What Cisco is doing with Hybrid IT

อะไรคือ Hybrid IT?

ศัพท์ยอดฮิต ติดเทรนด์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ – แต่ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ยอดฮิตคืออะไร?

ในโลกของเทคโนโลยี ช่างเต็มไปด้วยคำศัพท์ที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งถ้าคุณเคยได้ยินหรือได้ฟังคำศัพท์ที่ว่า “Hybrid IT” แล้วยังรู้สึกสงสัยไม่หาย และบทความนี้จะช่วยให้คำจำกัดความของคำว่า Hybrid IT กับคุณ จนคุณสามารถที่จะเข้าใจ Hybrid IT ได้อย่างถ่องแท้ รออะไรอยู่ไปดูกันเลย!

Hybrid IT คือความสามารถขององค์กร ที่สามารถที่จะใช้งานทรัพยากรที่อยู่ภายใน Data Center (On Premises) รวมถึงอยู่บน Cloud ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายๆ องค์กรไม่สามารถที่จะพึ่งพาทรัพยากรที่อยู่ภายใน Data Center ในการทำ Automation เพียงอย่างเดียวได้ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่อยู่บน Cloud เพื่อให้ได้ความสามารถต่างๆเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้ง Application ใหม่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น และการตรวจตราหรือเฝ้าระวังระบบรวมถึง Application ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามที่บอกไว้แล้วว่า Hybrid IT คือการรวมกันของสิ่งของ 2 สิ่งที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการที่จะทำ Digital Transformation โดย CIO ทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Hybrid IT เป็นเหมือนแบบแผนที่จะใช้ในการจัดการความท้าทายทางด้านธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน เช่น ความต้องการขององค์กรที่จะปรับตัวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การปรับปรุง Customer Experience ในรูปแบบที่เป็น real-time ให้มากขึ้น รวมถึงการกระจายตัวของข้อมูลทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

อะไรคือประโยชน์ของ Hybrid IT?

ถ้าองค์กรมี Hybrid IT นั่นหมายความว่าพวกเขาจะมีขุมกำลังของทางฝั่ง On Premises Data Center และในฝั่งของ Cloud Data Centers ดังนั้นเปรียบเสมือนว่า พวกเขาจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องที่จะใช้ในการจัดการกับทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามา สำหรับข้อมูลในฝั่งของ On Premises นั้นจะสามารถทำงานได้ดีกับ Low-Latency และ High Data Workload ในขณะที่ข้อมูลของ On Cloud Data Center นั้นจะช่วยในเรื่องของการรองรับการขยายตัวในอนาคต และเรื่องการกระจายตัวของข้อมูล เป็นต้น

การขนส่งข้อมูลสามารถทำได้รวดเร็วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย Hybrid IT และสามารถนำพาธุรกิจไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะติดตั้ง Application ได้ในทุกๆ ที่ ด้วย Infrastructure เพียงหนึ่งเดียวที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่อยู่บน On Premises และ Cloud รวมถึงทำให้การวางแผนในการทำ Go to Market สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

อะไรคือสิ่งที่ Cisco ต้องทำกับ Hybrid IT?

Cisco’s Hybrid Solution for Kubernetes on Amazon Web Services (AWS) จะช่วยให้องค์กรสามารถที่จะติดตั้ง เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย สร้างการเชื่อมต่อ และติดตาม หรือเฝ้าระวัง Kubernetes-based Applications ทั้งที่อาศัยอยู่บน On Premises และ AWS Cloud ได้ ด้วย Solution ดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถที่จะเชื่อมต่อ Infrastructure ที่ได้มีการลงทุนไปแล้วใน On Premises Data Center เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อยู่บน Public Cloud ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึง AWS User Identity และการบริหารจัดการ Users ที่ทำงานร่วมกันกับ Cisco’s Container Platform เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Kubernetes Application ได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา

Cisco เชื่อว่าเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง 2 โลกด้วย Hybrid IT (On Premises และ บน Cloud) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของความสอดคล้องกันของ On Premises และความตรงไปตรงมาของระบบ Cloud การติดตั้ง Application ด้วยระบบ Cloud การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของ On Premises Data Center ด้วย Cloud Speed ฯลฯ

Facebook: https://www.facebook.com/tangerine.ITConsulting

 Ref:  https://www.cisco.com

https://www.howtogeek.com

หากท่านสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ info@tangerine.co.th หรือ 02 285 5511

Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Blogs

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
      This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy