เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

Tangerine

|

Onetrust

แทนเจอรีนผู้เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนะแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซอฟต์แวร์ของ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยสามารถแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล

(Record of Processing Activity)

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้

(Cookie Consent)

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล

(​​Consent and Preferences Management)

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Rights/DSAR)

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing Activity)

OneTrust จะช่วยในการสร้างและบริหารจัดการคลังข้อมูล (data inventory) อีกทั้งยังทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เห็นถึงกระแสหรือการไหลของข้อมูล (data flow) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • จัดอบรมการใช้งาน OneTrust Data Mapping แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อจัดทำและจัดเก็บข้อมูล

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้ (Cookie Consent)

OneTrust Cookie Compliance เป็น solution ที่จะทำให้องค์กร สามารถที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้าน privacy เข้าไปใน website ของทางบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึง Marketing activities ต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บความยินยอมของลูกค้า, การสร้าง custom Preference centers รวมไปจนถึงการสแกนเพื่อหา Cookies และ data collection technologies ต่างๆที่มีอยู่บน website ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ data privacy

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการ scan website เพื่อตรวจสอบ Cookie ที่มีการใช้งานอยู่ในเว็บไชต์
         • ตั้งค่า Cookie banner เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อในรูปแบบของ script โดยมี layout ที่กำหนดตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ*
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Cookie Consent แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML/CSS สำหรับการกำหนดค่า layout/branding

หมายเหตุ  – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่งข้อความ สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล (Consent and Preferences Management)

OneTrust Universal Consent and Preference Management เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอม (consent) แบบรวมศูนย์ที่มีความปลอดภัยสูงตามแนวทาง data protection by design โดยระบบสามารถที่จะสร้าง Collection point เพื่อรองรับการให้, ถอน รวมไปถึงปรับปรุงความยินยอมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ webform, mobile application เป็นต้น ผ่าน SDK และ REST API ที่ระบบมีให้ โดย privacy team สามารถที่จะตรวจสอบ ติดตามสถานะของความยินยอมต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเข้ามาในระบบได้แบบสะดวก รวมถึงยังมี Preference center ที่เป็น self service portal เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าไปตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้อีกด้วย

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการกำหนดค่า Propose จำนวนไม่เกิน 2 Proposes
         • ดำเนินการกำหนดค่า Topic จำนวนไม่เกิน 5 Topics
         • ดำเนินการกำหนดค่า Collection point จำนวนไม่เกิน 1 Collection point *
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Universal Consent and Preference Management แบบ online เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่งแก้ไข application หรือ ระบบงานอื่นที่นำมาใช้งานร่วมกับ OneTrust

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ
– ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูล consent สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Rights/DSAR)

OneTrust Data Subject Access Rights เป็นระบบบริหารจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลการร้องของจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งจาก interactive webform ของระบบเอง ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการรับการร้องขอต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการรองรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งคำร้องขอผ่านทางช่องทาง API integration จาก website เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมไปถึงระบบ case management ต่างๆ

รายละเอียดการติดตั้ง

• กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
• กำหนดค่าเพื่อให้ใช้งานแบบฟอร์มได้จำนวน 1 ฟอร์ม โดยมี layout/branding ที่ลูกค้ากำหนด ตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ *
• กำหนดค่า workflow ให้สามารถใช้งานได้ตามรูปแบบมาตรฐานในการใช้งาน DSAR **
• จัดอบรมการใช้งาน Data Subject Access Rights แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML สำหรับการกำหนดค่า layout/branding
** ไม่รวมให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่ง workflow สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ

PDPA tools by Tangerine x OneTrust

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511 ได้ทันที

Share on social media

Wittawat Hemwannanurak

Business Development Manager - Cybersecurity

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
บริษัทรับทำ Data Migration
HighlightSuccess Story

Tech Refresh & Data Migration ลดต้นทุน Tech Operation ผลักดันสู่ความท้าทายใหม่ในอนาคต | Tangerine x SVI

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านไอทีครอบคลุมทั้งระบบธุรกิจ ตั้งแต่ Infrastructure, Data Center, Network, Security และ ERP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทระดับโลกด้านการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

VMware Tanzu
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

เจาะลึกสุดยอดเทคโนโลยีจัดการข้อมูลระดับ Containers ได้ง่ายและรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่นำมาจากมุมมองการจัดการข้อมูล เจาะลึกลงไปในบล็อคการสร้างและขยายวิธีที่ Kasten K10 ผสานรวมกับ VMware Portfolio รวมถึง vSphere, Cloud Native Storage (CNS) และ Tanzu Kubernetes Grid (TKG) เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน สำรองและความคล่องตัว

K8
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

เสริมความปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูลให้ระบบ Kubernetes

การสำรองข้อมูลสำหรับระบบ Kubernetes ทาง Veeam มีผลิตภัณฑ์ Kasten K10 ที่ออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลของ Kubernetes โดยเฉพาะ และสนับสนุนการทำงานบน Cloud Native หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น VMware Tanzu, Openshift, Amazon EKS, Google GKE เป็นต้น ซึ่ง Kubernetes เองมีความแตกต่างจากระบบ Compute Infrastructure ที่ออกแบบแอปพลิเคชันให้มีขนาดเล็กลงที่ทำงานแบบ Container ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม หรือลด หรือปรับปรุง องค์ประกอบของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

Huawei

Access Point 4 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ ตรงใจผู้ใช้งานมากกว่าเดิม

Huawei ได้เปิดตัว Access point รุ่นใหม่

Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

สรุปเนื้อหาสำคัญจากงานสัมมนาออนไลน์ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets”

จากงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “How to Summarize & Present Data in Google Sheets” ขอสรุปความสำคัญให้ทุก ๆ ท่าน และสำหรับท่านที่พลาดโอกาสอีกครั้ง โดยภายในงานได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่มีอยู่มานำเสนอให้เข้าใจง่าย และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy