ทำความรู้จักกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับใหม่ล่าสุด

ข่าวคราวเกี่ยวกับ พรบ.ฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา การปรับปรุง พรบ. ฉบับนี้ก็เนื่องจากมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีการส่งผ่านข้อมูลต่อกันอย่างรวดเร็ว และส่งได้หลากหลายวิธีเช่น อีเมล หรือการอัพโหลดข้อมูลขึ้นคลาวด์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ อาจถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือบุคคลบางกลุ่ม จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของข้อมูล เช่น ถูกนำเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปเผยแพร่ จนถูกคุกคาม หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวไปเปิดใช้โทรศัพท์ต่างประเทศ เป็นต้น โดยให้เวลาหน่วยงานต่างๆ ทำการสรรหาจัดเตรียมระบบให้พร้อมรับมือภายในเวลา 1 ปีนับจากนี้

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ปี 62 บังคับใช้กับใคร?
และต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร?

พรบ. ฉบับนี้จะบังคับใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง เตรียมพร้อม คือ ต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำระบบสำหรับป้องกันไม่ให้ข้อมูลผู้ใช้งานรั่วไหลออกไปสู่ภายนอก ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งสำหรับบุคคลและนิติบุคคล โดยโทษจำคุกอยู่ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี และโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 แสน จนถึงไม่เกิน 5 ล้านบาทแล้วแต่ความผิด

เรื่องของข้อมูลสำคัญ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรจำเป็นต้องพิจารณาถึงการเก็บรักษาและป้องกันให้ดี ไม่ควรละเลย แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตาม หากขาดการป้องกันแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจสายเกินกว่าจะแก้ไขได้ นอกจากจะสูญเสียเงินค่าปรับแล้ว ยังอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอีกด้วย

Tangerine มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ และช่วยออกแบบระบบ เพื่อช่วยองค์กรปฏิบัติตาม พรบ. ฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Vendors

Highlight Post

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Computerlogy ร่วมมือกับ Tangerine นำ Google Cloud Platform มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Socialenable 4.0) ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการ Analytics ข้อมูล Social media และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Customer Success Case : Google Sheets Query

Customer Success Case : Google Sheets Query

เปลี่ยนจาก Vlookup มาใช้คำสั่ง Query บน Google Sheets นั้นทำงานเร็วกว่ามาก เพราะการประมวลผลอยู่ที่ Server ของ Google และไม่ทำให้เครื่องทำงานหนัก

Islamic Bank of Thailand : Success Story

Islamic Bank of Thailand : Success Story

สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Total IT Solution และเป็น Partner ในระดับ Permium ในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค และในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 คน ด้วยการนำทีม Change Management ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งช่วยลดผลกระทบ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

Knowledge

บันทึกข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ Flash Drive ด้วย Google Drive

บันทึกข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ Flash Drive ด้วย Google Drive

G Suite Google Cloud Knowledge

Google Drive ฝากไฟล์บน Cloud แบบฟรีๆ

การสร้างเอกสารด้วย Google Docs

การสร้างเอกสารด้วย Google Docs

G Suite Google Cloud Knowledge

Google Docs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกัน ลดเวลาการรอรายละเอียดงานหรือรอตรวจงาน

Suggesting Mode – Google docs

Suggesting Mode – Google docs

G Suite Google Cloud Knowledge

การเปลี่ยนมุมมองของเอกสาร

News and Events

Related Blogs

Scroll to Top

ติดต่อ - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy