สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาออนไลน์ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets”

สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาออนไลน์ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets”
จากงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets” ขอสรุปความสำคัญให้ทุก ๆ ท่าน และสำหรับท่านที่พลาดโอกาสอีกครั้ง โดยภายในงานได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่มีอยู่มานำเสนอให้เข้าใจง่าย และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               จากงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets” ขอสรุปความสำคัญให้ทุก ๆ ท่าน และสำหรับท่านที่พลาดโอกาสอีกครั้ง โดยภายในงานได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่มีอยู่มานำเสนอให้เข้าใจง่าย และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               Google Workspace มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Google Sheets ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลาย ๆ คนเลือกใช้งาน เนื่องจากสามารถช่วยสรุป นำเสนอข้อมูลได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ในงานสัมมนานี้จึงได้มีการพูดถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • Chart your data in a single click 
 • จัดรูปแบบข้อมูลด้วยการสร้างกฎ ให้การตรวจสอบข้อมูลไม่ยากอีกต่อไป Conditional Formatting 
 • การนำกราฟมาใส่ในเซลล์ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลง่าย ๆ (Sparkline) 
 • รวบรวมข้อมูลแบบไหนควรใช้ Query หรือ ImportRange
 • Summarise data with pivot tables
Google Sheets ดีอย่างไร

เริ่มจากหัวข้อแรก “Chart your data in a single click”

มีการพูดถึงความสำคัญของข้อมูล(Data) ที่มีส่วนช่วยในมุมของ Business และ Marketing ให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ เช่น การนำข้อมูลมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

Google Sheets สร้างกราฟได้ง่ายและรวดเร็ว

การเลือกรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบของกราฟ (Chart) ทำให้สามารถเห็นข้อมูล แนวโน้มข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอ วิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางของ Business และ Marketing ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งการเลือกกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอข้อมูล ซึ่ง Google Sheet สามารถตอบโจทย์สำหรับการสร้างกราฟชนิดต่าง ๆ จุดเด่น คือผู้ใช้งานสามารถสร้างกราฟได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ Link เชื่อมโยงกราฟไปยัง Application ต่าง ๆ ได้ เช่น Google Docs, Google Slides, Google Sites ทำให้สามารถลดเวลาในการปรับเปลี่ยนกราฟได้

               นอกจากนี้ในงานสัมมนายังมีการพูดถึงการจัดรูปแบบข้อมูลด้วยการสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Conditional Formatting ใน Google Sheets ที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างจุดเด่นให้กับข้อมูลในเชิงการเปรียบเทียบข้อมูลตามที่ต้องการ โดยไฮไลท์สีให้กับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ รวมถึงการใช้ Sparkline โดยการใช้สูตรในช่องเซลล์ เพื่อให้แสดงผลเป็นแท่งกราฟในเซลล์ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลนั่นเอง

Google Workspace - Sheets

ภาพตัวอย่าง: การใช้ Conditional Formatting ไฮไลท์สีให้กับข้อมูล 

Google Workspace ถูกและดี

ภาพตัวอย่าง: การใช้ Sparkline เพื่อให้แสดงผลเป็นแท่งกราฟ

               หัวข้อถัดมา คือการอธิบายถึงการเลือกใช้สูตรในการรวบรวมข้อมูลระหว่าง Importrange และ Query  ให้เหมาะสมพร้อม Case Study การใช้ทั้ง 2 รูปแบบดังนี้ กรณีที่ใช้  Importrange เป็นการดึงข้อมูลข้ามไฟล์มาอยู่ที่ไฟล์เดียวกัน โดยข้อมูลที่ดึงมาจะมีการอัพเดตแบบ Real Time เมื่อไฟล์ตั้งต้นมีการอัพเดตข้อมูล ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลในไฟล์ Master ได้ ถ้าต้องการแก้ไขจะต้องแก้ไขที่ไฟล์ตั้งต้นเท่านั้น

               กรณีที่ใช้ Query เป็นการเลือกข้อมูลที่ต้องการมาโชว์ข้อมูลบางส่วนแต่อยู่ในหลาย Sheets ซึ่งจะต้องเป็น Sheet เดียวกันไม่สามารถดึงข้ามไฟล์ได้ (หากจำเป็นต้องนำข้อมูลจากไฟล์อื่นมาเพื่อดึงข้อมูลมาใช้ Query อาจใช้วิธีการ Importrange ก่อนนั่นเอง) 

Google Sheets Query หรือ Importrange

ภาพตัวอย่าง: รูปแบบการรวบรวมข้อมูลแบบ ImportRange

               นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ ถ้าทุกคนได้รู้จักเครื่องมือนี้จะรู้สึกดีขึ้นมาเลยทีเดียว นั่นก็คือ Pivot Table ซึ่ง Pivot Table ใน Google Sheets นั้นเป็นตัวช่วยสำคัญในการวิเคราะห์ สรุปผล คำนวณ นำข้อมูลจำนวนมากมาสรุปให้อยู่ในรูปแบบของตารางได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นกราฟเปรียบเทียบข้อมูลได้อีกด้วย

ใช้ Workspace คุ้มที่สุดสำหรับพนง.ออฟฟิศ

ภาพตัวอย่าง: การใช้งาน Pivot Table ใน Google Sheets

ฉบับหน้าจะเป็นบทความเรื่องอะไรนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตาม
สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถรับชมงาน Webinar ย้อนหลังได้ที่
Learning Center

เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace สำหรับองค์กรรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 094-999-4263 ได้ทันที

Share on social media

Piyapa.D

Customer Success Executive

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy