แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว

Consent cookies
แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว
ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ต่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งหลายบริษัทอาจใช้บริการ Outsouce ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ มีทีม Deverloper หรือ Marketing ในการดูแลเว็บไซต์ และมีการนำ Cookie มาใช้งานบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเก็บหรือใช้งาน Cookie ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Cookie แต่ละตัวก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ Cookie Consent จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

โดยการทำงานของเครื่องมือบริหารจัดการ Cookie Consent ที่ตอบโจทย์กับกฏหมาย PDPA และกฏหมาย GDPR
ควรมีการขอ consent ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมไปถึงการ block การทำงานของ Cookie หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมกับ Cookie Consent นั้นๆ

การทำงานของ Cookie Consent Management มีดังนี้
 1. เมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์จะแสดง Cookie Banner หรือแถบเพื่อขอรับความยินยอมของลูกค้าในรูปแบบคุกกี้ขึ้นมา เพื่อให้พิจารณาให้ความยินยอม
 3. ลูกค้าทําการตอบรับการให้ความยินยอมของคุกกี้ (Accept หรือ Reject)
 4. Cookie Banner จะทําการอัพเดทค่าการให้ความยินยอมไปยังระบบ Cookie Consent Management
 5. ระบบ Cookie Consent Management จะทําการติดต่อไปยังระบบ Tag Manager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอก อาทิเช่น Google Tag Manager หรือ Facebook Pixel
 6. เพื่อทําการแจ้งถึงสถานะความยินยอมที่ผู้เข้าเว็บไซต์ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็น Accept หรือ Reject ในส่วนของ Cookie นั้นๆ
 7. ระบบ TagManager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอกจะทําการสั่งการให้ Cookie ที่รับผิดชอบนั้น สั่งให้อยู่ทํางานหรือไม่ทำงาน ตามความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้ไว้
 8. ระบบ Cookie Consent Managemen จะทําการ Allow หรือ Block Cookie อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดการโดยระบบ Tag Manager

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถแยก Cookie ออกเป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Cookie Consent ใด้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ Privacy เช่น PDPA ของไทย และ GDPR เป็นต้น ซึ่งแทนเจอรีนขอนำเสนอ OneTrust (ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล) ที่มีระบบ Cookie Consent Management  โดยมีความสามารถหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • สามารถทำการสแกนและกำหนดการสแกนเป็นแบบ Schedule บน Website ที่ต้องการพร้อมแสดงรายละเอียดได้
 • ระบบมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการจำแนกประเภทของ Cookie ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ ​Cookiepedia
 • ระบบสามารถจัดประเภทของ Cookie เพื่อใช้ในการระบุวัตถุประสงค์ได้หลายแบบ 

ยกตัวอย่างเช่น Strictly Necessary Cookies, Performance Cookies, Functional Cookies, Targeting Cookies และ Social Media Cookies

 • ระบบอนุญาตให้มีการสร้าง Category ได้
 • สามารถสร้าง Rule โดยใช้ข้อมูลจาก Location ของ Visitor ได้
 • ระบบสามารถจัดการ Website ได้จำนวนหลาย Domain

แทนเจอรีนพร้อมบริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy