เทคโนโลยี SD-WAN ที่เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ระบบเชื่อมต่อสาขา SDwan
เทคโนโลยี SD-WAN ที่เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ในช่วงปี 2019, IDC ได้มีการสำรวจแนวโน้มของเทคโนโลยี SD-WAN โดยจากผลการสำรวจบ่งชี้ว่า ตั้งแต่ปลายปี 2018 เป็นต้นมา 40% ของธุรกิจและกลุ่มงค์กรต่างๆ ได้เริ่มมีการลงทุนในเทคโนโลยี SD-WAN

และจากกลุ่มสำรวจกว่า 1,200 องค์กรทั่วโลก, 95% ตั้งใจที่จะติดตั้งและใช้งาน SD-WAN ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยรวมถึงการเริ่มใช้งานเพียงบางส่วนและใช้งานแบบเต็มรูปแบบ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน SD-WAN ที่กำลังเกิดขึ้น และหลายๆ องค์กรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี SD-WAN มาใช้ในองค์กร

เนื่องจากระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน อาจไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้งานถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของ  cloud-based apps, mobile workforces และ IoT technology มากยิ่งขึ้น  โดยผู้ที่ได้ใช้งาน SD-WAN ยังพูดถึงประโยชน์ของ SD-WAN ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรเป็น 3 ส่วน

Cisco Features

1. Reduced application latency

2. Lower cost of operations

3. More efficient WAN management

Source by IDC Reports

Cisco เองถือเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี SD-WAN โดย Cisco ได้มีอุปกรณ์ Cisco ISR และ ASR routers หลากหลายรุ่นที่จะช่วยทำให้ Solution SD-WAN มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร รวมทั้งยังช่วยเติมเต็มในด้านของความปลอดภัยเพิ่มเติมลงไปในตัวอุปกรณ์อีกด้วย โดยมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น

 • Application-aware enterprise firewall
 • Intrusion prevention
 • URL filtering
 • Advanced malware protection

เพื่อให้การดำเนินธุจกิจของท่านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางแทนเจอรีนซึ่งเป็น Cisco Gold Partner  พร้อมให้คำแนะนำใน Cisco Solution และบริการอื่นๆ
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่
info@tangerine.co.th หรือ 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-Cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy