Google Maps Platform Solution สำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ วางแผน ประเมินกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆ หรือพัฒนาบริการระบบออนไลน์ใดๆ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี Google Maps มาเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ Location-Based Service

Solution นี้เหมาะสำหรับ

การใช้งาน Google Maps และ Maps Services ต่างๆ บน Application ของลูกค้า ทำให้เกิดมุมมองทางธุรกิจในมิติเชิงพื้นที่ สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดกับกลยุทธ์และการดำเนินงานของธุรกิจได้

 • แสดงตำแหน่งและรายละเอียดบริษัท
 • แสดงตำแหน่งที่อยู่ลูกค้า
 • ติดตามตำแหน่งรถส่งของ
 • จัดการเส้นทางและเวลาที่เร็วและครอบคลุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 062-992-4493 หรือ อีเมล google.sales@tangerine.co.th

ลงทะเบียน รับสิทธิใช้งานฟรี 200$

  Key Value / Key Selling Point

  Maps Users Love

  สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยนำแผนที่ที่ทุกคนคุ้นเคยและมีผู้ใช้งานรายวัน (daily user) มากกว่าพันล้านคนทั่วโลกมาพัฒนาร่วมกับ Application ของคุณ

  Google Infrastructure Power

  ลดความซับซ้อนในการใช้งาน รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง Map Server ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทำงานบนระบบ Cloud ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

  Rich Features & Simple Implementation

  เรียกใช้งานและปรับแต่งแผนที่ รวมทั้ง map services ต่าง ๆ เช่น การแสดงเส้นทาง การค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจ (POI) ได้ง่ายด้วย Web Services และ Javascript

  Platform Support

  Google Maps Platform รองรับทั้ง Web Application และ Mobile Platform บนระบบ Android และ iOS

  World Class Imagery and Maps Data

  ข้อมูลบนแผนที่ที่ทันสมัย ปรับปรุงสม่ำเสมอ รวมถึง Satellite View และ Google Street View ที่คุณนำไปใช้งานได้

  Tangerine Service Offering

  Google Maps Platform Support

  เรามีวิศวกรที่ได้ใบรับรองเกี่ยวกับ Google Maps คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

  Google Maps Platform Workshop

  เรามีบริการ workshop ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Google Maps Platform อย่างเหมาะสมและตรงกับโจทย์ความต้องการในเชิงธุรกิจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

  Products & Solutions can transform your business

  Transportation & Logistics

  ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งโกดังสินค้าหรือรถบรรทุก วางแผนการเดินทาง สำหรับการกระจายสินค้าในแต่ละวันด้วยเส้นทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

  Retail & Manufacturing

  ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าค้นหาร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงจากตำแหน่งปัจจุบัน หรือใช้แสดงข้อมูลสำหรับผู้บริหารเช่น ข้อมูลการขายในรูปแบบ Dashboard บน Google Maps ช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

  Utilities

  ใช้ Google Maps แสดงตำแหน่งบน application ของคุณ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการให้บริการ และยังสามารถเชื่อมต่อบริการของคุณกับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันบริการและข้อเสนอที่เหมาะสมตรงเป้าหมาย

  Media & Advertising

  องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ เช่น ความหนาแน่นของประชากร อัตราส่วนของเพศ และรายได้เฉลี่ยมาแสดงผลบน Google Maps เพื่อวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาที่ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น

  Delivery

  เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างประสบการณ์การจัดส่งอาหารที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการนำ Google Maps มาช่วยในการวางแผน จัดการตารางเวลา และกำหนดเส้นทางตามข้อมูลสภาพจราจรปัจจุบัน

  Healthcare

  นำ Google Maps มาช่วยในการสร้างเครื่องมือสำหรับค้นหาตำแหน่งโรงพยาบาล/ร้านขายยา หรือใช้สำหรับการติดตามตำแหน่งรถพยาบาล เพื่อช่วยในการรับส่งผู้ป่วย

  Tangerine Expertise

  แทนเจอรีนเป็น Google Partner ระดับ Premier
  มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการประยุกต์ใช้ Google Maps Platform ในงานธุรกิจ

  ตั้งแต่ปี 2019 Tangerine ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 20 องค์กร 
  ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือและเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับบริการ Google Maps Platform

  Training Maps Platform ช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ทางธุรกิจ
  วิธีผูก Billing , พัฒนา Application, การปักหมุด, การแสดงผลข้อมูล

  [FAQ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Maps Platform

  Q : Google Maps Application ต่างกับ Google Maps Platform อย่างไร?

  ต่างกันที่กลุ่มผู้ใช้งาน สำหรับ Google Maps Platform เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมนำไปเขียน Code ใน Application เพื่อแสดงผลตัวแผนที่ Google Maps รวมถึงเรียกใช้ services อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Google Maps เช่น การค้นหาสถานที่ การหาเส้นทางในการเดินทาง เป็นต้น

  Q : Google Maps Platform คิดราคาอย่างไร

  คิดราคาตามการใช้งานจริง แบบรายเดือน (pay-as-you-go) โดยแต่ละ SKU จะมีค่าบริการที่ต่างกันถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

  Q : ผูก Billing Google Maps Platform กับ Tangerine มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่

  มีค่าบริการตามปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นไปตามตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  Q : วิธีการผูก Billing ทำยังไงได้บ้าง ?

  มี 2 วิธี
  1. การผูกบัตรเครดิตเอง แต่ทางลูกค้าจะได้ Pricing Tiers เพียง 2 Tiers
  2. การผูกกับ Billing Account ของ Partner ลูกค้าจะได้ Pricing Tiers มากกว่า 2 Tiers 

  Q : ขั้นตอนการเริ่มใช้บริการผูก Billing Google Maps Platform กับ Tangerine มีอะไรบ้าง

  1. ผู้ใช้บริการได้ตกลงใช้บริการทางสัญญา
  2. ผู้ใช้บริการแจ้ง Email Account ของ https://console.cloud.google.com/ ที่เป็น Owner Project ให้ Sales & Engineer ของ Tangerine ทราบ
  3. Tangerine สร้างสิทธิการเข้าถึง Billing Subaccount ให้กับ Email ดังกล่าว
  4. Tangerine ส่งคู่มือให้ผู้ใช้บริการเพื่อให้ดำเนินการนำ Project มาผูก Billing Subaccount
  5. ผู้ใช้บริการดำเนินการตามขั้นตอนที่ Tangerine แจ้ง เพื่อนำ Project มาผูก Billing Subaccount

  Q : การผูก Billing Google Maps Platform กับ Tangerine ใช้เวลานานแค่ไหน

  หลังจากผู้ใช้บริการตกงลงทางสัญญา Tangerine จะดำเนินการสร้างสิทธิการเข้าถึง Billing Subaccount ตามวันที่เริ่มสัญญา ในวันเวลาทำการ ส่วนช่วงเวลาที่นำ project มาผูก Billing Subaccount ขึ้นกับวันเวลาที่ผู้ใช้บริการดำเนินการ

  Q : การนับรอบ Billing หลังจากผู้ใช้บริการนำ project มาผูก Billing Subaccount ของ Tangerine

  – Google จะนับรอบ Billing ตั้งแต่ วันที่ 1 – วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนตามปีปฏิทิน
  – ในกรณีที่ลูกค้าย้าย Billing Account มายัง Tangerine จะทำให้เดือนนั้นถูกตัดแบ่งออกเป็น 2 Billings ดังนี้

   • วันที่1 – วันที่ลูกค้าย้ายมาซื้อผ่าน Tangerine
   • วันที่ลูกค้าย้ายมาซื้อผ่าน Tangerine – วันสิ้นเดือน
  Q : Google Maps Platform สามารถนำไปพัฒนา Application ที่รองรับ Platform อะไรบ้าง?

  สามารถทำได้ผ่าน Web Browser , Mobile Platform

  Q : Google Maps ดีกว่า Maps อื่นยังไง?

  เป็นแผนที่ที่ User คุ้นเคย เป็นแผนที่ที่มีข้อมูลครอบคลุม

  Q : Google Maps Platform มี Features เด่นอะไรบ้าง ?

  Google Maps Platform แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
  1. Maps เป็นบริการสำหรับนำภาพแผนที่ Google Maps และ Street View แสดงบน Application ของคุณ และคุณสามารถปรับแต่งแผนที่ได้
  2. Routes เป็นบริการสำหรับใช้ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางด้วยข้อมูลแผนที่ที่ครอบคลุม สามารถบอกระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงข้อมูลสภาพการจราจรแบบ Real-time
  3. Places เป็นบริการสำหรับใช้ค้นหาสถานที่ สามารถค้นหาสถานที่ได้ไวและแม่นยำ พร้อมด้วยแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่ มากกว่า 150 ล้านสถานที่ (POI) ทั่วโลก

  Q : ถ้าซื้อ Google Maps Platform รูปแบบใหม่สามารถใช้งานได้ทุก Services ไหม?

  สามารถใช้งานได้ทุก Service ตามที่ลูกค้าได้ทำการ Enable API ไว้

  Q : Google ให้โควต้าใช้งาน Google Maps Platform ฟรี $200 ต่อการใช้งานแบบใด?

  1 Billing Account จะได้ Google Maps Platform ฟรี $200/เดือน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Google กำหนด

  Q : Pricing Tiers คืออะไร?

  SKU Dynamic Maps ที่จำนวนโหลดที่ 1-100,000 (เรียกว่า Pricing Tier1) จะถูกคิดค่าบริการ $0.007/month/Request และ จำนวนโหลดที่
  100,001-500,000 (Pricing Tier2) จะถูกคิดค่าบริการ $0.0056/month/Request

  Q : คำว่า Maps ต่อ Load คืออะไร

  การแสดงภาพแผนที่ 1 ครั้ง นับเป็น 1 Load

  Q : หลังจากตกลงใช้บริการ Google Maps Platform จะสามารถใช้งาน API ใดได้บ้าง ?

  ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุก API ที่อยู่ในบริการ Google Maps Platform ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์
  1. Maps 
  2. Routes 
  3. Places 

  Scroll to Top

  ติดต่อ tangerine

  Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th





    This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy