Ascend

Ascend บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย กับเป้าหมายการทำการตลาดระดับเอเชียเห็นได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และน่าสนใจมากทีเดียว

Ascend กับความโดดเด่นของบุคลากรในองค์กรที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยี หลายๆ คนรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วหลายอย่าง True money ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่ทุกๆ คน

จุดเริ่มต้นของการใช้ G Suite จาก Google อย่างที่เกริ่นไปข้างต้น “เป้าหมายของ Ascend คือการทำการตลาดระดับเอเชีย” การสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการทำงานร่วมกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างแน่นอน ด้วยจุดเด่นของ G Suite กับสโลแกน anytime,anywhere, any device ที่เน้นการทำงานร่วมกัน ผ่านระบบ Cloud ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับพันธมิตรอย่างบริษัท แทนเจอรีน จำกัด ในการทำ Change Management ให้สำหรับพนักงานและบุคลากรในองค์กรมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ความน่าสนใจสำหรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ในระยะเวลาร่วม 6 เดือน การประเมินการใช้งาน G Suite ในองค์กร (Adoption Score) สูงขึ้นถึง 71% ทำให้ G Suite เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของนำเครื่องมือ Collaboration Tools มาประยุกต์การใช้งาน ทางแทนเจอรีนจึงได้จัดกิจกรรม Business Integration Training แก่ทีมจัดซื้อ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้จัดกิจกรรม Transformation Workshop สำหรับทีมจัดซื้อ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่าน ใช้ Google Forms รับข้อมูลจากการ อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสมัครงาน และนำไปส่งข้อมูลต่อเมื่อมีการคัดเลือกเข้าทำงาน ไปยังทีมที่ดูแลพนักงานปัจจุบันจัดการเกี่ยวกับการดูแลเงินเดือน สวัสดิการ และ Google Sheets ใช้ในการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลต่อกันและกัน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้ประกอบการทำงาน ทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานกันได้อย่างเป็นระบบโดยฐานข้อมูลเดียวกันมากขึ้น

Ascend ร่วมมือกับบริษัท แทนเจอรีนจำกัด ซึ่งแทนเจอรีนเป็น Business Consultant ที่จะแนะนำวิธีการพัฒนากระบวนการทำงานด้วย G Suite และทำการจัดหลักสูตรการสอนการพัฒนาเครื่องมือการใช้งานด้วย G Suite เพื่อให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More about Success Story

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy