Cyber Recovery Solution เสริมเกราะปกป้องข้อมูลองค์กร ปิดช่องโหว่ Cyber Attack

Cyber Recovery Solution เสริมเกราะปกป้องข้อมูลองค์กร ปิดช่องโหว่ Cyber Attack
แทนเจอรีนพร้อมให้คำปรึกษาและบริการการป้องกันภัย Cyber Attack หรือ Ransomware สำหรับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง และคู่ค้าชั้นนำระดับโลกอย่าง Dell Technologies ด้วย Cyber Resiliency หรือ Cyber Recovery Solution

Cyber Recovery Solution คือโซลูชันที่ช่วยในการสำรองข้อมูลจากระบบ Production และทำการ Duplicate ข้อมูลที่ได้ทำการสำรองแยกออกมาอีก 1 ชุด (Cyber Recovery Vault) โดยข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ โดยระบบจะทำการเปิดและปิดการเชื่อมต่อข้อมูลนี้จากระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คแบบอัตโนมัติ (Air Gap) รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการ Backup มาเทียบกับข้อมูลชุดก่อน โดยอาศัย Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และตรวจสอบดูว่าข้อมูลมีความผิดปกติจากเดิมหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดปกติจากเดิม เช่น ถูกโจมตีจาก Cyber Attack จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลทำการตรวจสอบและเร่งหาทางแก้ไขหรือรีบทำการกำจัดและจำกัดข้อมูลเหล่านั้นออกไป ที่สำคัญที่สุดข้อมูลที่เคยทำการสำรองไว้จะไม่ถูกทำลาย ยังคงสามารถกู้คืนข้อมูลที่ได้สำรองไว้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยสิ่งนี้จะช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจ โดยสามารถการกู้คืนข้อมูลกลับสู่สภาพแวดล้อมเดิมและกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้อย่างรวดเร็ว  

ทั้งนี้ Cyber Recovery Solution สามารถรองรับการทำงานได้ทั้ง On-premises และ Cloud

ในเดือนสิงหาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา PowerProtect Cyber Recovery ได้รับการรับรองโดย Sheltered Harbor ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสถาบันการเงิน 30  สถาบันที่น่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นโซลูชันที่ทำการปกป้องข้อมูล (Data Vaulting) เป็นรายแรก

เหตุผลที่ควรเลือก Dell Technologies: Cyber Recovery Solution

 1. เป็นระบบเก็บข้อมูลที่แยกออก (Air Gap) จากระบบเก็บสำรองข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุม
 2. ข้อมูลที่สำรองที่ Cyber Recovery Vault ไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ (Immutable)
 3. เป็นรายแรกที่สามารถทำ Full Content Indexing, Intelligent Analytics, Machine Learning, and Forensic Tools
 4. ป้องกันการโจมตีจากภายในและภายนอก รวมทั้งถึงแม้ว่าจะมี Malware เข้ามา ก็ไม่สามารถทำงานได้
 5. ระบบทำการระบุและกู้คืนข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

หากคุณสนใจบริการต่างๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือเบอร์ 02-285-5511
คุณจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีประสบการณ์

Share on social media

Nantipat.P

System Presales

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy