A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

SOLUTIONS & SERVICES

Business Transformation Solutions

การปฏิรูปการกระบวนทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

เน้นปฎิรูปกระบวนการทำงานในรูปแบบของ Application หรือ Mobile Application ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้งแบบ Cloud Platform หรือ On Premise เป็นการปรับกระบวนการให้กระชับ เพิ่มขีดความสามารถที่ทำให้ End-Use สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย เหมือนลักษณะแบบของ Self-Service อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในรูปแบบของ Digital ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

Cloud Computing Solutions

จัดสรรทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการ ให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีความปลอดภัยสูง

วางโครงสร้างของระบบ Cloud ทั้งแบบ Private Cloud, Public Cloud และ Hybrid Cloud ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรที่มีทั้งหมดมาใช้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว บริหารจัดการข้อมูลทั้งแบบ Structured data และ Unstructured data อย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุน ทำให้ไม่ต้องลงทุนซื้อ Server หรือ Storage เพื่อเก็บข้อมูล รองรับการทำแบ็กอัพ (Back Up) ข้อมูล หรือสำรองข้อมูลไว้ กรณีที่อาจการเกิดเหตุการณ์ข้อมูลสูญหายหรือโดนโจรกรรม และสนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบของธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นทางเลือกขององค์กรที่ไม่เน้นการลงทุน Hardware ต้องการความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการสูง ซึ่งรูปแบบการบริการครอบคลุมทุกส่วนได้แก่

  • Infra-as-a-Service (IaaS)

บริการในรูปแบบ Virtualization ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือ Storage, Hardware, Servers

  • Platform-as-a-Service (PaaS)

บริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์ ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน โดยทำงานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง

  • Software-as-a-Service (SaaS)

บริการด้านแอพพลเคชันหรือซอฟต์แวร์ โดยคิดค่าบริการเป็น License ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับทุกอุปกรณ์ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นก็สะดวก

Digital Transformation Solutions

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดที่ทันสมัยและก้าวสู่ยุคดิจิตัล สอดคล้องนโยบาย Thailand 4.0


การผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิตัล มาพัฒนาหรือปฏิรูปให้ระบบ IT ในทุกๆ มิติ ขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างข้อได้เปรียบสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิตัล โดยเริ่มจากการวาง Infrastructure ที่เป็นพื้นฐานด้านไอทีให้มีความแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถทำงานทุกอย่างได้แบบ Automation ทำให้ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดต้นทุนขององค์กร โดยขับเคลื่อนธุรกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน รวมถึงการวาง Strategy เพื่อนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ Digital Transformation

Security Solutions 

ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบ IT แบบครบวงจรจัดการเรื่องความเสี่ยง และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ IT เพื่อป้องกันภัยคุกคามแบบครบวงจร โดยตรวจสอบและป้องกันตั้งแต่ระบบ Network ควบคุมการใช้งานของ Endpoint, ปรับปรุง Visibility ของ Netflow, การใช้ Netflow ช่วยทำ Microsegmentation เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ และโซลูชันที่จะป้องกัน Ransomware ได้อีกด้วย

Modern Data Center Solutions

Data Center ยุคใหม่ อันชาญฉลาด ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในยุคดิจิตัล

ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและ Data Center ของคุณให้พร้อมกับการแข่งขันในยุคดิจิตัล โดยมีหัวใจหลักคือ Flash, Scale-out, Software Defined, Cloud Enabled มาสร้างเป็น Modern Data Center Solutions ให้รองรับกับการก้าวไปสู่การเป็น 3rd Platform บริหารจัดการง่าย เพิ่มประสิทธิภาพ รองรับการทำ Automation เก็บข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว, ประหยัดพลังงาน, ประหยัดพื้นที่ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ อีกทั้งยังรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ On/Off-Premises และ Application Mobility และยังทำให้ Data Center สามารถรองรับการพัฒนา Software การทำ Big Data, Mobile Application, Cloud และ Internet of Things (IoT) ให้ธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิตัล และรองรับขยายขนาดธุรกิจในอนาคต

Virtualization Solutions

บริหารจัดการทรัพยากรทางด้านไอทีได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาการแย่ง
Resource ภายในองค์กรทำให้ธุรกิจคุณบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านไอทีได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดย Converged จาก Physical ให้เป็น Virtual สามารถรันซอฟต์แวร์ หรือ Application ร่วมกันอย่างไม่สะดุด มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการเพิ่มและขยายได้ จึงช่วยลดภาระการทำงานของทางด้านไอทีที่ต้องดูแลระบบ และสามารถโอนย้ายข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับการทำ Disaster Recovery ได้ง่ายอีกด้วย

Hyper-Converged Infrastructure Platform Solutions

หนึ่งเดียวครบครัน ทำงานร่วมกันแบบ Scale Out ให้บริการ Virtualization ที่ง่าย, รวดเร็ว และทนทานปรับเปลี่ยน Infrastructure ใหม่ให้เป็นแบบความเบ็ดเสร็จ ในหนึ่งเดียว ด้วยการรวมกันของ Compute, Storage และ Network ผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานจริงในระดับองค์กร ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานและบริหารจัดการได้รวดเร็วแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ Data center ขององค์กรมีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยง และช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมถึงรองรับการขยายในอนาคต ทำให้บริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด