ไม่ต้องพึ่ง VPN แค่มี Wi-Fi ที่บ้านก็เข้าถึง Network Office ได้ด้วย Meraki’s AutoVPN

Easy VPN
ไม่ต้องพึ่ง VPN แค่มี Wi-Fi ที่บ้านก็เข้าถึง Network Office ได้ด้วย Meraki’s AutoVPN

          ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ในองค์กรต่างๆ ส่วนมากนิยมใช้ Virtual Private Network (VPN) เป็นส่วนสำคัญให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ถึงข้อมูลขององค์กร โดยผ่านเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยผ่าน VPN

         แต่ก็ใช่ว่า VPN จะดีไปเสียทุกอย่าง ปัญหาของ VPN ก็คือการกำหนดค่าของเทคโนโลยีเหล่านี้ซับซ้อน และต้องอาศัยอัลกอริธึมการเข้ารหัส นั่นหมายความว่าการที่จะรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่ลำบาก  และยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ

VPN Site to Site

          VPN แบบ Site-to-Site หนึ่งในการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด ด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมมีความซับซ้อนในการกำหนดค่า และการจัดการ VPN ที่มีมากกว่า 2 ไซต์ หรือ Multi-Site VPN มีความยากในการจัดการมากขึ้น เมื่อจำนวนไซต์เพิ่มขึ้น ซึ่งนี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น

 • การกำหนดค่า IP Address ของแต่ละไซต์ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน 
 • การกำหนดค่า Pre-Shared Keys หรือ Digital Certificates 
 • ขั้นตอนในการ Authentication 
 • โปรโตคอลการเข้ารหัส 
 • IP Address ที่อยากให้ปลายทางรู้จัก 
 • อื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องทำอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 การสร้าง Tunnel VPN 

          ที่ผ่านมาทุกองค์กรมีนโยบาย Work from Home อย่างต่อเนื่องสู่กระแส New Normal ลดจำนวนคนในสถานที่ทำงานให้น้อยลง ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนไซต์ขึ้น จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกันของแต่ละไซต์มากขึ้น ถ้าจะใช้ Private Link ก็ราคาสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนใหญ่ก็จะหันไปใช้ Site to Site VPN ก็พบกับปัญหาที่กล่าวมาแล้ว

          “Cisco Meraki Auto VPN” จาก Cisco Meraki จึงถูกนำมาใช้ เพื่อแก้ไขความยุ่งยากดังกล่าว ให้ทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นอัตโนมัติ มีความยืดหยุ่น และยังปลอดภัยเหมือนเดิม โดยการกำหนดค่าการควบคุมทุกอย่างผ่านศูนย์กลางที่อยู่บน Cloud เพื่อง่ายต่อการจัดการ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

Auto VPN : ทำให้ทุกอย่างง่าย และปลอดภัยด้วย Cisco Meraki MX

          นอกจาก Cisco Meraki MX จะสามารถทำ Auto VPN เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการทำ VPN แบบเดิมๆ ได้แล้ว ยังรวมเอาความสามารถทางด้านความปลอดภัยโดยอาศัยคลาวด์ (Cloud-based Security) ที่ทำงานเป็น Layer 7 Stateful Firewall  ทำให้สามารถมองเห็น และควบคุมแอปพลิเคชันได้ไปในตัว รวมถึงการทำ Next Generation Intrusion Prevention อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำ Software Defined WAN (SD-WAN) ที่สามารถทำ Load Balancing WAN ระหว่าง Link ต่างๆ รวมไปถึงการ Failover ในกรณี Link เกิดปัญหาขึ้นอีกด้วย

Auto VPN Cisco Meraki

แผนภาพแสดง Auto VPN ของแต่ละไซต์

          โดย Meraki จะอาศัยเทคโนโลยีเดียวกับการสร้าง Secure Website Applications – Transport Layer Security (TLS) เพื่อใช้ในการตรวจความถูกต้องของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Dashboard ของคลาวด์ Meraki นั่นทำให้อุปกรณ์ Meraki แต่ละตัวสามารถสื่อสารกันอย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถระบุตำแหน่งและตัวตนของอุปกรณ์ Meraki ได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อการตั้งค่าเบื้องต้นอีกด้วย

Secure Website Applications

แผนภาพแสดง Meraki Dashboard

          ซึ่งทำให้การทำ Auto VPN สามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้นจากอุปกรณ์ Meraki ที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว การทำ Auto VPN ดังกล่าว จะสามารถ แลกเปลี่ยน IP ปลายทางที่จะทำการ VPN และ Authentication และ โปรโตคอลการเข้ารหัส โดยผ่านทาง Meraki Cloud ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอัตโนมัติ ยืดหยุ่น และ ปลอดภัย

Cisco VPN Setting

แผนภาพแสดง Auto VPN ของแต่ละไซต์

          จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การทำ Auto VPN นั้นลดข้อจำกัดด้าน Link และ ความยุ่งยากในการ VPN ออกไปทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถเข้าไปที่ออฟฟิศ เพียงแค่เรานำอุปกรณ์ Meraki ติดตัวไป และมี Internet เราก็จะสามารถใช้งาน Wi-Fi ในองค์กรตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานของผู้ใช้งานแต่อย่างใด

          หากต้องการข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
Google CloudGoogle Maps Platform

Coding ยังไงให้ตอบโจทย์? Locator Plus จาก Google Maps Platform มีคำตอบ

สวัสดีผู้ใช้งาน Google Maps Platform ทุกท่าน ถ้าพูดถึงวิธีการเรียกใช้งาน API Service ต่างๆ ของ Google Maps Platform ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเรียกความสามารถของ Google Maps ไปใส่ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา ผู้พัฒนาโปรแกรม(Developer) ทุกท่านคงทราบกันดีว่า วิธีการเรียกใช้ คือการ Coding ด้วยภาษา ไม่ว่าจะเป็น JavaScript API หรือ SDK ต่างๆ ซึ่งทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการทำงานตรงส่วนนี้อยู่แล้ว

G SuiteGoogle CloudGoogle Workspace

กำหนดการบังคับเปลี่ยนแปลง Package G Suite เป็น Google Workspace

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 Google ได้เปิดตัว Google Workspace ใหม่ มาแทนที่ G Suite ระบบเดิม ขณะนี้ Google ได้มีแผนการที่จะปรับ Package ของลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งาน G Suite ให้เป็น Google Workspace โดยอัตโนมัติ มีช่วงเวลาตามตารางดังต่อไปนี้

Security

OWASP Top 10 : Update 10 อันดับการโจมตี Web Application ปี 2021

OWASP หรือ Open Web Application Security Project คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ได้ทำการจัดอันดับช่องโหว่ที่มีความรุนแรง และพบเจอได้บ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน 10 อันดับขึ้นมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั่วโลก ได้รับการยึดถือเป็นมาตรฐานการตรวจสอบช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชัน ที่อธิบายรายละเอียดของช่องโหว่ที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรง 10 อันดับแรกขึ้นมา เชิญอัปเดตรายละเอียดแต่ละช่องโหว่ ได้ดังนี้

CiscoSecurity

Slido is Now Integrated with Webex Meeting

ด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเป็นแบบ Hybrid Work การประชุมแบบ Virtual Meeting ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในปัจจุบัน Webex จึงได้นำเอา Feature ของ Slido ซึ่งเป็น Interactive Platform มาเพิ่มเติมลงบน Webex Meeting เพื่อเพิ่ม User experiences ในการประชุมให้ดียิ่งขึ้น และลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำ Polls, Quizzes หรือ Q&A ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอ หรือสลับเครื่องมือในการทำงาน และยังช่วยให้ผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเครื่องมือต่างๆ ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Dell EMCHighlight

PowerStore All-Flash : Make It Simpler and More Intelligent

เดลล์เทคโนโลยี ได้ออกผลิตภัณฑ์ Dell EMC PowerStore แบบ All-Flash รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ ให้รองรับ Workloads ระบบงาน Virtualize และ Container ได้มากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy