จะดีไหมถ้ามี AI และ ML มาช่วยวิเคราะห์การใช้งานในระบบเครือข่ายด้วย Cisco DNA Assurance

Cisco DNA
จะดีไหมถ้ามี AI และ ML มาช่วยวิเคราะห์การใช้งานในระบบเครือข่ายด้วย Cisco DNA Assurance

       ปกติแล้วพนักงานที่ดูแลระบบเครือข่าย (IT) ใช้เวลาไปค่อนข้างมากในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย นอกจากจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ช้าแล้ว ในบางครั้งยังไม่สามารถหาสาเหตุ (Root Cause) ของปัญหานั้นได้อีกด้วย ผลที่ตามมาคือ ทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการใช้ระบบเครือข่าย 

       ในปัจจุบันเราคงเคยได้ยิน หรือได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมายที่เข้ามาช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) 

Software Define Network

       AI และ ML คือเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเรียนรู้ และทำงานได้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งโปรแกรมเอาไว้ก่อนได้ สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยการสังเกต และ จดจำข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เพื่อนำไปทำนาย และวิเคราะห์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้

        Cisco DNA Assurance เป็น Software ตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้ Cisco DNA Center ซึ่งทำหน้าที่เป็น Controller ให้กับระบบที่ทำงานแบบ Software-Deifned Network (SDN) ในเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะสามารถทำงานเป็นตัวที่ใช้สำหรับ Monitor หรือ Automation อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายแล้ว ยังสามารถใช้งาน Cisco DNA Assurance ที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ในระบบ (Analytics) โดยใช้ AI และ ML

IT Controller

       สามารถช่วยให้ IT แก้ไขปัญหาบนระบบเครือข่ายได้รวดเร็วมากขึ้น และเมื่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่ายมีปัญหา ตัวระบบสามารถช่วยแนะนำ และบอกวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้

AI System

        รวมถึงยังมีการเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ (Clients) ว่ามี Experience ในการใช้งานเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงจุดไหน และสามารถดู Application Experince ได้อีกด้วย โดยจะวัดออกมาเป็นคะแนน (Score) ตั้งแต่ 1-10 ถ้ามีคะแนนเต็ม 10 แสดงว่ามีการใช้งานที่ดี

Cisco DNA dashboard

          จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นจะเห็นว่า Cisco DNA Assurance สามารถเข้ามาช่วยให้ทาง IT ที่ดูแลระบบในองค์กร สามารถมี Visibility ในระบบเครือข่ายเรามากขึ้น ใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

          หากต้องการข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy