เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วให้ Modernize Application ด้วย CI/CD

เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วให้ Modernize Application ด้วย CI/CD
ปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กรได้ให้ความสนใจและมีการพัฒนา Application ที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมคือ Waterfall Model มาเป็นแบบ Agile เพื่อทำให้สามารถ Release Application ไปถึงมือของ Users ได้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการออกแบบ Architecture ของ Application ก็ได้มีการเปลี่ยนจากแบบ Monolith Application มาเป็นแบบ Microservice Application กันมากขึ้น
เนื้อหาค่อนข้างยาว เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจได้เลย
  Add a header to begin generating the table of contents

  จากภาพ Continuous Integration/Continuous Delivery หรือ CI/CD ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  • CI หรือ Continuous Integration ก็คือ Practice ที่จะให้ Developer ขยัน Commit Code ของตัวเองถี่ๆ บ่อยๆ เพื่อที่จะได้เห็นถึงปัญหาก่อนการ Deploy App จริง เช่น ถ้าพบว่า Code ที่เขียนมี Error ก็จะส่งกลับไปให้ Developer แก้ไขได้ในทันที ไม่ต้องรอจน Deploy App ไปแล้วถึงจะเห็น Error ตรงนี้

  • CD หรือ Continuous Delivery คือ กระบวนการที่ทำให้ทีมสามารถ Release Software หรือ Application ได้ภายในไม่กี่ตอน

  ในการนำ CI/CD มาใช้งาน เราจะนำแต่ละขั้นตอนมาเรียงกันเป็นท่อต่อๆ กันหรือ Pipeline เริ่มตั้งแต่ เมื่อ Developer เขียน Code เสร็จเรียบร้อยแล้ว Code นั้นก็จะไหลไปตามท่อที่เราเตรียมไว้แล้ว และทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะสามารถลดเรื่องของ Human Error แล้ว ยังเพิ่มความเสถียรของระบบที่เป็นเป้าหมายตามที่ทีม Operation ต้องการแล้ว ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ Release Application ใหม่ หรือ Feature ใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของทีม Developer ได้อีกด้วย 

  Google Cloud มี Platform และ CI/CD ที่กล่าวนี้ไว้นี้ครบถ้วนพร้อมใช้งานสำหรับ ทีม Develop และทีม DevOps 

  หากคุณสนใจบริการต่าง ๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
  ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

  Share on social media

  Nichapat.H

  Cloud Architect Engineer

  Tangerine Expertise

  Related Solution

  Expand Interests

  All and More

  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  All
  • All
  • Apigee
  • Application Development
  • Business Transformation
  • Cisco
  • Converged Infrastructure
  • Data Analytics
  • Dell EMC
  • Dell Technologies
  • Dialogflow (Chatbot)
  • Event
  • G Suite
  • Google Cloud
  • Google Cloud Platform
  • Google Maps Platform
  • Google Workspace
  • Highlight
  • Huawei
  • Hybrid Cloud & Multi Cloud
  • Knowledge
  • Networking
  • Productivity & Work Transformation
  • Security
  • Smart Business Analytics & AI
  • Storage & Data Protection
  • Success Story
  • Tenable
  • Thales
  • VMware
  security-service-edge solution
  Security

  Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

  There is no excerpt because this is a protected post.

  ความสามารถ currents + spaces
  Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

  Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Dynamic mail - Appsheet
  Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

  Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

  There is no excerpt because this is a protected post.

  MutiCloud Security
  Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

  Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Cisco Cloud Monitoring
  CiscoConverged InfrastructureNetworking

  Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Scroll to Top

  ติดต่อ tangerine

  Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy