แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว

Consent cookies
แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว
ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ต่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งหลายบริษัทอาจใช้บริการ Outsouce ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ มีทีม Deverloper หรือ Marketing ในการดูแลเว็บไซต์ และมีการนำ Cookie มาใช้งานบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเก็บหรือใช้งาน Cookie ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Cookie แต่ละตัวก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ Cookie Consent จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

โดยการทำงานของเครื่องมือบริหารจัดการ Cookie Consent ที่ตอบโจทย์กับกฏหมาย PDPA และกฏหมาย GDPR
ควรมีการขอ consent ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมไปถึงการ block การทำงานของ Cookie หากผู้ใช้งานยินยอมกับ Cookie Consent นั้นๆ

การทำงานของ Cookie Consent Management มีดังนี้
 1. เมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์จะแสดง Cookie Banner หรือแถบเพื่อขอรับความยินยอมของลูกค้าในรูปแบบคุกกี้ขึ้นมา เพื่อให้พิจารณาให้ความยินยอม
 3. ลูกค้าทําการตอบรับการให้ความยินยอมของคุกกี้ (Accept หรือ Reject)
 4. Cookie Banner จะทําการอัพเดทค่าการให้ความยินยอมไปยังระบบ Cookie Consent Management
 5. ระบบ Cookie Consent Management จะทําการติดต่อไปยังระบบ Tag Manager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอก อาทิเช่น Google Tag Manager หรือ Facebook Pixel
 6. เพื่อทําการแจ้งถึงสถานะความยินยอมที่ผู้เข้าเว็บไซต์ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็น Accept หรือ Reject ในส่วนของ Cookie นั้นๆ
 7. ระบบ TagManager หรือระบบจัดการ Cookie จากภายนอกจะทําการสั่งการให้ Cookie ที่รับผิดชอบนั้น สั่งให้อยู่ทํางานหรือไม่ทำงาน ตามความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้ไว้
 8. ระบบ Cookie Consent Managemen จะทําการ Allow หรือ Block Cookie อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดการโดยระบบ Tag Manager

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถแยก Cookie ออกเป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Cookie Consent ใด้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ Privacy เช่น PDPA ของไทย และ GDPR เป็นต้น ซึ่งแทนเจอรีนขอนำเสนอ OneTrust (ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล) ที่มีระบบ Cookie Consent Management  โดยมีความสามารถหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • สามารถทำการสแกนและกำหนดการสแกนเป็นแบบ Schedule บน Website ที่ต้องการพร้อมแสดงรายละเอียดได้
 • ระบบมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการจำแนกประเภทของ Cookie ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ ​Cookiepedia
 • ระบบสามารถจัดประเภทของ Cookie เพื่อใช้ในการระบุวัตถุประสงค์ได้หลายแบบ 

ยกตัวอย่างเช่น Strictly Necessary Cookies, Performance Cookies, Functional Cookies, Targeting Cookies และ Social Media Cookies

 • ระบบอนุญาตให้มีการสร้าง Category ได้
 • สามารถสร้าง Rule โดยใช้ข้อมูลจาก Location ของ Visitor ได้
 • ระบบสามารถจัดการ Website ได้จำนวนหลาย Domain

แทนเจอรีนพร้อมบริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Google maps api services
Google CloudGoogle Maps Platform

เลือก API Services จาก Google Maps Platform ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เชื่อว่าผู้ใช้งานหลายๆ ท่านน่าจะเคยมีความสงสัย และสับสนเกี่ยวกับการเรียกใช้งานแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ที่ GMP มีให้บริการ API Service อย่าง Dynamic Maps API, Static Maps API, Embed Maps API ว่าคืออะไร มีจุดเด่นในด้านไหนบ้าง และเหมาะกับการทำงานด้านแผนที่แบบไหน มาดูกัน

GCP Data Fusion
Google CloudGoogle Cloud Platform

Google Data Fusion สร้าง Pipeline แบบคนขี้เกียจโค้ดจนตัวเป็นขน

ถ้าคุณเป็น Data Engineer แต่วันหนึ่งคุณดันขี้เกียจจะโค้ดสร้าง Data Pipeline หรือต้องการค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ง่ายกว่าเดิม Data Fusion อาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้คุณ

Apigee-API_proxy
ApigeeGoogle Cloud

มาลองสร้าง API proxy บน Apigee Edge กัน

บทความนี้แสดง quick intro การสร้าง proxy บน Apigee Edge เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในขั้นตอน และสามารถลองทำตามได้

Google Workspace อัพเดท
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่การเก็บข้อมูลของ Google Workspace เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?
ในปี 2021 เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพื้นที่การจัดเก็บ Google Photos, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard ที่จะส่งผลกระทบต่อโดเมน และผู้ใช้งานทุกท่าน

Cisco Securex ราคา
Security

ท้าทายการทำงานแบบ Hybrid Workspace ด้วย Cisco SecureX

Simplify Security with Cisco SecureX
ในยุคของการทำ Business แบบ New normal ที่กำลังพูดกันถึงว่าลูกค้าของเรากำลังประสบกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆ โดยการเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Hybrid workspace

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy