แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว

Consent cookies
แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว
ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ต่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งหลายบริษัทอาจใช้บริการ Outsouce ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ มีทีม Deverloper หรือ Marketing ในการดูแลเว็บไซต์ และมีการนำ Cookie มาใช้งานบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเก็บหรือใช้งาน Cookie ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Cookie แต่ละตัวก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ Cookie Consent จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

โดยการทำงานของเครื่องมือบริหารจัดการ Cookie Consent ที่ตอบโจทย์กับกฏหมาย PDPA และกฏหมาย GDPR
ควรมีการขอ consent ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมไปถึงการ block การทำงานของ Cookie หากผู้ใช้งานยินยอมกับ Cookie Consent นั้นๆ

การทำงานของ Cookie Consent Management มีดังนี้
 1. เมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์จะแสดง Cookie Banner หรือแถบเพื่อขอรับความยินยอมของลูกค้าในรูปแบบคุกกี้ขึ้นมา เพื่อให้พิจารณาให้ความยินยอม
 3. ลูกค้าทําการตอบรับการให้ความยินยอมของคุกกี้ (Accept หรือ Reject)
 4. Cookie Banner จะทําการอัพเดทค่าการให้ความยินยอมไปยังระบบ Cookie Consent Management
 5. ระบบ Cookie Consent Management จะทําการติดต่อไปยังระบบ Tag Manager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอก อาทิเช่น Google Tag Manager หรือ Facebook Pixel
 6. เพื่อทําการแจ้งถึงสถานะความยินยอมที่ผู้เข้าเว็บไซต์ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็น Accept หรือ Reject ในส่วนของ Cookie นั้นๆ
 7. ระบบ TagManager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอกจะทําการสั่งการให้ Cookie ที่รับผิดชอบนั้น สั่งให้อยู่ทํางานหรือไม่ทำงาน ตามความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้ไว้
 8. ระบบ Cookie Consent Managemen จะทําการ Allow หรือ Block Cookie อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดการโดยระบบ Tag Manager

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถแยก Cookie ออกเป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Cookie Consent ใด้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ Privacy เช่น PDPA ของไทย และ GDPR เป็นต้น ซึ่งแทนเจอรีนขอนำเสนอ OneTrust (ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล) ที่มีระบบ Cookie Consent Management  โดยมีความสามารถหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • สามารถทำการสแกนและกำหนดการสแกนเป็นแบบ Schedule บน Website ที่ต้องการพร้อมแสดงรายละเอียดได้
 • ระบบมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการจำแนกประเภทของ Cookie ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ ​Cookiepedia
 • ระบบสามารถจัดประเภทของ Cookie เพื่อใช้ในการระบุวัตถุประสงค์ได้หลายแบบ 

ยกตัวอย่างเช่น Strictly Necessary Cookies, Performance Cookies, Functional Cookies, Targeting Cookies และ Social Media Cookies

 • ระบบอนุญาตให้มีการสร้าง Category ได้
 • สามารถสร้าง Rule โดยใช้ข้อมูลจาก Location ของ Visitor ได้
 • ระบบสามารถจัดการ Website ได้จำนวนหลาย Domain

แทนเจอรีนพร้อมบริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
api management
ApigeeGoogle Cloud

ขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม digital transformation ด้วย API และ Ecosystem Strategies

ในธุรกิจระดับ enterprise นั้นนอกจากเรื่อง innovation ที่เป็นประเด็นอยู่เสมอๆ แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่กำลังเป็นที่พูดถึงอีกคำนั่นคือ co-innovation ซึ่งเป็นแนวความคิดขององค์กรในการร่วมมือกับ partner ภายนอกองค์กรเพื่อสร้าง business innovation ที่มีประสิทธิภาพ

Google Maps Platform
Google CloudGoogle Maps Platform

รู้หรือไม่? สถานที่ที่เราค้นหา จะมีการเรียกใช้งานว่า Place Details

ผู้ใช้งาน Google Maps ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดี ในเรื่องของการใช้งานเพื่อค้นหาสถานที่ ที่เราต้องการจะไป หรือดูรายละเอียดต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ แต่รู้หรือไม่ว่า รายละเอียดข้อมูลเหล่านี้บน Google Maps Platform จะมีการเรียกใช้งานว่า Place Details ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Place API

G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

ในยุคโควิด-19 ที่หลายๆ องค์กรปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ Work From Home, การใช้ tools ต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงาน และ Google Workspace เอง ก็เป็นดาวเด่นในเรื่อง Work Collaboration Tools และเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยในการติดต่อสื่อสารก็คือ Messaging App อย่าง Google Chat

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

Stop Phishing อัพเกรดความปลอดภัย ทางไซเบอร์ก่อนถูกแฮกข้อมูล

เคสการโจมตีด้วย Ransomware ของหน่วยงานราชการในไทย ที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว โดนเรียกค่าไถ่
มูลค่ากว่า 63,000 ล้านบาท ตอนนี้องค์กรของคุณมีวิธีป้องกันอย่างไร Tangerine x VMware แชร์วิธีเพิ่มความปลอดภัยด้วยเทคนิค NGAV & Behavioral EDR สิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลในองค์กรผ่าน Cloud

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

VMware Intrinsic Security รับมือภัยคุกคามในยุค Multi Cloud และ Container (Protect Network/Protect Endpoint/See Everything)

“By 2025, more than 85% of global organizations will be running containerized applications in production, which is a significant increase from fewer than 35% in 2019” [ GARTNER ]

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy