สรุปงานสัมมนาออนไลน์ “ปรับกลยุทธ์การ Training ให้กับองค์กรในแบบ New Normal”

New Normal Office
สรุปงานสัมมนาออนไลน์ “ปรับกลยุทธ์การ Training ให้กับองค์กรในแบบ New Normal”
จากงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์การ Training ให้กับองค์กรในแบบ New Normal” ที่เพิ่งจัดกันไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Workspace ของแทนเจอรีน ขอสรุปเทคนิค และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Google Workspace ที่จะนำเครื่องมือต่างๆ มาปรับใช้ในการจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อให้ดำเนินการจัดการอบรมเพิ่มระดับความสามารถให้พนักงานภายในองค์กรในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ภายในงานสัมมนาได้มีการยกตัวอย่าง Standards Training Process Workflow ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและเป็นไอเดียพื้นฐานสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของแต่ละบริษัท

โดยแต่ละ Process สามารถแยกออกมาเป็นรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. Register 

  • การสร้างหลักสูตร : โดยการใช้ Google Docs ในการระดมความคิด เพื่อความสะดวกในการ Collaboration
   เสมือนเขียนไอเดียลงกระดานเดียวกัน
  • การเปิดรับสมัคร : โดยในงานสัมมนาได้มีการแนะนำการสร้าง Training Calendar สำหรับใช้ในการเทรนนิ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ทีมงานสามารถกำหนดวัน เวลา และวางแผนการทำงานได้สะดวกมากขึ้น และการสร้าง เว็บไซต์ภายในองค์กร โดยใช้ Google Sites เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
  • การยืนยันการสมัคร : เพื่อลดปัญหา Human Error ในการตกหล่นการยืนยันการลงทะเบียนกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยแนะนำการประยุกต์ใช้ App Script อย่างง่าย เพื่อสร้างเมลตอบรับการลงทะเบียนและเพิ่ม Calendar ผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
  • การเข้าร่วมอบรมผ่าน Google Meet

2. Test & Evaluation

  • การประเมินความพึงพอใจ และ การทำแบบทดสอบพร้อมตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ โดยใช้ Google Forms 
  • การตรวจคำตอบและการเรียกดู Report จาก Google Forms
  • การออกใบรับรอง : ขอแนะนำ Third-Party อย่าง Certify’em 

3. Online Learning

  • การสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom

หากท่านสนใจในรายละเอียดของ Webinar สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Learning Center

เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace สำหรับองค์กรรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

Share on social media

Tunyapron.J

Security Architect - Cybersecurity / Data Privacy

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th





   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy