Google ประกาศอัพเดทความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร Google Drive

Google Drive
Google ประกาศอัพเดทความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร Google Drive
ตั้งแต่วันที่ September 13, 2021 เป็นต้นไป Google Drive จะมีการอัพเดทไฟล์เอกสารที่ถูกแชร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ (Super Admin) สามารถเลือกดำเนินการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของโดเมนลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงลิงก์ของไฟล์เอกสารได้

การอัพเดทนี้จะส่งผลกระทบกับโดเมนลูกค้าอย่างไร

ในการอัพเดทนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลิงก์ที่ใช้เข้าถึงไฟล์เอกสารบางไฟล์ รายละเอียดจำนวนไฟล์เอกสาร Shared Drives และผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้จาก Alert Center ได้ว่า มีผู้ใช้งานและเอกสารภายในต่างๆจำนวนเท่าไหร่บ้างที่ได้รับผลกระทบ

แต่เนื่องจากจะเป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ไม่มีข้อมูลลงลึกว่า ผู้ใช้งานบัญชีอะไร ไฟล์ชื่ออะไร ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ที่มีผลกระทบได้ ที่ช่อง Search ของ Google Drive ด้วยเงื่อนไขในการค้นหาดังต่อไปนี้ 

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่จะถูก security update โดยใช้ advanced search query: ‘is:security_update_applied

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่มีการลบ security update โดยใช้ advanced search query: ‘is:security_update_removed’ 

ค้นหาโฟลเดอร์ทั้งหมดที่จะถูก security update โดยใช้ advanced search query: ‘is:security_update_applied type:folder

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

1. ใช้บัญชีสิทธิ์ Super Admin
เข้าไปที่ Admin console > Apps > Google Workspace > Drive and Docs > Sharing settings > Security update for files
จากนั้นเลือกตั้งค่าตามต้องการ

Google Workspace เปลี่ยนการเก็บข้อมูล

ลูกค้าสามารถเลือกดำเนินการตั้งค่าได้ โดยต้องทำก่อนวันที่ July 23, 2021 และลูกค้าจะมีตัวเลือกในการดำเนินการ 3 วิธี ดังนี้

1.1 ปรับใช้การอัพเดทความปลอดภัยนี้กับไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ และห้ามผู้ใช้ในการยกเว้นการอัพเดทความปลอดภัยนี้กับไฟล์เอกสารตัวเอง หากเลือกข้อนี้การอัพเดทจะส่งผลกระทบกับทุกไฟล์เอกสารที่ได้รับผลกระทบในโดเมนของลูกค้า

1.2 ปรับใช้การอัพเดทความปลอดภัยนี้กับไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถยกเว้นกับไฟล์บางไฟล์ตามต้องการ (จะถูกเลือกเป็น Default)

Google Workspace - Drive

1.3 (ไม่แนะนำให้เลือก) ยกเว้นการอัพเดทความปลอดภัยนี้ หากเลือกข้อนี้ลิงก์ไฟล์ของลูกค้าจะเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

2. เจ้าของไฟล์ จะได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่​ July 26, 2021 (Phase 2)
เพื่อพิจารณาว่าจะ remove หรือ apply security update นี้ เว้นแต่ admin จะเลือก Remove security ทั้งองค์กร

รายละเอียดการอัพเดทความปลอดภัยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3 Phase ดังนี้

Phase 1 ผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนจะถึงวันที่ July 23, 2021 เพื่อป้องกันผลกระทบการเปลี่ยนแปลงลิงก์ไฟล์ที่อาจเกิดขึ้น

Phase 2 ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อจัดการไฟล์ตัวเองที่จะได้รับผลกระทบ โดยผู้ใช้สามารถดำเนินการเพื่อยกเว้นการอัพเดทกับไฟล์ที่ได้รับผลกระทบได้ตั้งแต่ July 26 ถึง August 25, 2021 

Phase 3 Google Drive จะถูกบังคับอัพเดทความปลอดภัยนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ September 13, 2021 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน September, 2021 ทั้งนี้การอัพเดทความปลอดภัยจะไม่ถูกบังคับเฉพาะไฟล์ที่เลือกยกเว้นตาม Phase ข้างต้น

หากคุณลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับการอัปเดตนี้หรือต้องการความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ แทนเจอรีน โดยการส่ง Email พร้อมรายละเอียดมาที่ google.support@tangerine.co.th 

เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Google Workspace สำหรับองค์กรรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ของแทนเจอรีน

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 08-6788-4690 ได้ทันที

Share on social media

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
CiscoSecurity

Cisco เตรียมยกระดับ Webex ขึ้นไปอีกขั้น ด้วย Socio Labs

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง Cisco ได้ประกาศเข้า Takeover กิจการของ Socio Labs ซึ่งเป็น Platform ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัด Virtual Event แบบครบวงจร โดย Cisco หวังว่าจะนำเทคโนโลยีของ Socio Labs เข้ามาผนวกเข้ากับ Webex เร็วๆ นี้

Google Drive
G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

Google ประกาศอัพเดทความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร Google Drive

ตั้งแต่วันที่ September 13, 2021 เป็นต้นไป Google Drive จะมีการอัพเดทไฟล์เอกสารที่ถูกแชร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ (Super Admin) สามารถเลือกดำเนินการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของโดเมนลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงลิงก์ของไฟล์เอกสารได้

WFH and Data Security
G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

อีกระดับของความปลอดภัยในการ Collaboration ในโลกแห่งการทำงานแบบ Hybrid Work ด้วย Google Workspace

วันนี้ Google มีเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกันและทำสิ่งต่างๆ ร่วมกันได้มากขึ้นด้วย Google Workspace ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่ทำงาน ซึ่งโลกปัจจุบันได้เผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดจากโควิด 19 ทำให้เกิด New normal แบบใหม่ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นับจากนั้นการทำงานแบบ Hybrid Work กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับพนักงานจำนวนมาก การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความไว้วางใจยังคงเป็นรากฐานที่ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย Google ได้ให้ความสำคัญในรากฐานเหล่านี้ตั้งแต่ต้น ฉะนั้นวันนี้ Google จึงได้ประกาศความสามารถใหม่ซึ่งเป็นวิธีในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานนี้ใน Google Workspace

Google Workspace Backup and Sync
G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม Backup and Sync ให้เปลี่ยนเป็น Drive for desktop

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 Google ได้มีการประกาศ รวม 2 ฟังก์ชั่นการซิงค์ที่มีอยู่ 2 ตัว คือ Backup and Sync และ Drive File Stream มาเป็นฟังก์ชั่นเดียวที่มีชื่อว่า Drive for desktop ที่จะช่วยให้การทำงานของทุกคนง่ายขึ้น โดยผลการเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบกับทั้งผู้ใช้งาน gmail.com, G Suite และ Google Workspace ในทุก package

BigQuery GIS
Google CloudGoogle Cloud Platform

How to หา insight จากข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วย Data Studio และ BigQuery GIS

เมื่อพูดถึง Data Warehouse เรามักจะนึกถึงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลระดับ Big Data ไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ โดยมีข้อมูลที่หลากหลายในเชิงธุรกิจ อาทิ ยอดขาย, รายชื่อลูกค้า, ร้านค้าที่ใช้บริการ ฯลฯ แต่ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจเป็นข้อจำกัดของ Data Warehouse ทั่วไป คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น สาขาที่ตั้ง, latitude, longitude ภูมิภาค, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ร่วมกับข้อมูลทางธุรกิจที่เรามีอยู่ ซึ่งผลลัพะ์ทำให้ insight ที่ได้ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy