เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

เตรียมพร้อมรับมือ PDPA กันอย่างไร?

Tangerine

|

Onetrust

แทนเจอรีนผู้เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนะแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซอฟต์แวร์ของ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยสามารถแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล

(Record of Processing Activity)

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้

(Cookie Consent)

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล

(​​Consent and Preferences Management)

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Rights/DSAR)

1. ระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing Activity)

OneTrust จะช่วยในการสร้างและบริหารจัดการคลังข้อมูล (data inventory) อีกทั้งยังทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เห็นถึงกระแสหรือการไหลของข้อมูล (data flow) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • จัดอบรมการใช้งาน OneTrust Data Mapping แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อจัดทำและจัดเก็บข้อมูล

2. ระบบจัดการความยินยอมคุกกี้ (Cookie Consent)

OneTrust Cookie Compliance เป็น solution ที่จะทำให้องค์กร สามารถที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้าน privacy เข้าไปใน website ของทางบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึง Marketing activities ต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บความยินยอมของลูกค้า, การสร้าง custom Preference centers รวมไปจนถึงการสแกนเพื่อหา Cookies และ data collection technologies ต่างๆที่มีอยู่บน website ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ data privacy

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการ scan website เพื่อตรวจสอบ Cookie ที่มีการใช้งานอยู่ในเว็บไชต์
         • ตั้งค่า Cookie banner เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อในรูปแบบของ script โดยมี layout ที่กำหนดตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ*
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Cookie Consent แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML/CSS สำหรับการกำหนดค่า layout/branding

หมายเหตุ  – ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่งข้อความ สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

3. ระบบจัดการความยินยอมของข้อมูล (Consent and Preferences Management)

OneTrust Universal Consent and Preference Management เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอม (consent) แบบรวมศูนย์ที่มีความปลอดภัยสูงตามแนวทาง data protection by design โดยระบบสามารถที่จะสร้าง Collection point เพื่อรองรับการให้, ถอน รวมไปถึงปรับปรุงความยินยอมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ webform, mobile application เป็นต้น ผ่าน SDK และ REST API ที่ระบบมีให้ โดย privacy team สามารถที่จะตรวจสอบ ติดตามสถานะของความยินยอมต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเข้ามาในระบบได้แบบสะดวก รวมถึงยังมี Preference center ที่เป็น self service portal เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าไปตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้อีกด้วย

รายละเอียดการติดตั้ง

         • กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
         • ดำเนินการกำหนดค่า Propose จำนวนไม่เกิน 2 Proposes
         • ดำเนินการกำหนดค่า Topic จำนวนไม่เกิน 5 Topics
         • ดำเนินการกำหนดค่า Collection point จำนวนไม่เกิน 1 Collection point *
         • จัดอบรมการดูแลระบบ Universal Consent and Preference Management แบบ online เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่งแก้ไข application หรือ ระบบงานอื่นที่นำมาใช้งานร่วมกับ OneTrust

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ
– ไม่รวมการให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูล consent สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

4. ระบบจัดการคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Rights/DSAR)

OneTrust Data Subject Access Rights เป็นระบบบริหารจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลการร้องของจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งจาก interactive webform ของระบบเอง ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการรับการร้องขอต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการรองรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งคำร้องขอผ่านทางช่องทาง API integration จาก website เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมไปถึงระบบ case management ต่างๆ

รายละเอียดการติดตั้ง

• กำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
• กำหนดค่าเพื่อให้ใช้งานแบบฟอร์มได้จำนวน 1 ฟอร์ม โดยมี layout/branding ที่ลูกค้ากำหนด ตามฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบ *
• กำหนดค่า workflow ให้สามารถใช้งานได้ตามรูปแบบมาตรฐานในการใช้งาน DSAR **
• จัดอบรมการใช้งาน Data Subject Access Rights แบบ online สำหรับแต่ละองค์กร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

* ไม่รวมการปรับแต่ง HTML สำหรับการกำหนดค่า layout/branding
** ไม่รวมให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อปรับแต่ง workflow สำหรับใช้งานเฉพาะองค์กร

หมายเหตุ 
– ไม่รวมการดำเนินการปรับแต่งเพื่อใช้งานแบบ API integration กับระบบอื่นๆ

PDPA tools by Tangerine x OneTrust

ได้ที่อีเมล marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511 ได้ทันที

Share on social media

Wittawat Hemwannanurak

Business Development Manager - Cybersecurity

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
Security

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านเทคโนโลยี Web Browser Isolation

จากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันนี้ทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่พนักงานจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันที่สำนักงาน จึงเกิดการทำงานแบบ Work from Home กันมากขึ้น และด้วยเหตุนี้เองการทำงานในรูปแบบของ Work from Home นั้นก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยคุกคามบนเครื่อง Endpoint ได้อย่างเช่น เครื่องโน้ตบุ๊ค, อุปกรณ์มือถือ เป็นต้น

Google CloudGoogle Maps PlatformHighlight

Solution Library ตัวช่วยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่เพื่อธุรกิจ

นักพัฒนาโปรแกรมที่เรียกใช้ Google Maps Platform บางท่านอาจจะมีความสงสัยในการออกแบบระบบงานด้านแผนที่ เช่น ถ้าอยากจะได้งานด้านแผนที่ตามที่ได้วางแผนไว้ จะต้องเรียกใช้งาน API Service อะไร หรือเขียน Source Code ยังไง เพื่อให้การทำงานดูสมบูรณ์แบบมากที่สุด

GMP API
Google CloudGoogle Maps PlatformHighlight

Locator Plus Solution ตัวช่วยสำหรับระบบงานด้านแผนที่ในธุรกิจของคุณเพียงไม่กี่คลิก

สวัสดีผู้ใช้งาน Google Maps Platform ทุกท่าน มาในครั้งนี้ทาง Tangerine กลับมาด้วยบทความที่เป็น Blog Series โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทความที่จะค่อยๆ ปล่อยออกมาให้ทุกท่านได้รับความรู้ และเทรนเทคโนโลยีของ Google Maps Platform ในเรื่องของ Solution Library

Application_Modernization benefits
HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

เจาะ 3 กลยุทธ์ที่ Transform องค์กรสู่ยุคแห่ง Application Modernization

ปัจจุบัน Kubernetes เป็นเครื่องมือที่แพร่หลาย ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างเรียกใช้ และจัดการแอปพลิเคชันบนระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ VMware ได้ผสานรวม Kubernetes เข้ากับ vSphere และมีการริเริ่มที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนา Modernize Application

Check คนเข้าดู Dashboard อย่างละเอียด
Data AnalyticsGoogle CloudHighlight

Data Studio Tips! รู้งี้ทำนานแล้ว ติดตามพฤติกรรมการเข้าชม Dashboard ของเราด้วย Google Analytics

ต่อยอดจากเทคนิคที่แล้วที่ทำให้เราทราบว่าใครในองค์กรเราบ้างใช้ Data Studio วันนี้ Tangerine มีอีกหนึ่งเทคนิคในการติดตามดูพฤติกรรมการดูรายงานของผู้ใช้ต่างๆ เมื่อเรา public ออกมาให้ทีมอื่นๆ หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปให้ทราบถึง demographic ของพวกเขา, device ที่เขาใช้ หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยเราเข้าใจผู้ชมและปรับปรุงรายงานของเราให้ตรงผู้ชมมากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy