การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Cloud ด้วย Google Worksapce

Workspace ช่วย PDPA อย่างไร
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Cloud ด้วย Google Worksapce
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ไปบางส่วน และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เหตุผลของการประกาศใช้ PDPA นั้นมาจากการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการสื่อสารและการเก็บข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้หลายครั้งนั้นเกิดความเสียหายต่อบุคคลและองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานและความปลอดภัย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์กำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารและรวมไปถึงการเก็บข้อมูลภายองค์กรนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลและหลายๆ องค์กรได้มีการปรับรูปแบบจากการจัดเก็บไว้ใน Server ให้ข้อมูลไปอยู่ในรูปแบบ Cloud มากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องปรับการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานที่เกิดขึ้นบน Cloud ซึ่งเราจะมาดูกันว่า Google Workspace มี Solution อะไรบ้างที่สามารถมาช่วยเราในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Sensitive Data

1. การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

การส่งข้อมูลผ่านระบบอีเมลในบางครั้งเป็นไปได้ว่าเราอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Sensitive Data ต่างๆ ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดดังกล่าวลง หรือไม่เกิดขึ้นนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถทำการป้องกันได้ โดยตั้งค่า Gmail ที่ Admin Console ในส่วนของ Content Compliance และ Attachment Compliance โดยจะเป็นการป้องกันการส่งออกอีเมลที่มี หัวข้อ เนื้อหา และไฟล์แนบ ที่มีเงื่อนไขให้ตรงกับที่ได้ตั้งเอาไว้

Data Breach Protection

ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ขึ้นบนระบบ Cloud มีความสำคัญที่จะต้องกำจัดสิทธิ์ในการแชร์ หรือการส่งข้อมูลออกภายนอกองค์กร เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญออกสู่ภายนอกองค์กร โดย Drive สามารถปิดการแชร์ข้อมูลได้โดยสามารถกำหนดตาม Organizational Unit (การกำหนดเฉพาะกลุ่ม) เช่น แผนกบัญชี แผนกฎหมาย เป็นต้น

และยิ่งไปกว่านั้น คือผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมลในกรณีที่แชร์ไฟล์ข้อมูลใดๆ ที่กำหนดไว้ออกภายนอกองค์กร (Drive custom audit alerts) ผู้ดูแลระบบสามารถทราบและติดตามข้อมูลนั้นได้อย่างทันท่วงที

2. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ

ปกป้องข้อมูลองค์กร

การเข้าใช้งานระบบในปัจจุบันแค่การ Login อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะผู้ใช้งานอาจจะทำรหัสการใช้งานหลุดได้ ดังนั้นเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Google จึงได้เพิ่ม Two-Step Verification ซึ่งเป็น Feature ที่ช่วยในการป้องกันการ Login อันไม่พึงประสงค์ได้ โดยเมื่อเรา Login บนอุปกรณ์ที่ไม่เคยเข้าใช้งาน ระบบจะทำการตรวจสอบ และให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันการเข้าใช้งานผ่าน Smart phone ก่อนการเข้าถึงข้อมูล ถ้ารหัสผ่านถูกขโมยไปก็ไม่สามารถ Login เข้าได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

3. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

Google Drive ราคา

การแชร์ข้อมูลต่างๆ บน Google Drive ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงมูลได้โดยการแชร์ผ่านอีเมล ทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับต่างๆ คือ Viewer, Comment, Editor เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Google Drive - Tangerine

 นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสิทธิ์การกำหนด Dowload, Copy, Print และ ห้ามผู้มีสิทธิ์ Editor แชร์ข้อมูลต่อไปยังผู้อื่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4. Data Monitoring & Audit Trail

การเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนหน้า Admin Console สามารถตรวจสอบและทำการ Audit ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Google Drive

Workspace Admin Console

โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์นั้นๆ และยังสามารถสร้าง Report Rule และมีอีเมลแจ้งเตือนต่อเหตุการณ์ที่เกิดตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ซึ่งทำให้ง่ายต่อตามติดตามและตรวจสอบข้อมูล

นอกเหนือจากนี้ การใช้ Vault ยังสามารถนำไปใช้ได้ในอีกหลาย ๆ กรณี

เช่น การตรวจสอบประวัติการส่งออกอีเมล, การกู้คืนไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เผลอลบโดยไม่สามารถกู้คืนเองได้ เป็นต้น

โดย Vault จะรวมอยู่ใน Google Workspace Business Plus ขึ้นไป
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังแทนเจอรีน
เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน
ได้ที่อีเมล 
google.sales@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Consent cookies
Highlight

แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ต่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งหลายบริษัทอาจใช้บริการ Outsouce ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ มีทีม Deverloper หรือ Marketing ในการดูแลเว็บไซต์ และมีการนำ Cookie มาใช้งานบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเก็บหรือใช้งาน Cookie ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Cookie แต่ละตัวก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ Cookie Consent จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

VMware ออก vSphere 7 Update 2 โดยร่วมมือกับ NVIDIA รันงาน AI ประสิทธิภาพเทียบเคียง Bare Metal

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่างาน AI ขององค์กรจะไปวางระบบไว้ที่ Bare Metal ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูงแต่แลกกับการ utilize ประสิทธิภาพ hardware ได้ไม่เต็มที่ หรือจะไปที่ vSphere ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่ยังกลัวว่าประสิทธิภาพงาน AI ที่ได้จะไม่เพียงพอ เมื่อได้อ่านข่าวนี้อาจจะไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป

Google Keep
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

Google Keep ทำได้มากกว่าจดบันทึก ลองมาสร้าง Sales Pipeline ติดตามการขายแบบง่ายๆ กัน

ผู้ใช้งาน Google Workspace อาจจะคุ้นเคยกับ Keep ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการจดบันทึก หากนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นแบบไหน ให้นึกถึง post it ที่เราใช้จด short note แล้วแปะไว้บนกระดานคอยเตือนความจำให้เรา แต่ Keep ทำได้มากกว่านั้น

wireless lan
CiscoHighlight

ทำไมต้องปรับโครงสร้าง Wi-Fi องค์กรให้แข็งแกร่ง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพด้วย Wi-Fi 6

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจมากมายต่างขับเคลื่อนด้วยไอที ยิ่งในสถานะการณ์โควิดปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เร่งการปรับเปลี่ยนให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อระบบต่างๆ ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลด้วยโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบมีสายและไร้สาย จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของ user หรืออุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือระบบ Wireless LAN หรือที่เราเรียกว่า Wi-Fi ซึ่งในปัจจุบันได้เดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 6 (Wi-Fi6) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า IEEE802.11AX

Data Governance คืออะไร
Google Cloud

พาไปรู้จัก Data Governance บน Cloud เรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักในยุค Digital Ace

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ข้อมูลภายในองค์กรตลอดจนข้อมูลของลูกค้า เพราะข้อมูลในทุกวันนี้ไม่ต่างจากสินทรัพย์ในองค์กรที่มีคุณค่าและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ ประกอบกับประเทศไทยได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นั่นยิ่งทำให้คำว่า Data Governance ได้รับความสนใจมากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 521 และ 523

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy