เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

Tangerine

|

Onetrust

แทนเจอรีนผู้เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนะแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซอฟต์แวร์ของ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยสามารถแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล

(Record of Processing Activity)

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้

(Cookie Consent)

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล

(​​Consent and Preferences Management)

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Rights/DSAR)

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing Activity)

OneTrust จะช่วยในการสร้างและบริหารจัดการคลังข้อมูล (data inventory) อีกทั้งยังทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เห็นถึงกระแสหรือการไหลของข้อมูล (data flow) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • จัดอบรมการใช้งาน OneTrust Data Mapping แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อจัดทำและจัดเก็บข้อมูล

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้ (Cookie Consent)

OneTrust Cookie Compliance เป็น solution ที่จะทำให้องค์กร สามารถที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้าน privacy เข้าไปใน website ของทางบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึง Marketing activities ต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บความยินยอมของลูกค้า, การสร้าง custom Preference centers รวมไปจนถึงการสแกนเพื่อหา Cookies และ data collection technologies ต่างๆที่มีอยู่บน website ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ data privacy

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการ scan website เพื่อตรวจสอบ Cookie ที่มีการใช้งานอยู่ในเว็บไชต์
         • ตั้งค่า Cookie banner เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อในรูปแบบของ script โดยมี layout ที่กำหนดตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ*
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Cookie Consent แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML/CSS สำหรับการกำหนดค่า layout/branding

หมายเหตุ  – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่งข้อความ สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล (Consent and Preferences Management)

OneTrust Universal Consent and Preference Management เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอม (consent) แบบรวมศูนย์ที่มีความปลอดภัยสูงตามแนวทาง data protection by design โดยระบบสามารถที่จะสร้าง Collection point เพื่อรองรับการให้, ถอน รวมไปถึงปรับปรุงความยินยอมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ webform, mobile application เป็นต้น ผ่าน SDK และ REST API ที่ระบบมีให้ โดย privacy team สามารถที่จะตรวจสอบ ติดตามสถานะของความยินยอมต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเข้ามาในระบบได้แบบสะดวก รวมถึงยังมี Preference center ที่เป็น self service portal เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าไปตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้อีกด้วย

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการกำหนดค่า Propose จำนวนไม่เกิน 2 Proposes
         • ดำเนินการกำหนดค่า Topic จำนวนไม่เกิน 5 Topics
         • ดำเนินการกำหนดค่า Collection point จำนวนไม่เกิน 1 Collection point *
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Universal Consent and Preference Management แบบ online เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่งแก้ไข application หรือ ระบบงานอื่นที่นำมาใช้งานร่วมกับ OneTrust

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ
– ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูล consent สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Rights/DSAR)

OneTrust Data Subject Access Rights เป็นระบบบริหารจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลการร้องของจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งจาก interactive webform ของระบบเอง ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการรับการร้องขอต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการรองรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งคำร้องขอผ่านทางช่องทาง API integration จาก website เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมไปถึงระบบ case management ต่างๆ

รายละเอียดการติดตั้ง

• กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
• กำหนดค่าเพื่อให้ใช้งานแบบฟอร์มได้จำนวน 1 ฟอร์ม โดยมี layout/branding ที่ลูกค้ากำหนด ตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ *
• กำหนดค่า workflow ให้สามารถใช้งานได้ตามรูปแบบมาตรฐานในการใช้งาน DSAR **
• จัดอบรมการใช้งาน Data Subject Access Rights แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML สำหรับการกำหนดค่า layout/branding
** ไม่รวมให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่ง workflow สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ

PDPA tools by Tangerine x OneTrust

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511 ได้ทันที

Share on social media

Wittawat Hemwannanurak

Business Development Manager - Cybersecurity

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
วิธีใช้ Google Data Studio
Data AnalyticsGoogle CloudGoogle Cloud Platform

Data Studio Tips! จะรู้ได้อย่างไรว่าใครควรใช้ Data Studio ในองค์กรเราบ้าง?

หลายองค์กรเริ่มมีการปรับตัวมาใช้ Business Intelligence แทนที่ Google Sheets หรือ Excel ในมุมของการทำ report กัน โดยมักจะใช้ Data Studio สำหรับทำ Dashboard เนื่องจากฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งเราก็ต้องการที่จะ Build ให้องค์กรของเราใช้ Dashboard ที่ทางทีม BI สร้างมาให้กับทุกคน แต่คำถามต่อมาคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าใครในองค์กรเราใช้ Data Studio กันบ้างล่ะ วันนี้ทาง Tangerine มีทริคดีๆ มาเล่าให้ฟังกัน

CiscoSecurity

Smart Workplace Technology: ตัวช่วยในการทำงานแบบ Hybrid ให้ดียิ่งขึ้น!

หลาย ๆ องค์กร ต้องต้องปรับตัวเข้ากับการทำงานแบบ Hybrid Work ทั้ง Work From Home หรือ Work From Anywhere เนื่องจากสถานการณ์บังคับจากเหตุการณ์แพร่เชื้อโควิด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร (Engagement) ที่ลดน้อยลงอย่างชัดเจน สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมคือ การสร้าง Hybrid Workplace (แบ่งการทำงานทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้าน) เพื่อรองรับรูปแบบที่เปลี่ยนไป และรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง

Security

เตรียมรับมือภัยร้าย BlackByte Ransomware ให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มออกมาตรการล็อกดาวน์ องค์กรต่าง ๆ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสนับสนุนให้สามารถทำงานได้จากระยะไกลหรือการทำงานที่บ้าน ในจุดนี้เองจึงทำให้องค์กรจะต้องมีพื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

เสริมการปกป้อง Virtual Environment ด้วย Workload Security

ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวการโจมตีข้อมูลภายในองค์กร หรือการเรียกค่าไถ่ข้อมูล โดยที่ Hacker จะหาช่วงโหว่ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลขององค์กร แล้วสร้างความเสียหายกับระบบงานทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ และเรียกค่าไถ่จากองค์กรเพื่อให้ข้อมูล หรือระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ในกรณีที่มีการสำรองข้อมูลไว้ก็จะช่วยให้กู้คืนข้อมูลกลับมาใช้งานได้ แต่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด

Google CloudGoogle Cloud PlatformHighlight

รู้จักกับ BigLake ส่วนผสมที่ลงตัวของ Data Lake และ Data Warehouse

นับตั้งแต่โลกให้ความสนใจกับ Big Data คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า Data Lake นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีมานานกว่า 10 ปีแล้ว หากให้ย้อนเวลาพาท่านผู้อ่านกลับไปราว ๆ 20 ปีก่อนที่ Data Lake จะเกิดขึ้น เราคงคุ้นเคยกับคำว่า “การทำเหมืองข้อมูลหรือ Data Mining” เสียมากกว่า นั่นคือยุคแรกที่เราเริ่มขุดเหมืองเพื่อหา Insight กัน

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy