ขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม digital transformation ด้วย API และ Ecosystem Strategies

api management
ขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม digital transformation ด้วย API และ Ecosystem Strategies
ในธุรกิจระดับ enterprise นั้นนอกจากเรื่อง innovation ที่เป็นประเด็นอยู่เสมอๆ แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่กำลังเป็นที่พูดถึงอีกคำนั่นคือ co-innovation ซึ่งเป็นแนวความคิดขององค์กรในการร่วมมือกับ partner ภายนอกองค์กรเพื่อสร้าง business innovation ที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งเหล่านี้เรียกว่า digital ecosystems strategy นั่นคือองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องแชร์ data, functionality, และ digital assets ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ในความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับ enterprise จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานให้แก่ลูกค้า ดังนั้น แนวทาง ecosystem ถือเป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวม data และ functionality ที่ธุรกิจจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถและขับเคลื่อน innovation

Using APIs to Drive Ecosystem Participation

APIs เป็นมาตรฐานในการสร้างและเชื่อมต่อ application ในยุคปัจจุบัน โดยเป็นการจัดเตรียม interface ที่เป็นมาตรฐานในการเรียกใช้งาน ในขณะที่ซ่อนความซับซ้อนของ backend เบื้องหลังไว้ ทั้งยังช่วยในเรื่อง secure, monitor และ manage สำหรับการแชร์ digital assets ต่างๆ ซึ่ง innovation ไม่ได้แปลว่า เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเสมอไป บ่อยครั้งที่ innovation เกิดจากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ ซึ่ง API ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยองค์กรในการเข้าถึงและใช้งาน data และ functionality ต่างๆ ที่มีได้โดยง่าย ทั้งยังสามารถสร้างช่วยสร้าง innovation ได้โดยการเปิดให้ innovator ไม่ว่าจะเป็น partner ที่เป็นองค์กรหรือว่า developer ทั่วๆ ไปจากภายนอกสามารถเข้าถึง asset เหล่านี้ได้ด้วย 

ในการสำรวจ CIO จำนวน 1,000 คนโดย Google Cloud และ Oxford Economics พบว่า องค์กรที่มี API platforms มีแนวโน้มมากกว่า 11 เท่าที่จะให้คะแนนตัวเองในหัวข้อ “เหนือกว่าคู่แข่งในด้าน digital innovation” ซึ่ง CIO จากบริษัทที่มีการใช้ API มีแนวโน้มที่จะบอกว่า สิ่งที่สัมพันธ์กับการขับเคลื่อนเป้าหมายของพวกเขาคือ agility (42% vs 19%) marketing intelligence (48% vs 25%) automation (53% vs 26%) และ employee productivity (49% vs 33%)

Google Apigee api

Enabling New Business Models

ลูกค้าที่ใช้ Google Cloud ได้ชี้ให้เห็นถึงพลังของ ecosystem strategies ที่เพิ่ม innovation รวมถึง unlock business models แบบใหม่ๆ ให้องค์กรได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ธนาคาร BRI ใน Indonesia เพิ่มความสามารถต่าง ๆ เช่นเรื่อง credit scoring ผ่านทาง API โดยจัดทำเป็นบริการแบบคิดราคา ช่วยให้การพัฒนา digital network ครอบคลุมสาขาพื้นที่ที่ห่างไกลได้ทั้งประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยขยายบริการสำหรับลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่มีสาขาไม่มากแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ $50 ล้าน และในอดีตธนาคาร BRI ใช้เวลามากถึง 6 เดือนสำหรับการ onboard partner รายใหม่ๆ แต่ด้วยแนวทาง API-first ทำให้สามารถลดเวลาลงเหลือแค่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

Pitney Bowes และ AccuWeather ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ โดยทั้งสองเสนอ digital services สำหรับ party ภายนอกผ่านทาง API เพื่อที่จะขยายการเข้าถึงในสินค้าและ innovation ต่างๆ ของพวกเขา

ในสถานการณ์ COVID-19 เราได้เห็นการ disruption ทางธุรกิจมากมาย ด้วยการสร้าง co-innovation

มีการยกเลิกเที่ยวบินในครึ่งปีแรกของปี 2020 มากมาย หลายสายการบินจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายๆองค์กรไม่ได้ออกแบบและสร้างระบบมารองรับ use cases ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ ดังนั้น ecosystem strategies จึงเป็นสะพานเชื่อมรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

CHAMP Cargosystems มี ecosystem partner โดย third parties สามารถใช้ self-service portal ในการใช้งาน APIs ต่างๆ เช่น cargospot สำหรับ submit, track และ monitor การขนส่ง เช่นเดียวกับการจัดการ invoice, ลูกค้าและขั้นตอน security compliance ต่างๆ

Google Cloud API

สำหรับลูกค้าของ CHAMP ไม่ว่าจะเนื่องด้วย disruption จาก COVID-19 หรือว่าเป็นงานที่ทำประจำในด้าน shipping และ transport ระหว่างประเทศ ความสามารถในการเชื่อมเข้ากับ ecosystem ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานทั้งสิ้น

Better Together

มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่มีทีม IT ที่พร้อมช่วยสร้าง technology ทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง digital experience หรือการดำเนินกลยุทธ์ทาง online ที่ซับซ้อน แต่ก็ยังไม่ใช่สำหรับเมื่อพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เป็นเรื่องยากสำหรับ retailer ที่จะพัฒนา machine learning ให้เร็วเท่ากับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง เช่น การรองรับคำสั่งด้วยเสียง, คำแนะนำลูกค้าส่วนบุคคล, จนถึงบริการ chatbot ฝ่ายบริการลูกค้า เช่นเดียวกันกับบริษัทที่พัฒนา solution ด้าน maching learning เองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้าน retail พวกเขาต้องการ co-innovators จากภายนอกองค์กร เพื่อขยายการบริการให้ลูกค้ากลุ่มนี้ innovation ที่ประสบความสำเร็จนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันของ software ecosystem ระหว่าง retailer และ AI

การเพิ่มขึ้นของ ecosystem strategies สะท้อนให้ถึงการรับรู้ใน digital workflows และประสบการณ์สมัยใหม่ ที่ต้องการ software stack ที่เกินกว่าขีดความสามารถของบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว ซึ่งรวดเร็วเกินกว่าความร่วมมือทางด้าน technology ในแบบปัจจุบันจะสามารถจัดการได้ ความกดดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องใหญ่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการ disruption แต่ด้วยการสร้าง data และ functionality ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรภายนอก และการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันจากองค์กรอื่นใน ecosystem ทำให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระทั้งหมดนี้ไว้เพียงอย่างเดียว ด้วย API และเทคโนโลยีคลาวด์ทำให้ ecosystem เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจของท่านอยากที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรด้วยกลุยทธ์ APIs
และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือสนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ info@tangerine.co.th หรือโทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
ML Certificate
Google CloudGoogle Cloud PlatformHighlight

รีวิวสอบ Google Professional Machine Learning Engineer Certification 2021

ต้องเกริ่นแบบนี้ก่อน ข้อสอบออกไม่ลึกแต่กว้างเป็นทะเล มีส่วนที่เป็น tools ของ Google และ ความรู้ concept Machine Learning คละๆ กันไป

workload optimize
Business TransformationCiscoSmart Business Analytics & AI

เพิ่มประสิทธิภาพของ Application ในองค์กร ด้วย AppDynamics

ในยุคสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งาน Application ต่างๆ มีการปรับพฤติกรรมการใช้งาน ทั้งในช่วงเวลาเข้าใช้งาน สถานที่เข้าใช้งาน ทำให้การวิเคราะห์เสถียรภาพของ Application เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงที และปรับโครงสร้างของระบบ Infrastructure ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของ Application ให้แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

cisco-anyconnect-mobility-client
CiscoHighlight

Secure Remote Worker : ช่วยให้ Work from Anywhere ปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

ช่วง Covid ก่อนหน้านี้ องค์การเริ่มมีการปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home (WFH) โดยพยายามปรับจาก Environment ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้วางแผนเรื่องความปลอดภัยของการทำงานจากภายนอก (Work Anywhere) ให้เหมาะสม เช่น ความปลอดภัยของ Device ที่เข้าใช้งาน หรือ Network ที่เชื่อมต่อ เป็นต้น

ป้องกัน Ransomeware
Security

ระวังภัย Ransomware ที่แฮกเกอร์อาจโจมตีระบบ VPN ที่ไม่ได้แพตช์

ในช่วงที่วิกฤตการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก หลายๆ องค์กรได้มีมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือภายนอกองค์กร (Work From Home) ดังนั้นการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานทรัพยากรขององค์กร (Resource) หรือใช้งานเครือข่ายภายในองค์กร จากที่บ้านหรือจากเครือข่ายสาธารณะ (Internet) โดยผ่านอุปกรณ์ VPN นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และควรให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามด้วย

VDO Conference
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

Google Meet : Breakout room & Attendance report ช่วยจัดอบรมได้ง่ายๆ ไม่มีสะดุด

สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นในประเทศไทย การเกิดจากคลัสเตอร์รอบใหม่ในหลายพื้นที่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งผลให้บางบริษัทประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้านกันอีกครั้ง ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามความเหมาะสม

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy