Wi-Fi 7 : อนาคตใหม่เทคโนโลยีไร้สาย

Wi-Fi 7 : อนาคตใหม่เทคโนโลยีไร้สาย
Wi-Fi 7 เป็นมาตรฐาน Wi-Fi รุ่นต่อไปที่จะเปิดตัว โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า IEEE 802.11be — extremely high throughput (EHT) นอกจาก Wi-Fi 7 จะนำพื้นฐานของ Wi-Fi 6 มาใช้งานแล้ว Wi-Fi 7 ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนี้
 •  320 MHz bandwidth
 • 4096-quadrature amplitude modulation (QAM)
 • Multi-resource unit (RU)
 • Multi-link operation (MLO)
 • Enhanced multi-user multiple-input multiple-output (MU-MIMO)
 • Multi-access point (AP) coordination

ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้ทำให้อัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และ Lantecy ที่ต่ำกว่า โดยคาดว่า Wi-Fi 7 จะรองรับปริมาณงานสูงถึง 30 Gbps หรือประมาณสามเท่าของ Wi-Fi 6 และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย และมีความต้องการที่สูงขึ้นทั้งในมุมของ throughput และ latency ตัวอย่างของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ได้แก่

 • VDO 4K และ 8K (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งรับข้อมูลสูงสุดถึง 20 Gbps)
 • Virtual reality (VR)/Augmented reality (AR) การเล่นเกมออนไลน์ (ซึ่งต้องการ latency ที่ต่ำกว่า 5 ms)
 • VDO Conference การประชุมออนไลน์ และ Cloud Computing การประมวลผลแบบคลาวด์

เมื่อเผชิญกับความต้องการที่สูงเช่นนี้ Wi-Fi 6 มาตรฐาน Wi-Fi ปัจจุบันนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้างต้นได้ ด้วยเหตุนี้ IEEE กำลังจะออกการแก้ไขใหม่ในชื่อ IEEE 802.11be EHT หรือที่เรียกว่า Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6

Wi-Fi 7 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่มากมาย โดยข้อมูลต่อไปนี้เปรียบเทียบ Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 7 มีดังต่อไปนี้

Wifi7 คืออะไร

อย่างที่ทราบกันว่า คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตซึ่งไม่เพียงพอสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ ทำให้เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ย่อมต้องพบกับปัญหา Quality of Service (QoS) ที่ค่อนข้างต่ำ เพื่อให้ได้อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 30 Gbps Wi-Fi 7 จึงได้มีการนำคลื่น 6 GHz มาใช้งานเพื่อทำการรวมช่องสัญญาณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 240 MHz (160+80 MHz) และ 320 MHz (160+160 MHz) มีการประสานงานระหว่างกลุ่ม AP มาใช้งานในการวางแผนการที่จะให้สามารถใช้งานประสิทธิภาพของช่องสัญญาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย Wi-Fi 7 จะช่วยปรับปรุงอัตราการส่งข้อมูลอย่างมาก และให้มีค่า latency ต่ำลง ไฮไลท์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชันเกิดใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น

 • Video stream
 • Video/Voice conference
 • Online gaming
 • Real-time collaboration
 • Cloud/Edge computing
 • Industrial IoT
 • Immersive AR/VR
 • Interactive telemedicine

Ref : Huawei

บริษัทแทนเจอรีนมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้าน Digital Technology
หากคุณสนใจบริการต่างๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02 285 5511

Share on social media

Jakkarin Wajananawat

Network Presales Manager

Tangerine Expertise

Related Solution

Expand Interests

All and More

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy