน้มมากกว่า 11 เท่าที่จะให้คะแนนตัวเองในหัวข้อ “เหนือกว่าคู่แข่งในด้าน digital innovation” ซึ่ง CIO จากบริษัทที่มีการใช้ API มีแนวโน้มที่จะบอกว่า สิ่งที่สัมพันธ์กับการขับเคลื่อนเป้าหมายของพวกเขาคือ agility (42% vs 19%) marketing intelligence (48% vs 25%) automation (53% vs 26%) และ employee productivity (49% vs 33%)

Google Apigee api

Enabling New Business Models

ลูกค้าที่ใช้ Google Cloud ได้ชี้ให้เห็นถึงพลังของ ecosystem strategies ที่เพิ่ม innovation รวมถึง unlock business models แบบใหม่ๆ ให้องค์กรได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ธนาคาร BRI ใน Indonesia เพิ่มความสามารถต่าง ๆ เช่นเรื่อง credit scoring ผ่านทาง API โดยจัดทำเป็นบริการแบบคิดราคา ช่วยให้การพัฒนา digital network ครอบคลุมสาขาพื้นที่ที่ห่างไกลได้ทั้งประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยขยายบริการสำหรับลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่มีสาขาไม่มากแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ $50 ล้าน และในอดีตธนาคาร BRI ใช้เวลามากถึง 6 เดือนสำหรับการ onboard partner รายใหม่ๆ แต่ด้วยแนวทาง API-first ทำให้สามารถลดเวลาลงเหลือแค่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

Pitney Bowes และ AccuWeather ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ โดยทั้งสองเสนอ digital services สำหรับ party ภายนอกผ่านทาง API เพื่อที่จะขยายการเข้าถึงในสินค้าและ innovation ต่างๆ ของพวกเขา

ในสถานการณ์ COVID-19 เราได้เห็นการ disruption ทางธุรกิจมากมาย ด้วยการสร้าง co-innovation

มีการยกเลิกเที่ยวบินในครึ่งปีแรกของปี 2020 มากมาย หลายสายการบินจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายๆองค์กรไม่ได้ออกแบบและสร้างระบบมารองรับ use cases ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ ดังนั้น ecosystem strategies จึงเป็นสะพานเชื่อมรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

CHAMP Cargosystems มี ecosystem partner โดย third parties สามารถใช้ self-service portal ในการใช้งาน APIs ต่างๆ เช่น cargospot สำหรับ submit, track และ monitor การขนส่ง เช่นเดียวกับการจัดการ invoice, ลูกค้าและขั้นตอน security compliance ต่างๆ

Google Cloud API

สำหรับลูกค้าของ CHAMP ไม่ว่าจะเนื่องด้วย disruption จาก COVID-19 หรือว่าเป็นงานที่ทำประจำในด้าน shipping และ transport ระหว่างประเทศ ความสามารถในการเชื่อมเข้ากับ ecosystem ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานทั้งสิ้น

Better Together

มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่มีทีม IT ที่พร้อมช่วยสร้าง technology ทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง digital experience หรือการดำเนินกลยุทธ์ทาง online ที่ซับซ้อน แต่ก็ยังไม่ใช่สำหรับเมื่อพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เป็นเรื่องยากสำหรับ retailer ที่จะพัฒนา machine learning ให้เร็วเท่ากับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง เช่น การรองรับคำสั่งด้วยเสียง, คำแนะนำลูกค้าส่วนบุคคล, จนถึงบริการ chatbot ฝ่ายบริการลูกค้า เช่นเดียวกันกับบริษัทที่พัฒนา solution ด้าน maching learning เองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้าน retail พวกเขาต้องการ co-innovators จากภายนอกองค์กร เพื่อขยายการบริการให้ลูกค้ากลุ่มนี้ innovation ที่ประสบความสำเร็จนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันของ software ecosystem ระหว่าง retailer และ AI

การเพิ่มขึ้นของ ecosystem strategies สะท้อนให้ถึงการรับรู้ใน digital workflows และประสบการณ์สมัยใหม่ ที่ต้องการ software stack ที่เกินกว่าขีดความสามารถของบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว ซึ่งรวดเร็วเกินกว่าความร่วมมือทางด้าน technology ในแบบปัจจุบันจะสามารถจัดการได้ ความกดดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องใหญ่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการ disruption แต่ด้วยการสร้าง data และ functionality ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรภายนอก และการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันจากองค์กรอื่นใน ecosystem ทำให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระทั้งหมดนี้ไว้เพียงอย่างเดียว ด้วย API และเทคโนโลยีคลาวด์ทำให้ ecosystem เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจของท่านอยากที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรด้วยกลุยทธ์ APIs
และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือสนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ info@tangerine.co.th หรือโทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
CiscoSecurity

Protected: บริหารจัดการอัตโนมัติด้วย Cisco Evolved Programmable Network Manager

There is no excerpt because this is a protected post.

Security

Protected: การใช้ Secure Access Service Edge (SASE) เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

There is no excerpt because this is a protected post.

G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

Protected: ตอบโจทย์องค์กรในยุค Hybrid Work รองรับผู้เข้าร่วมถึง 500 คนต่อหนึ่งการประชุมด้วย Google Meet

There is no excerpt because this is a protected post.

CiscoSecurity

Protected: Cisco Webex : New Feature ที่ช่วยให้การทำ Meeting ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

There is no excerpt because this is a protected post.

Dev Sec Ops
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

ความท้าทายของ CIO ยุคใหม่ สู่ทางลัดการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้ทันสมัย เร็วขึ้น ปลอดภัย และตอบโจทย์ลูกค้า

“เกือบ 90% ของ CIO และ SVP เชื่อว่าการปรับปรุง Application Portfolio ถือป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุง Customer Experience” Ref. Forrester Consulting, March 2020

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy