ลดช่องโหว่และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Tenable

cyber threat prevention
ลดช่องโหว่และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Tenable
ในปัจจุบันมีช่องโหว่ออกมามากมาย หรือช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่ใช้กันบ่อยอย่าง Java, Adobe เป็นต้น หรือ ข่าวการประกาศพบช่องโหว่ใหม่ และแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเร่งแก้ไข ปิดช่องโหว่หรือ Patch มีปรากฏให้เห็นกันแทบทุกวัน

ช่องโหว่ต่างๆ นั้น สามารถสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนองค์กรในแทบทุกด้าน

ดังนั้นการตรวจสอบจุดอ่อนช่องโหว่ของระบบอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีข้อมูล
และสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ (OS), ซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ Network/Security
ว่ามีช่องโหว่แบบใดบ้าง และมีระดับความรุนแรงเท่าใด จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ แก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

วิธีการดูแลเรื่องของความเสี่ยงและภัยช่องโหว่แบบเป็นวัฏจักร (Cyber Exposure Lifecycle) มีดังต่อไปนี้

 • Discover – องค์กรควรจะค้นหาและทำการบันทึกเก็บข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 • Assess – ควรมีการประเมินตรวจสอบช่องโหว่, การตั้งค่าที่ผิดพลาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดขององค์กร
 • Analyze – ควรมีข้อมูลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไข และสามารถจัดลำดับความเสี่ยงต่างๆ ได้
 • Fix – ดำเนินแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้นหรือการตั้งค่าที่ผิดพลาดให้ถูกต้องอย่างเป็นลำดับ
 • Measure – ทำการวัดผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและการตัดสินใจในอนาคต

ด้วยโซลูชันการบริหารจัดการช่องโหว่ตามความเสี่ยงจาก Tenable

 1. สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรในการดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่
  รวมทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยในการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Network Device, Server, Web Application, Active Directory, Container รวมไปถึง อุปกรณ์ OT ต่างๆ  ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. มีรูปแบบรายงานตามมาตรฐานต่างๆ
  และ Dashboard ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
 3. ติดตั้งได้ทั้งแบบ On-premise และ On-cloud
  ที่มาพร้อม Sensor หลายรูปแบบที่จะสามารถช่วยให้ตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ได้หลายมิติ
 4. นำ Machine Learning (ML) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่องโหว่
  และแสดงผลเป็นค่า
  Vulnerability Priority Rating (VPR) และ Asset Criticality Rating (ACR) ที่สามารถบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นที่ช่องโหว่นั้นจะถูกนำมาใช้จริง เพื่อให้สามารถวางแผนลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 5. ประเมินค่าของอุปกรณ์และช่องโหว่แบบเรียลไทม์ 
  เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Tenable ยังมีวิธีในการจัดการช่องโหว่ บน Log4j หรือ Log4shell ที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในกรณีอื่นๆ ได้ในอนาคต

หากท่านสนใจ Tenable Risk-Based Vulnerability Management Solution
สามารถติดต่อกลับทางทีม แทนเจอรีน เพื่อนำเสนอ solution หรือ Demo หรือ POC
ได้ที่
 marketing@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Share on social media

Kiatisak.L

Technical Consultant

Tangerine Expertise

Related Solution

Google Workspace มีอะไรใหม่
calendar editor meet chatcloud highlight productivity workcloud highlight productivity work transformationgmail calendar editor meet

Protected: Google Workspace

There is no excerpt because this is a protected post.

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Business Transformation
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Data Analytics
 • Dell EMC
 • Dell Technologies
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Google Workspace
 • Highlight
 • Huawei
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • Tenable
 • Thales
 • VMware
security-service-edge solution
Security

Protected: 2022 Gartner ประกาศผู้นำระบบ Security Service Edge

There is no excerpt because this is a protected post.

ความสามารถ currents + spaces
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: อนาคตของการพัฒนา Spaces ให้ทำงานร่วมกันกับ Currents

There is no excerpt because this is a protected post.

Dynamic mail - Appsheet
Google CloudGoogle WorkspaceHighlight

Protected: รู้หรือไม่ AppSheet ทำ Dynamic Email บน Gmail ได้

There is no excerpt because this is a protected post.

MutiCloud Security
Dell TechnologiesHybrid Cloud & Multi Cloud

Protected: รับมือภัยคุกคาม Multi-cloud อย่างไรให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

There is no excerpt because this is a protected post.

Cisco Cloud Monitoring
CiscoConverged InfrastructureNetworking

Protected: การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายบนระบบ Cloud ด้วย Cisco Cloud Monitoring for Catalyst

There is no excerpt because this is a protected post.

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

   This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy