เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วยเครื่องมือ Google Workspace ตอนที่ 2

เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วยเครื่องมือ Google Workspace ตอนที่ 2
จากฉบับที่แล้ว ที่เรามีการแนะนำในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ! เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วย Google Workspace” โดยเราได้ยก Process Workflow ขึ้นมา เป็นทั้งหมด 6 Steps ดังนี้
เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วยเครื่องมือ Google Workspace ตอนที่ 1

เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วยเครื่องมือ Google Workspace ตอนที่ 1

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ได้มีการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ! เทคนิคการจัดการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ด้วย Google Workspace”…

ตัวอย่าง Recruitment Process Workflow
ทั้งหมด 6 Steps ดังนี้

Step 1 : การวางแผนการสรรหาบุคลากร

Step 2 : การกรอกใบสมัครและการทำข้อสอบประเมินความรู้

Step 3 : การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครงาน

Step 4 : การนัดสัมภาษณ์

Step 5 : การทำสัญญาว่างจ้าง

Step 6 : การปฐมนิเทศพนักงาน

 

               ใน Step 3 จะเป็นเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครงานในรูปแบบของ Report ที่เราสามารถส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาผู้สมัคร โดยรูปแบบที่เราแนะนำคือการรวบรวมรายชื่อ และประวัติผู้สมัครไว้ใน Google Sheets เพื่อให้สะดวกต่อการ Record และการดู History ย้อนหลังของการส่งรายชื่อผู้สมัครให้แต่ละหน่วยงานด้วย 

               ซึ่งในการรวบรวมผ่าน Google Sheets เราสามารถใช้เมนู Protect Sheet (ในระดับแผนก) และ Protect Range (ในระดับตำแหน่งงาน) เพื่อจำกัดเฉพาะ การเข้ามาอนุมัติ หรือลงวันนัดสัมภาษณ์

Google Sheets

               โดยการ Protect Sheet (ในระดับแผนก) และ Protect Range (ในระดับตำแหน่งงาน) นั้นจะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน และลดการทำงานที่อาจผิดพลาดจากการส่งข้อมูลของทีมสรรหาได้

               ขั้นตอนต่อมา คือการนัดสัมภาษณ์งาน ซึ่งในปัจจุบันการสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ดังนั้นสำหรับทีมสรรหาที่จะต้องมีการนัดสัมภาษณ์ตลอดทั้งปีก็สามารถสร้าง Calendar สำหรับทีมสรรหา ที่ใช้สำหรับในการนัดหมายผู้สมัครมาสัมภาษณ์งานเท่านั้น เพื่อทีมจะได้เห็นภาพรวมทั้งปี และสะดวกในเช็คตารางของกันและกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นัดผู้สัมภาษณ์ซ้อนกัน อีกทั้งยังสามารถเชิญผู้สัมภาษณ์ เช่นหัวหน้าแผนกหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถูกสัมภาษณ์เข้ามาในตารางนัดสัมภาษณ์ พร้อมกับสร้าง Google Meet เป็นช่องทางในการสัมภาษณ์แบบออนไลน์

google calendar

               สำหรับกระบวนการต่อมาหลังจากที่เราสัมภาษณ์ผู้สมัครจนได้ผู้สมัครที่ถูกใจแล้วขั้นต่อมา คือการการทำสัญญาว่างจ้าง ซึ่งหลายๆ องค์กร ในปัจจุบันอาจจะต้องการเครื่องมือที่สามารถทำ E-signature เข้ามาในการลงนามอนุมัติมากขึ้น Docusign ที่เป็น 3rd Party ใน Google Workspace Marketplace เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับองค์กรที่ต้องการอนุมัติหรือลงนามแบบออนไลน์ได้ 

เซินเอกสารออนไลน์
ตัวอย่างเอกสารที่อนุมัติผ่าน DocuSign

               สำหรับขั้นตอนสุดท้ายที่เราหยิบขึ้นมาของกระบวนการ การสรรหาบุคลากร (Recruitment) คือ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแต่ละองค์กรก็สามารถเลือกเครื่องมือของ Google Workspace ให้เหมาะสมกับรูปแบบการปฐมนิเทศได้ เช่น 

 • ถ้าเป็นการปฐมนิเทศที่ต้องมีผู้บริหารมากล่าวเปิด หรือมีทีม HR เข้ามาพูดคุยหรือตอบคำถามกับพนักงานก็สามารถใช้เป็นการประชุม ผ่าน Google Meet แบบธรรมดาได้
 • แต่หากตามนโยบายของบริษัทมีการกำหนดบทเรียน หรือเนื้อหาเบื้องต้นขององค์กร ที่พนักงานทุกคนจะต้องอบรมและทำข้อสอบเพื่อเก็บคะแนนก็สามารถใช้ Google Class Room ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานได้เช่นกัน

  และสำหรับลูกค้าของบริษัท Tangerine ท่านใดสนใจ ก็สามารถรับชมงาน Webinar ย้อนหลังได้ที่ Learning Center

นอกจากนี้ยังมีอีก 4 Steps ที่น่าสนใจไว้เรามาเจาะลึกกันใหม่ใน Newsletter ฉบับหน้า
สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถรับชมงาน Webinar ย้อนหลังได้ที่
Learning Center
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
marketing@tangerine.co.th  หรือโทร. 094-999-4263 ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace สำหรับองค์กรรวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 094-999-4263 ได้ทันที

Share on social media

Piyapa.D

Customer Success Executive

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy