A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

The all-flash enterprise array สำหรับทุกความต้องการภายในองค์กร

 

AFA ระดับองค์กรแรกที่ใช้ NVMe 100%

FLASHARRAY//X เป็น All-Flash Storage แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาสำหรับยุคสมัยแห่ง Cloud มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดสำหรับรองรับ Tier1 application ได้อย่างดี โดยมี Latency ในระดับ Microsecond ในระดับ GB พร้อมบริการข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้มีความทนทานในระดับ 99.9999% ได้ยายนานถึง 2 ปี (รวมเวลาที่เกิดการซ่อมบำรุงระบบและการอัพเกรดระบบด้วย) พร้อมทั้งยังมีบริการสนับสนุนจาก Pure1 ที่ไร้คู่แข่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาภายใน  ทุกชุดในตัว

The cloud-era flash array for harnessing the power of data at scale.

FLASHBLADE นวัตกรรม All flash Array สำหรับรองรับการให้บริการ File Storage และ Object Storage สำหรับตอบโจทย์ความต้องการของ Native Application มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับ Big Data ได้ในตัว และความเร็วที่เหนือกว่าระบบ flash Array ทั่วไป

 

Converged infrastructure solution. Deploy your cloud fast, scale without compromise.

FLASHSTACK เป็นระบบ Hardware สำเร็จรูปที่ออกแบบร่วมกับ Partner ชั้นนำอย่าง Cisco, VMware, Microsoft และผู้ผลิดรายอื่นๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งาน IT Infrastructure ซึ่งประกอบไปด้วย Server, All flash Storagr, Networking, Virtualization และ Software อื่นๆ ที่ผ่านการออกแบบและทดสอบร่วมกันระหว่างหลายผู้ผลิตให้องค์กรพร้อมนำไปใช้งานหรือต่อยอดสร้างเป็นระบบ Cloud ได้ทันที

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ FLASHSTACK

Software purpose built to exploit the full potential of flash for the cloud era.

PURITY เป็นชุด Software ที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม All Flash Array โดยเฉพาะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับทั้งในรูปแบบ Block / File / Object / Contrainer Storage รวมถึงบริหารจัดการได้ง่ายดาย ที่มาพร้อม Data Services แบบครบครัน

  • PURITY//REDUCE: UNBEATABLE DATA REDUCTION with Inline Duduplication and Compression
  • PURITY//ASSURE: GOODBYE DOWNTIME With proven 99.9999% availability
  • PURITY//PROTECT: RECOVERY INSTANTLY FROM ANYWHERE within minutes with complete policy-based automation

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางของ Pure Storage ผ่าน Cloud

PURE1 ระบบบริหารจัดการ All Flash Array ผ่าน Cloud Base ที่จะช่วยให้การดูแลรักษาอุปกรณ์ All Flash Array ทั้งหมดขององค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่สุด ด้วยแนวคิด “MANAGE FROM ANYWHERE, INSTALL NOTHING” สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ All Flash Array ของ Pure Storage ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็น FlashArray หรือ FlashBlade ก็ตาม พร้อมมีระบบ Analytics ในตัวที่ช่วยใช้องค์กรสามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างง่ายดาย

 

Application

Application

All Application such as SAP, Oracle Database, Microsoft Apps, Server Virtualization and Virtual Desktop.

Get maximum database performance with FlashArray//m speed and simplicity.

 

Microsoft Apps | VDI | Oracle Database | SAP

Infrastructure

Infrastructure

Virtualize and consolidate all your workloads – and accelerate possible.

FlashStack | Virtualization | Private Cloud | Hybrid Cloud | OpenStack | Data Protection

Industry

Industry

Leverage all-flash to dramatically simplify IT, lower TCO, and improve online services.
Education | Government | Healthcare | SaaS | Managed Service Providers | Life Sciences | EDA/Manufacturing | Data Analytics | Media & Entertainment

ประสบการณ์ของทีมงานแทนเจอรีน กับ Pure Storage

  • เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการบริการอย่างจริงใจ

  • มองเป้าหมายธุรกิจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุผล

  • มากกว่าการบริการคือการเป็นที่ปรึกษาตอลดจนเสนอโซลูชันที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

  • มีทีมผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในสายของ All Flash Storage ที่มีคุณภาพ

  • ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

  • จัดสรรโซลูชันที่เหมาะสำหรับการรองรับ Workload ที่หลากหลาย

  • มีประสบการณ์ในการบริการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ

POC (Proof Of Concept)

- Performance testing for Storage
- Testing Storage features & function
- Monitoring Storage IOPs from real data
- Testing Reduction ratio

Estimate Workload for Oracle database

- Collect performance statistics
- Analyze Oracle performance from Pure experts
** This services are apply for Oracle database with monitoring license

A WORLD OF POSSIBILITY

Contact Sales