ไม่ต้องพึ่ง VPN แค่มี Wi-Fi ที่บ้านก็เข้าถึง Network Office ได้ด้วย Meraki’s AutoVPN

Easy VPN
ไม่ต้องพึ่ง VPN แค่มี Wi-Fi ที่บ้านก็เข้าถึง Network Office ได้ด้วย Meraki’s AutoVPN

          ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ในองค์กรต่างๆ ส่วนมากนิยมใช้ Virtual Private Network (VPN) เป็นส่วนสำคัญให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ถึงข้อมูลขององค์กร โดยผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยผ่าน VPN

         แต่ก็ใช่ว่า VPN จะดีไปเสียทุกอย่าง ปัญหาของ VPN ก็คือการกำหนดค่าของเทคโนโลยีเหล่านี้ซับซ้อน และต้องอาศัยอัลกอริธึมการเข้ารหัส นั่นหมายความว่าการที่จะรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่ลำบาก  และยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ

VPN Site to Site

          VPN แบบ Site-to-Site หนึ่งในการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด ด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมมีความซับซ้อนในการกำหนดค่า และการจัดการ VPN ที่มีมากกว่า 2 ไซต์ หรือ Multi-Site VPN มีความยากในการจัดการมากขึ้น เมื่อจำนวนไซต์เพิ่มขึ้น ซึ่งนี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น

 • การกำหนดค่า IP Address ของแต่ละไซต์ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน 
 • การกำหนดค่า Pre-Shared Keys หรือ Digital Certificates 
 • ขั้นตอนในการ Authentication 
 • โปรโตคอลการเข้ารหัส 
 • IP Address ที่อยากให้ปลายทางรู้จัก 
 • อื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องทำอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 การสร้าง Tunnel VPN 

          ที่ผ่านมาทุกองค์กรมีนโยบาย Work from Home อย่างต่อเนื่องสู่กระแส New Normal ลดจำนวนคนในสถานที่ทำงานให้น้อยลง ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนไซต์ขึ้น จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกันของแต่ละไซต์มากขึ้น ถ้าจะใช้ Private Link ก็ราคาสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนใหญ่ก็จะหันไปใช้ Site to Site VPN ก็พบกับปัญหาที่กล่าวมาแล้ว

          “Cisco Meraki Auto VPN” จาก Cisco Meraki จึงถูกนำมาใช้ เพื่อแก้ไขความยุ่งยากดังกล่าว ให้ทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นอัตโนมัติ มีความยืดหยุ่น และยังปลอดภัยเหมือนเดิม โดยการกำหนดค่าการควบคุมทุกอย่างผ่านศูนย์กลางที่อยู่บน Cloud เพื่อง่ายต่อการจัดการ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

Auto VPN : ทำให้ทุกอย่างง่าย และปลอดภัยด้วย Cisco Meraki MX

          นอกจาก Cisco Meraki MX จะสามารถทำ Auto VPN เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการทำ VPN แบบเดิมๆ ได้แล้ว ยังรวมเอาความสามารถทางด้านความปลอดภัยโดยอาศัยคลาวด์ (Cloud-based Security) ที่ทำงานเป็น Layer 7 Stateful Firewall  ทำให้สามารถมองเห็น และควบคุมแอปพลิเคชันได้ไปในตัว รวมถึงการทำ Next Generation Intrusion Prevention อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำ Software Defined WAN (SD-WAN) ที่สามารถทำ Load Balancing WAN ระหว่าง Link ต่างๆ รวมไปถึงการ Failover ในกรณี Link เกิดปัญหาขึ้นอีกด้วย

Auto VPN Cisco Meraki

แผนภาพแสดง Auto VPN ของแต่ละไซต์

          โดย Meraki จะอาศัยเทคโนโลยีเดียวกับการสร้าง Secure Website Applications – Transport Layer Security (TLS) เพื่อใช้ในการตรวจความถูกต้องของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Dashboard ของคลาวด์ Meraki นั่นทำให้อุปกรณ์ Meraki แต่ละตัวสามารถสื่อสารกันอย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถระบุตำแหน่งและตัวตนของอุปกรณ์ Meraki ได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อการตั้งค่าเบื้องต้นอีกด้วย

Secure Website Applications

แผนภาพแสดง Meraki Dashboard

          ซึ่งทำให้การทำ Auto VPN สามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้นจากอุปกรณ์ Meraki ที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว การทำ Auto VPN ดังกล่าว จะสามารถ แลกเปลี่ยน IP ปลายทางที่จะทำการ VPN และ Authentication และ โปรโตคอลการเข้ารหัส โดยผ่านทาง Meraki Cloud ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอัตโนมัติ ยืดหยุ่น และ ปลอดภัย

Cisco VPN Setting

แผนภาพแสดง Auto VPN ของแต่ละไซต์

          จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การทำ Auto VPN นั้นลดข้อจำกัดด้าน Link และ ความยุ่งยากในการ VPN ออกไปทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถเข้าไปที่ออฟฟิศ เพียงแค่เรานำอุปกรณ์ Meraki ติดตัวไป และมี Internet เราก็จะสามารถใช้งาน Wi-Fi ในองค์กรตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานของผู้ใช้งานแต่อย่างใด

          หากต้องการข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy