ป้องการข้อมูลรั่วไหลในระดับ Endpoint ด้วย Cisco® AMP for Endpoints

วิธีเตรียมพร้อม PDPA
ป้องการข้อมูลรั่วไหลในระดับ Endpoint ด้วย Cisco® AMP for Endpoints
โดยปัจจุบันเรื่องของ พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใกล้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้แล้ว เพื่อป้องกันรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

โดยการป้องกันในรูปแบบเดิมยังคงประสบปัญหาในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลจากปัญหามัลแวร์ในโลกสมัยใหม่ อันเกินจากอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น เดสก์ท็อป แล็ปท็อป จนกระทั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นที่มาของการนำเสนอ solution ในการป้องกัน Endpoint แบบใหม่ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่า และสามารถตอบสนองต่อการโจมตีและมัลแวร์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

Cisco PDPA

Cisco® AMP for Endpoints คือ Solution ที่สามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองภัยคุกคามได้ภายในตัวเองโดยอาศัยการทำงานในลักษณะ Cloud-based Analytics โดยสามารถใช้งานได้กับ Operating System ประเภทต่างๆ เช่น Windows, Mac, Linux, Android, iOS โดยใช้หลักการทำงานแบบ SaaS ภายใต้ระบบ Cloud ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น โดยแบ่งการทำงานเป็นส่วนหลักๆ ได้ดังนี้

cisco tangerine

Prevention คือ การหยุดการคุกคามให้มั่นใจได้ว่า Endpoint จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหลังจากที่มีการตรวจพบ โดยใช้ชุดเทคโนโลยีในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อหยุดมัลแวร์แบบ real-time และปกป้องปลายทางจากการโจมตีที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบัน ด้วยชุดเครื่องมือดังนี้

 • File Reputation AMP for Endpoints
  มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของทุกไฟล์ที่เคยเห็น และสามารถแยกประเภทที่ดีหรือไม่ดีที่ ด้วยเหตุนี้มัลแวร์ที่เป็นที่รู้จักจึงถูกกักกันอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งสามารถลดการทำงานของ Processor ได้ในเวลาเดียวกัน
 • Antivirus: AMP for Endpoints
  มีเครื่องมือป้องกันไวรัสที่ใช้คำจำกัดความที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาสำหรับปลายทางทั้ง Windows และ Mac หรือ Linux โดยใช้หลักการการทำงานแบบ
  Custom signature-based ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถสามารถควบคุมและใช้ระบบ blacklist ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดนฐานข้อมูล virus signature จะถูกจัดเก็บอยู่ที่ Endpoint แต่ละเครื่องซึ่งหมายความว่าไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อ Cloud ในการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า Endpoint ได้รับการปกป้องทั้งในขณะที่ online และ offline
 • Machine learning analysis: AMP for Endpoints
  มีอัลกอริทึมเพื่อ “เรียนรู้” เพื่อระบุไฟล์และกิจกรรมที่เป็นอันตรายตามคุณลักษณะของมัลแวร์ที่รู้จัก ความสามารถของ Machine learning ใน AMP for Endpoints ได้รับออกแบบและตรวจสอบโดย Cisco Talos ™เพื่อให้แน่ใจว่าได้โมเดลที่ดีและแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจจับมัลแวร์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ทันที
cisco พรบคุ้มครองข้อมูล

Detection แม้ว่าการป้องกันมัลแวร์จะจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Endpoint แต่การต่อสู้กับการโจมตีในรูปแบบใหม่นั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการตรวจจับโดย AMP for Endpoints สามารถตรวจสอบ Endpoint อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยตรวจจับภัยคุกคามใหม่ ที่ยังไม่รู้จัก

 • Malicious activity protection: AMP for Endpoints
  สามารถตรวจสอบกิจกรรมปลายทางทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและใช้การตรวจจับเวลาทำงานและการบล็อกพฤติกรรมที่ผิดปกติของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่บน Endpoint เช่น เมื่อพบพฤติกรรมบ่งบอกถึงถึงการทำงานแรนซัมแวร์ จะมีชุดคำสั่งเพื่อให้ทำลาย process ที่ผิดปกติทันที
 • Vulnerabilities: AMP for Endpoints
  สามารถระบุซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยลดการโจมตี Endpoint ที่เรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่จะแสดงอยู่ในรายการและได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ยิ่งช่องโหว่มีความรุนแรงมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความโดดเด่นมากขึ้นในรายการเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบมีรายชื่อโฮสต์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
 • Low prevalence: AMP for endpoints
  จะระบุ executables file โดยอัตโนมัติและวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านั้นใน Sandbox บนระบบ Cloud เพื่อค้นหาภัยคุกคามใหม่ๆ ซึ่งมัลแวร์ในยุคสมัยใหม่จะตั้งค่าการโจมตีเริ่มต้นที่ Endpointเพียงไม่กี่จุดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ โดย AMP for endpoint สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็นได้
Threat Respond

Response เนื่องจากจำนวนภัยคุกคามในยุคใหม่มีประเภทและจำนวนหลากหลาย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้หลบเลี่ยงการตรวจจับสำหรับยุคปัจจุบัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งหลังจากตรวจพบแล้วควรได้รับการตอบสนองให้เร็วที่สุด ชุดเครื่องมือควรมีความสามารถในการระบุจุดสิ้นสุดที่ติดไวรัส และเข้าใจขอบเขตของการโจมตีเป็นอย่างดี นอกเหนือจากความสามารถในการป้องกันและการตรวจจับที่หลากหลาย AMP for Endpoints ยังมีการมองเห็นภาพรวมการทำงานของ Endpoint อย่างละเอียดและสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองจัดการกับโจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • Endpoint forensics: เครื่องมือที่ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อแสดงขอบเขตทั้งหมดของภัยคุกคามโดยสามารถระบุ applications, process และ system ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมถึงวิธีการและจุดที่โดนเข้าโจมตี และเส้นทางที่ผู้โจมตีใช้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • Dynamic analysis: ใช้ความสามารถของ Sandbox เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของไฟล์ที่มีความน่าสงสัย โดยสามารถระบุได้ถึงข้อมูลของไฟล์รวมถึงพฤติกรรมในการทำงาน ชื่อต้นทาง และขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำงาน และสามารถทำการดัก packet การทำงานของมัลแวร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และป้องกันการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • Endpoint isolation: เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการแยกเครื่อง endpoint ที่ถูกโจมตีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของมัลแวร์ โดย Amp for endpoints สามารถแยกเครื่อง endpoint ที่ถูกโจมตีได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งยังกำหนดนโยบายความปลอดภัยในการเข้าถึงทรัพยากรส่วนที่เหลือ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแยก endpoint ที่ไม่ปลอดภัยได้จาก dashboard  

Cisco® AMP for Endpoints เป็น solution ที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ระดับ endpoint โดยสามารถตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรที่ต้องการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถบริหารจัดการได้โดยง่ายผ่าน Cloud solution และยังรองรับระบบ Operation system ที่หลากหลาย

 

หากท่านมีสนใจ หรือต้องการที่ปรึกษาสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine
ได้ที่
info@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Consent cookies
Highlight

แค่มีเว็บไซต์ก็เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวแล้ว

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ต่างก็ต้องมีการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งหลายบริษัทอาจใช้บริการ Outsouce ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ มีทีม Deverloper หรือ Marketing ในการดูแลเว็บไซต์ และมีการนำ Cookie มาใช้งานบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเก็บหรือใช้งาน Cookie ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Cookie แต่ละตัวก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการ Cookie Consent จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

VMware ออก vSphere 7 Update 2 โดยร่วมมือกับ NVIDIA รันงาน AI ประสิทธิภาพเทียบเคียง Bare Metal

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่างาน AI ขององค์กรจะไปวางระบบไว้ที่ Bare Metal ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูงแต่แลกกับการ utilize ประสิทธิภาพ hardware ได้ไม่เต็มที่ หรือจะไปที่ vSphere ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่ยังกลัวว่าประสิทธิภาพงาน AI ที่ได้จะไม่เพียงพอ เมื่อได้อ่านข่าวนี้อาจจะไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป

Google Keep
G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

Google Keep ทำได้มากกว่าจดบันทึก ลองมาสร้าง Sales Pipeline ติดตามการขายแบบง่ายๆ กัน

ผู้ใช้งาน Google Workspace อาจจะคุ้นเคยกับ Keep ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการจดบันทึก หากนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นแบบไหน ให้นึกถึง post it ที่เราใช้จด short note แล้วแปะไว้บนกระดานคอยเตือนความจำให้เรา แต่ Keep ทำได้มากกว่านั้น

wireless lan
CiscoHighlight

ทำไมต้องปรับโครงสร้าง Wi-Fi องค์กรให้แข็งแกร่ง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพด้วย Wi-Fi 6

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจมากมายต่างขับเคลื่อนด้วยไอที ยิ่งในสถานะการณ์โควิดปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เร่งการปรับเปลี่ยนให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อระบบต่างๆ ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลด้วยโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบมีสายและไร้สาย จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของ user หรืออุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือระบบ Wireless LAN หรือที่เราเรียกว่า Wi-Fi ซึ่งในปัจจุบันได้เดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 6 (Wi-Fi6) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า IEEE802.11AX

Data Governance คืออะไร
Google Cloud

พาไปรู้จัก Data Governance บน Cloud เรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักในยุค Digital Ace

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ข้อมูลภายในองค์กรตลอดจนข้อมูลของลูกค้า เพราะข้อมูลในทุกวันนี้ไม่ต่างจากสินทรัพย์ในองค์กรที่มีคุณค่าและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ ประกอบกับประเทศไทยได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นั่นยิ่งทำให้คำว่า Data Governance ได้รับความสนใจมากขึ้น

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 521 และ 523

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy