กำหนดการบังคับเปลี่ยนแปลง Package G Suite เป็น Google Workspace

กำหนดการบังคับเปลี่ยนแปลง Package G Suite เป็น Google Workspace
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 Google ได้เปิดตัว Google Workspace ใหม่ มาแทนที่ G Suite ระบบเดิม ขณะนี้ Google ได้มีแผนการที่จะปรับ Package ของลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน G Suite ให้เป็น Google Workspace โดยอัตโนมัติ มีช่วงเวลาตามตารางดังต่อไปนี้
Google Workspace มีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้าง...
  Add a header to begin generating the table of contents

  วันที่

  กำหนดการ

  กันยายน 2564

  แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง Package ไปยัง Partner ทุกราย

  กันยายน 2564

  แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง Package ไปยังลูกค้า G Suite ทุกรายที่ซื้อตรงกับทาง Google (ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

  พฤศจิกายน 2564

  ลูกค้าที่ซื้อตรงกับทาง Google ที่เป็น Flexible Plan จะถูกเปลี่ยนแปลง Package เป็น Google Workspace อัตโนมัติ

  31 มกราคม 2565

  ลูกค้าที่ซื้อผ่าน Partner ไม่สามารถ Renew เป็น Package G Suite อีกต่อไป ต้องเปลี่ยนเป็น Google Workspace เท่านั้น 

  ลูกค้าที่ทำสัญญาแบบรายปี ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ยังสามารถใช้งาน G Suite ได้ จนหมดอายุสัญญา แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็น Google Workspace หลักจากหมดอายุสัญญาดังกล่าว

  ลูกค้าที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงเป็น Google Workspace ก่อนหมดอายุสัญญา จะได้รับส่วนลดพิเศษ!! จากทางแทนเจอรีน โดยสามารถแจ้งกับ Sales ที่ดูแลลูกค้าได้เลย

  เปรียบเทียบฟังก์ชันการใช้งาน Google Workspace ในแต่ละ Package

  Usage and Support
  Communication
  Collaboration
  Security and administration 

  ฟังก์ชันใดที่หายไปบ้างเมื่อเปลี่ยนมา Google Workspace

  Google Workspace Business Starter

  Package เดิม

  ฟังก์ชันที่หายไป

  G Suite Basic

  1. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดบังคับการเก็บประวัติสนทนา
   ผู้ใช้งานไม่สามารถรับ Chat อัตโนมัติ ต้องกดอนุญาตทุกครั้งที่มีการทัก Chat เข้ามา
  2. Advanced endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งานนโยบายกับ Company Owned Device
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์ Mobile ของผู้ใช้งาน
  3. Organizational branding
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้าง ตัวแบบเอกสาร หรือ Templates ของเอกสาร Google Docs, Sheets, Slides, Forms and Sites.
  4. Advanced chat space features
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างและใช้งาน Space Chat ที่มีบุคคลภายนอก (ไม่สามารถ Chat แบบหลายคนกับนอก Domain)

  G Suite Business

  1. Google vault
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Google Vault
  2. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 30 GB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกินจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  3. Shared drives
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถจัดการ Shard Drive เดิม
   ผู้ใช้งานก็ไม่สามารถเข้าถึง Shared Drive ได้ ควรทำการ Backup ข้อมูลทั้งหมดก่อนการเปลี่ยน Package
  4. Advanced endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งานนโยบายกับ Company Owned Device
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์ Mobile ของผู้ใช้งาน
  5. Advanced video conferencing
   ผู้เข้าร่วมประชุม Meet ใน 1 ห้อง ถูกลดลงจาก 150 เป็น 100 การเชื่อมต่อ
  6. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU
  7. Organization-specific settings
   การตั้งค่า Google Drive ในระบบ ไม่สามารถตั้งค่าแยกตาม OU ได้ การตั้งค่าที่ระดับ Top-level จะมีผลไปยังทุก User
  8. Predefined content detectors
   การตั้งค่า Predefined content detectors ใน DLP จะไม่สามารถใช้งานได้ และถูกยกเลิกในระบบทั้งหมด
  9. Automated user provisioning applications
   ถ้าหากมีการใช้งาน SSO หรือ Idp แล้วมีการตั้งให้สร้าง User กลับมายัง Google จะถูกจำกัดจำนวนระบบที่สามารถสั่งสร้าง User ใน Google เหลือ 3 ระบบเท่านั้น
  10. Advanced controls in Calendar
   ห้องประชุม จะไม่ยกเลิก Event อัตโนมัติเมื่อทุกคนที่เชิญตอบรับ ไม่เข้าร่วมประชุม แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของห้องประชุมนั้นได้ ต้องให้ผู้เชิญยกเลิกห้องประชุมด้วยตัวเอง
  11. Organizational branding
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้าง ตัวแบบเอกสาร หรือ Templates ของเอกสาร Google Docs, Sheets, Slides, Forms and Sites.
  12. Advanced chat space features
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างและใช้งาน Space Chat ที่มีบุคคลภายนอก (ไม่สามารถ Chat แบบหลายคนกับนอก Domain)
  13. Target audiences
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนด Target audiences เพื่อให้ user กำหนด การแชร์ไปยังกลุ่มบุคคลพิเศษในองค์กรได้
   หมายเหตุ: เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Package นี้ target audiences  จะไม่ถูกลบอัตโนมัติ แนะนำให้ทำการลบให้เรียบร้อยก่อนการเปลี่ยนแปลง Package ไม่เช่นนั้น ระบบจะขึ้น target audiences แต่จะไม่สามารถใช้งานได้
  14. Session length for Google services
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะให้ User ต้องทำการ Login ใหม่ เช่น ต้อง Login ใหม่ทุก ๆ 7 วัน เพื่อความปลอดภัย

  G Suite Enterprise

  1. Google Vault
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Google Vault
  2. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 30 GB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกินจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  3. Advanced video conferencing
   ผู้เข้าร่วมประชุม Meet ใน 1 ห้อง ถูกลดลงจาก 250 เป็น 100 การเชื่อมต่อ และไม่สามารถบันทึกการประชุมได้
  4. Some administrative controls
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเรียกดูรายงานขั้นสูงของระบบได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง Drive และระบบความปลอดภัยของระบบ
  5. Organization-specific settings
   การตั้งค่า Google Drive ในระบบ ไม่สามารถตั้งค่าแยกตาม OU ได้ การตั้งค่าที่ระดับ Top-level จะมีผลไปยังทุก User
  6. Live streaming
   ผู้ใช้งานไม่สามารถ Live streaming ได้
  7. Security center
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Security center ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลความปลอดภัยระดับสูง
  8. Data exfiltration prevention for iOS
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งาน ห้ามส่งข้อมูลระหว่างบัญชี Google Workspace และโปรแกรมอื่นในระบบ iOS 
  9. Data loss prevention
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน DLP สำหรับ Google Drive ได้
  10. Enterprise endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Android โดยที่ไม่ต้องทำอะไรที่อุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่า company-owned device สำหรับ iOS และไม่สามารถลบบัญชี Google Workspace ออกจาก Windows ได้
  11. Advanced endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  12. Cloud Identity Premium
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปิดใช้งาน Cloud Identity Premium
  13. Context-aware access
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงระบบ เช่น กำหนดเฉพาะประเทศ หรือ IP Address หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
  14. Access transparency
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบ Log เมื่อมี Engineer จากทาง Google ช่วยเข้ามาแก้ไขระบบ
  15. Big Query access to admin audit logs
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถ Export log ของระบบไปยัง BigQuery เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือเพื่อเก็บข้อมูล Log ในระยะเวลาที่ต้องการ
  16. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU
  17. Work insights
   ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการใช้งานของ User ทั้งหมดในระบบ
  18. Hosted S/MIME
   ผู้ใช้งานไม่สามารถรับ/ส่ง Email แบบเข้ารหัสแบบ S/MIME ได้
  19. Advanced controls in Calendar
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  20. Organizational branding
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้าง ตัวแบบเอกสาร หรือ Templates ของเอกสาร Google Docs, Sheets, Slides, Forms and Sites.
  21. Advanced chat space features
   ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างและใช้งาน Space Chat ที่มีบุคคลภายนอก (ไม่สามารถ Chat แบบหลายคนกับนอก Domain)
  22. Target audiences
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนด Target audiences เพื่อให้ user กำหนด การแชร์ไปยังกลุ่มบุคคลพิเศษในองค์กรได้
   หมายเหตุ: เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Package นี้ target audiences  จะไม่ถูกลบอัตโนมัติ แนะนำให้ทำการลบให้เรียบร้อยก่อนการเปลี่ยนแปลง Package ไม่เช่นนั้น ระบบจะขึ้น target audiences แต่จะไม่สามารถใช้งานได้
  Google Workspace Business Standard

  Package เดิม

  ฟังก์ชันที่หายไป

  G Suite Business

  1. Google Vault
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Google Vault
  2. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 2 TB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกิน Pool ที่มีทั้งหมด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  3. Advanced endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  4. Advanced controls in Calendar
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  5. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU
  6. Session length for Google services
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะให้ User ต้องทำการ Login ใหม่ เช่น ต้อง Login ใหม่ทุก ๆ 7 วัน เพื่อความปลอดภัย

  G Suite Enterprise

  1. Google Vault
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Google Vault
  2. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 2 TB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกิน Pool ที่มีทั้งหมด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  3. Advanced video conferencing
   ผู้เข้าร่วมประชุม Meet ใน 1 ห้อง ถูกลดลงจาก 250 เป็น 150 การเชื่อมต่อ และไม่สามารถบันทึกการประชุมได้
  4. Live streaming
   ผู้ใช้งานไม่สามารถ Live streaming ได้
  5. Security center
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Security center ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลความปลอดภัยระดับสูง
  6. Data exfiltration prevention for iOS
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งาน ห้ามส่งข้อมูลระหว่างบัญชี Google Workspace และโปรแกรมอื่นในระบบ iOS 
  7. Data loss prevention
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน DLP สำหรับ Google Drive ได้
  8. Enterprise endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Android โดยที่ไม่ต้องทำอะไรที่อุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่า company-owned device สำหรับ iOS และไม่สามารถลบบัญชี Google Workspace ออกจาก Windows ได้
  9. Advanced endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  10. Cloud Identity Premium
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปิดใช้งาน Cloud Identity Premium
  11. Context-aware access
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงระบบ เช่น กำหนดเฉพาะประเทศ หรือ IP Address หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
  12. Access transparency
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบ Log เมื่อมี Engineer จากทาง Google ช่วยเข้ามาแก้ไขระบบ
  13. Big Query access to admin audit logs
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถ Export log ของระบบไปยัง BigQuery เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือเพื่อเก็บข้อมูล Log ในระยะเวลาที่ต้องการ
  14. Work insights
   ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการใช้งานของ User ทั้งหมดในระบบ
  15. Advanced controls in calendar
   ห้องประชุม จะไม่ยกเลิก Event อัตโนมัติเมื่อทุกคนที่เชิญตอบรับ ไม่เข้าร่วมประชุม แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของห้องประชุมนั้นได้ ต้องให้ผู้เชิญยกเลิกห้องประชุมด้วยตัวเอง
  Google Workspace Business Plus

  Package เดิม

  ฟังก์ชันที่หายไป

  G Suite Business

  1. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 5 TB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกิน Pool ที่มีทั้งหมด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  2. Advanced controls in Calendar
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่า Company-owned devices รวมถึงการสั่งติดตั้งโปรแกรมไปยังอุปกรณ์มือถือได้
  3. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU

  G Suite Enterprise

  1. Storage capacity
   ผู้ใช้งานถูกลดพื้นที่ใช้งานจาก ไม่จำกัด เป็น 5 TB ถ้าหากมีการใช้งานพื้นที่เกิน Pool ที่มีทั้งหมด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ หรือลบข้อมูลก่อนที่จะปรับเป็น Package ใหม่
  2. Live streaming
   ผู้ใช้งานไม่สามารถ Live streaming ได้
  3. Security center
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Security center ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลความปลอดภัยระดับสูง
  4. Data exfiltration prevention for iOS
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งาน ห้ามส่งข้อมูลระหว่างบัญชี Google Workspace และโปรแกรมอื่นในระบบ iOS 
  5. Enterprise endpoint management
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Android โดยที่ไม่ต้องทำอะไรที่อุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่า company-owned device สำหรับ iOS และไม่สามารถลบบัญชี Google Workspace ออกจาก Windows ได้
  6. Data loss prevention
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน DLP สำหรับ Google Drive ได้
  7. Cloud Identity Premium
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปิดใช้งาน Cloud Identity Premium
  8. Context-aware access
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงระบบ เช่น กำหนดเฉพาะประเทศ หรือ IP Address หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
  9. Access transparency
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบ Log เมื่อมี Engineer จากทาง Google ช่วยเข้ามาแก้ไขระบบ
  10. Big Query access to admin audit logs
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถ Export log ของระบบไปยัง BigQuery เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือเพื่อเก็บข้อมูล Log ในระยะเวลาที่ต้องการ
  11. Advanced controls in Calendar
   ห้องประชุม จะไม่ยกเลิก Event อัตโนมัติเมื่อทุกคนที่เชิญตอบรับ ไม่เข้าร่วมประชุม แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของห้องประชุมนั้นได้ ต้องให้ผู้เชิญยกเลิกห้องประชุมด้วยตัวเอง
  12. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU
  13. Work insights
   ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการใช้งานของ User ทั้งหมดในระบบ
  14. Hosted S/MIME
   ผู้ใช้งานไม่สามารถรับ/ส่ง Email แบบเข้ารหัสแบบ S/MIME ได้
  Google Workspace Enterprise Standard

  Package เดิม

  ฟังก์ชันที่หายไป

  G Suite Enterprise

  1. Live streaming
   ผู้ใช้งานสามารถ Live streams ได้ แต่จะถูกจำกัดผู้เข้าดูที่ 10,000 การเชื่อมต่อ
  2. Hosted S/MIME
   ผู้ใช้งานไม่สามารถรับ/ส่ง Email แบบเข้ารหัสแบบ S/MIME ได้
  3. Security center
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน Security center ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลความปลอดภัยระดับสูง
  4. Access transparency
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบ Log เมื่อมี Engineer จากทาง Google ช่วยเข้ามาแก้ไขระบบ
  5. Data regions
   ผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดให้ระบบไปเก็บข้อมูลที่ US หรือ EU ตามข้อกำหนดขอกฎหมายฝั่ง US และ EU
  6. Work insights
   ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการใช้งานของ User ทั้งหมดในระบบ

  เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace สำหรับองค์กรรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน

  ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

  Share on social media

  Tangerine Expertise

  Related Solution

  Google Workspace มีอะไรใหม่
  calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

  Protected: Google Workspace

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Expand Interests

  All and More

  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  All
  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  security-service-edge solution
  Security

  Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

  There is no excerpt because this is a protected post.

  ความสามารถ currents + spaces
  Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

  Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Dynamic mail - Appsheet
  Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

  Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

  There is no excerpt because this is a protected post.

  MutiCloud Security
  Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

  Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Cisco Cloud Monitoring
  CiscoConverged InfrastructureNetworking

  Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Scroll to Top

  ติดต่อ tangerine

  Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy