การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Cloud ด้วย Google Worksapce

Workspace ช่วย PDPA อย่างไร
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบน Cloud ด้วย Google Worksapce
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ไปบางส่วน และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เหตุผลของการประกาศใช้ PDPA นั้นมาจากการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการสื่อสารและการเก็บข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้หลายครั้งนั้นเกิดความเสียหายต่อบุคคลและองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานและความปลอดภัย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์กำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารและรวมไปถึงการเก็บข้อมูลภายองค์กรนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลและหลายๆ องค์กรได้มีการปรับรูปแบบจากการจัดเก็บไว้ใน Server ให้ข้อมูลไปอยู่ในรูปแบบ Cloud มากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องปรับการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานที่เกิดขึ้นบน Cloud ซึ่งเราจะมาดูกันว่า Google Workspace มี Solution อะไรบ้างที่สามารถมาช่วยเราในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Sensitive Data

1. การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

การส่งข้อมูลผ่านระบบอีเมลในบางครั้งเป็นไปได้ว่าเราอาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Sensitive Data ต่างๆ ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดดังกล่าวลง หรือไม่เกิดขึ้นนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถทำการป้องกันได้ โดยตั้งค่า Gmail ที่ Admin Console ในส่วนของ Content Compliance และ Attachment Compliance โดยจะเป็นการป้องกันการส่งออกอีเมลที่มี หัวข้อ เนื้อหา และไฟล์แนบ ที่มีเงื่อนไขให้ตรงกับที่ได้ตั้งเอาไว้

Data Breach Protection

ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ขึ้นบนระบบ Cloud มีความสำคัญที่จะต้องกำจัดสิทธิ์ในการแชร์ หรือการส่งข้อมูลออกภายนอกองค์กร เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญออกสู่ภายนอกองค์กร โดย Drive สามารถปิดการแชร์ข้อมูลได้โดยสามารถกำหนดตาม Organizational Unit (การกำหนดเฉพาะกลุ่ม) เช่น แผนกบัญชี แผนกฎหมาย เป็นต้น

และยิ่งไปกว่านั้น คือผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมลในกรณีที่แชร์ไฟล์ข้อมูลใดๆ ที่กำหนดไว้ออกภายนอกองค์กร (Drive custom audit alerts) ผู้ดูแลระบบสามารถทราบและติดตามข้อมูลนั้นได้อย่างทันท่วงที

2. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ

ปกป้องข้อมูลองค์กร

การเข้าใช้งานระบบในปัจจุบันแค่การ Login อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะผู้ใช้งานอาจจะทำรหัสการใช้งานหลุดได้ ดังนั้นเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Google จึงได้เพิ่ม Two-Step Verification ซึ่งเป็น Feature ที่ช่วยในการป้องกันการ Login อันไม่พึงประสงค์ได้ โดยเมื่อเรา Login บนอุปกรณ์ที่ไม่เคยเข้าใช้งาน ระบบจะทำการตรวจสอบ และให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันการเข้าใช้งานผ่าน Smart phone ก่อนการเข้าถึงข้อมูล ถ้ารหัสผ่านถูกขโมยไปก็ไม่สามารถ Login เข้าได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

3. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

Google Drive ราคา

การแชร์ข้อมูลต่างๆ บน Google Drive ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงมูลได้โดยการแชร์ผ่านอีเมล ทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับต่างๆ คือ Viewer, Comment, Editor เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Google Drive - Tangerine

 นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสิทธิ์การกำหนด Dowload, Copy, Print และ ห้ามผู้มีสิทธิ์ Editor แชร์ข้อมูลต่อไปยังผู้อื่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4. Data Monitoring & Audit Trail

การเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนหน้า Admin Console สามารถตรวจสอบและทำการ Audit ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Google Drive

Workspace Admin Console

โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์นั้นๆ และยังสามารถสร้าง Report Rule และมีอีเมลแจ้งเตือนต่อเหตุการณ์ที่เกิดตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ซึ่งทำให้ง่ายต่อตามติดตามและตรวจสอบข้อมูล

นอกเหนือจากนี้ การใช้ Vault ยังสามารถนำไปใช้ได้ในอีกหลาย ๆ กรณี

เช่น การตรวจสอบประวัติการส่งออกอีเมล, การกู้คืนไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เผลอลบโดยไม่สามารถกู้คืนเองได้ เป็นต้น

โดย Vault จะรวมอยู่ใน Google Workspace Business Plus ขึ้นไป
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังแทนเจอรีน
เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน
ได้ที่อีเมล 
google.sales@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Cisco Event
CiscoEvent

Secure Access with Duo [ Protect your Workforce, Workplace and Workloads ]

Cisco Duo ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณ ด้วยการตรวจสอบ Second source เช่น Smartphone หรือ Token เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงระบบ
Duo ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายและคล่องตัว ในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันทุกประเภท ด้วยการให้บริการรูปแบบคลาวด์ ทำให้สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

บราวเซอร์ IE ไม่ซัพพอร์ท Google Workspace
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

หยุดการสนับสนุนการทำงานของ Services ทั้งหมดบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (IE11)

ตามที่ Microsoft ได้ประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานของเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ดังนั้นทาง Google จึงประกาศหยุดการสนับสนุนการทำงานบน Google Workspace ผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ในวันที่ 15 มีนาคม 2021

App maker ปิดตัว
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ย้ำ! Google Cloud ประกาศปิดตัว App Maker จะปิดตัวในวันที่ 19 มกราคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 19 Jan 2021 App Maker จะหยุดการทำงานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เก็บบน App Maker ยกเว้นข้อมูลที่เก็บในรูปแบบของ Cloud SQL จะไม่มีผลกระทบ สามารถใช้งานได้ผ่าน GCP account

CiscoHighlightSecurity

เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย Catalyst 8000 Edge Platforms จาก Cisco

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันระบบ Security และ Software-Defined เช่น SD-WAN รวมถึงการ Integration กับระบบที่ใช้งานบน Cloud ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Enterprise Network ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้

CiscoHighlightSecurity

ปกป้องข้อมูลสำคัญๆ ของคุณจากการโจมตีทาง Cyber ด้วย Power Protect Cyber Recovery with CyberSense

การโจมตีทาง Cyber (Cyber attack) สามารถโจมตีระบบหรือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งกำลังนอนก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการรับมือหรือป้องกันการโจมตีที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไร??

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่าย Support

servicedesk@tangerine.co.th
โทร.
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

ทีม Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 521 และ 523

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy